Nestkastjes op zuiveringsinstallatie in Mal en Henis

In 2018 ondertekende Aquafin het ‘Green Deal-charter’ met de Vlaamse Overheid voor meer biodiversiteit op hun terreinen. Tegen eind september 2021 wil Aquafin onder meer: grasvelden en braakliggende terreinen omvormen tot bloemenweides, bomen aanplanten, kikkerpoelen aanleggen en bijenkasten en takkenrillen plaatsen. 

nestkastje

Nestkastjes

Meer groen en biodiversiteit op de rioolwaterzuiveringsinstallaties heeft uiteraard ook een effect op de omgeving. Daarom kocht de stad Tongeren eind 2018 bij de sociale werkplaats van Natuur- en Landschapszorg vzw nestkasten aan voor mezen, boomkruipers, roodborstjes/vliegenvangers, torenvalken, huiszwaluwen, grote gele kwikstaarten en steenuil. De nestkasten werden opgehangen samen met de vogelringwerkgroep, de vrijwilligers van Natuurpunt werkgroep De Kevie en Natuurpunt Zuid-Oost Limburg. Aquafin draagt de kosten voor onder andere een aangepast groenbeheer, aanplantingen en het uitdiepen van een poel. Een perfecte samenwerking en een win-winsituatie voor de natuur