Klimaatrobuuste wegen nemen regenwater op

Ook voor niet-doorlatende asfalt- en betonwegen is het mogelijk om het aflopende regenwater te bufferen of te infiltreren in de bodem. Aquafin wil in 2020 hiervoor de eerste proefprojecten aanbesteden. Een nieuw wapen in de strijd tegen plaatselijke wateroverlast en het verdrogen van de bodem.

Aanleg asfalt

Aquafin koppelt aanleg riolen aan klimaatrobuuste wegen

Regenwater bufferen en infiltreren in de ondergrond kan, hoe raar het ook klinkt, zelfs bij wegen met een niet-waterdoorlatend wegdek. Hiervoor is de juiste, waterdoorlatende onderfundering nodig. Aquafin wil deze oplossing in de toekomst gaan toepassen in combinatie met rioleringswerken.

Regenwater maximaal ter plaatse houden door het te bufferen of te infiltreren om zo verdroging van de bodem en lokale wateroverlast tegen te gaan. Dit is het uitgangspunt van alle Aquafin-projecten. Zelfs bij de aanleg van nieuwe wegen is het nu mogelijk om dit principe toe te passen. Je moet wel de juiste onderfundering kiezen.

Waterdoorlatende onderfundering

Waterdoorlatende verharding bestaat al langer. Poreuze stenen, brede voegen of drainagegoten laten het regenwater in een onderliggende structuur lopen, waar het in de bodem dringt. Echter, op drukke wegen met snel verkeer kun je hier niets mee. Daar is een wegdek in asfalt of beton nodig, maar ook dan is het mogelijk om regenwater te laten infiltreren.

“Bovengrondse infiltratie langs bijvoorbeeld een wadi heeft nog altijd de voorkeur. Maar soms is daar geen plaats voor”, verklaart Rik Debusschere, projectmanager en materiedeskundige infiltratie bij Aquafin. “Daarom zochten we een manier om het afstromende hemelwater van het wegdek via een waterdoorlatende U-goot en infiltratiekolk naar een waterdoorlatende onderfundering te brengen. Zo komen veel meer wegen in aanmerking voor infiltratiemaatregelen.”

Aangepaste materialen nodig

De bouwsector staat doorgaans nog aarzelend tegenover infiltrerende onderfundering. De vrees bestaat dat de ondergrond veel water zal opslorpen en dat de rijweg hierdoor kan verzakken. “Als je water in de onderfundering laat lopen, dan moet je aangepaste materialen gebruiken. Hoogwaardig betonpuin met een specifieke korrelverdeling, bijvoorbeeld. Ook moet de verbrijzelingscoëfficiënt van de stenen groter zijn dan in een doorsnee onderfundering,” duidt Rik. Professor Anne Beeldens van het Departement Burgerlijke Bouwkunde van de KU Leuven berekende dat de draagkracht van de weg verzekerd is als gepaste materialen worden gebruikt. “Voor de fundering wordt bij voorkeur een drainerend schraal beton gebruikt, dat komt de draagkracht van de weg ten goede. Afhankelijk van de breedte van de weg en de doorlatendheid van de bodem kan het nodig zijn om een noodoverlaat te plaatsen naar het afwaartse stelsel voor regenwater”, vult ze aan.

Proefprojecten vanaf 2020

En de kosten? “Het materiaal voor de onderfundering is duurder dan wat we nu gebruiken. Daar staat tegenover dat je geen buis meer moet voorzien voor de afvoer van regenwater. We zijn ervan overtuigd dat de totale kostprijs van een weg met een waterdoorlatende onderfundering lager zal zijn dan van een weg met een regenwaterafvoerbuis”, besluit Rik Debusschere. Rest de vraag hoe het water op een duurzame manier van het oppervlak naar de onderfundering geraakt. Hiervoor plant Aquafin enkele proefprojecten die in 2020 zullen worden aanbesteed.

Rik Debusschere

Projectmanager