Minder energie verbruiken, meer zelf produceren

Aquafin is helemaal op de trein van de energietransitie gestapt. Een doordacht traject moet tegen 2040 leiden tot een derde minder verbruik en een derde meer zelf geproduceerde groene stroom. De middelen voor de investeringen die daarvoor nodig zijn, komen uit een Energiefonds dat gevoed wordt met de opbrengsten van eerdere uitgevoerde energiemaatregelen. Een rollend fonds dus, dat zichzelf blijft ‘bijtanken’.

energieproductie Harelbeke

Elk jaar doen we 1% beter

Hoewel het zuiveren van afvalwater natuurlijk een positieve impact heeft op het milieu, is er ook een keerzijde. Het transport van afvalwater met pompen, het biologische zuiveringsproces dat werkt met beluchting en de behandeling van het sliboverschot vragen zeer veel energie. De investeringen in energiezuinigere toestellen zoals blowers en mixers leidden de voorbije jaren alvast tot aanzienlijke besparingen. Door die energiezuinige toestellen ook energiezuinig te laten draaien met verbeterde algoritmes en meettoestellen, kan dat rendement nog vergroten.

Via onze trendings van het zuiveringsproces kunnen we nauwgezet opvolgen welke sturing het meest aangewezen is om de zuiveringsnormen te halen met het kleinst mogelijke energieverbruik.

Aquafin heeft zichzelf als doel gesteld om jaarlijks 1% minder energie te verbruiken ten opzichte van het vorige jaar, en dat volgens het modelverbruik voor het beheerde patrimonium. Die doelstelling haalden we ook in 2019, zodat we nu al 3,4% onder het modelverbruik zitten. De target voor dit jaar is 4,4%. Tegen 2030 willen we bovendien het gebruik van fossiele brandstoffen volledig bannen.

Zonneparken in uitbouw

Heel wat sites van onze zuiveringsinstallaties lenen zich perfect om er zonnepanelen te installeren. Op het dak van het gebouw, of zelfs als heuse zonneparken op de site zelf. In 2019 werden 10 locaties uitgerust voor de productie van zonne-energie, eens ze volop werken samen goed voor 6 GWh of het verbruik van 1714 gezinnen. De opbrengst in 2019 was met 750 MWh nog beperkt omdat de meeste panelen pas in de laatste jaarhelft werden geïnstalleerd. Nog tot en met 2023 zal Aquafin zijn zonneparken verder uitbreiden. De meeste geproduceerde groene stroom wordt op de sites zelf verbruikt.

Biomethaan uit slib

Ook voor de plaatsing van zonnepanelen produceerde Aquafin al groene stroom, door de vergisting van zuiveringsslib tot biogas. In 2019 bedroeg die productie ruim 14 GWh. Biogas is samengesteld uit methaan (CH4) en CO2. Aquafin plant momenteel op één van zijn zuiveringssites de bouw van een installatie om het methaan verder op te zuiveren tot biomethaan. Dat is een fossielvrij gas dat de kwaliteit van aardgas heeft. Zo creëren we onze eigen fossielvrije brandstof en halen we nog meer uit de vergisting van slib.