Meewerken aan sanitatie in Mali en Benin

Aquafin werkt al vele jaren samen met Join for Water (vroeger Protos). Momenteel zijn we betrokken bij projecten in Mali en Benin voor een veilige en hygiënische sanitatie.

logo Join For Water

Toegang tot verbeterde sanitaire installaties

Join For Water is een Belgische ngo die zicht voluit richt op water, vaak de start van alles. Geen wonder dat Aquafin al vele jaren zijn steun verleent aan deze organisatie die tot voor kort 'Protos' heette. Die steun bestaat zowel uit financiële sponsoring als technische expertise van onze medewerkers.

Na de succesvolle afronding van een project in Madagaskar, waarbij we advies gaven voor de aanleg en het onderhoud van slibdroogbedden, ligt de focus nu op projecten in Mali en Benin. In de hoofdstad Bamako in Mali zorgde Join For Water voor de bouw van 34 blokken met latrines in scholen, meer dan 1.000 familiale latrines die zijn aangesloten op een zinkput, 725 wasgelegenheden die ook zijn aangesloten op een zinkput en 378 aansluitingen op een klein rioleringsnetwerk. Bovendien werden de inwoners gesensibiliseerd rond de risico's van een gebrekkige hygiëne en een correct gebruik van de toiletten. 

In 2020 kregen meer dan 10.500 inwoners in Benin en ruim 13.000 inwoners in Mali extra toegang tot drinkwater. Wat sanitatie betreft verbeterde de toestand voor bijna 45.000 inwoners in Benin en meer dan 6.000 inwoners in Mali. Ook in 2021 zet Join For Water met de steun van Aquafin deze projecten verder.

 

Slib ruimen en verwerken

Zinkputten die vol geraken, moeten tijdig en op een correcte manier geruimd worden. De ruimdiensten die hiervoor zorgen, werden opgeleid en begeleid door Join For Water.

Join For Water hielp vervolgens om een systeem van ruimdiensten op te zetten, waarvoor zelfs een mobilele app ontwikkeld is om vraag en aanbod beter op mekaar af te stemmen!

Voor de behandeling van het slib uit de latrines, was de bouw van een behandelingsinstallatie voorzien. Begin 2018 werd de gedetailleerde voorstudie voor een vergisting afgewerkt. Een vrijwilliger-expert van Aquafin boog zich over de plannen en stuurde bij waar nodig. Er werd een aannemer aangesteld maar de aanhoudende politieke en diplomatieke problemen in het land hebben ervoor gezorgd dat de behandelingsinstallatie er voorlopig helaas niet komt. Jammer, want dit zou het sluitstuk moeten zijn voor de hele sanitatieketen.