Nieuwe onderzoeksopdracht : Innovatieve Riool Inspectie Systemen

Drones in de riool

Aquafin beheert een groot deel van het Vlaamse rioleringsstelsel en streeft naar een risk based asset management voor deze infrastructuur. Daarom wordt jaarlijks een deel van de riolering geruimd om te inspecteren met klassieke rioolinspectietechnieken. Zo krijgen we een beeld van de toestand van ons stelsel en van de eventuele risico’s. Op basis van die informatie kan dan de gepaste actie ondernomen worden.

Aquafin wil die deze inspecties sneller en (kosten)efficiënter voeren. Daarom zijn we op zoek naar partners die een methode kunnen ontwikkelen of hebben waarbij rioolinspecties en beeldvorming van de toestand ervan kunnen zonder voorafgaande ruiming.

Vandaag loopt al een pilootproject om dergelijke inspecties met drones uit te voeren. Maar Aquafin wil ook andere pistes onderzoeken en schrijft hiervoor een nieuwe onderzoeksopdracht uit. Beschikt uw bedrijf over de nodige kennis? Dan bent u misschien wel onze ideale partner. Aarzel dan niet en contacteer snel onze afdeling Procurement via procurement@aquafin.be. Via die weg kan u terecht voor de opdrachtformulieren en voor meer informatie.

We ontvangen uw voorstel graag tegen uiterlijk 18 november.