Ons project in Roeselare wint de Vlario Innovatieprijs

Vlario, kenniscentrum en overlegplatform voor de Vlaamse riolerings- en afvalwaterzuiveringssector, reikte op 29 september 2020 voor het eerst een Innovatieprijs uit. Die ging naar een project van Aquafin, Studiebureau Cnockaert , stad Roeselare en VMM om van een bestaande wijk in Roeselare een klimaatrobuuste plek te maken waar het aangenaam vertoeven is.

Klimaatrobuuste wijk

De Sint-Amandsbeek in Roeselare veroorzaakte in het verleden meermaals wateroverlast. Een sanering drong zich dus op. Maar in plaats van zich enkel te concentreren op het wateroverlastprobleem, benutte het projectteam alle kansen om de volledige aanpalende woonwijk op te waarderen tot een blauwgroene ader. Zo blijft het bestaande groen behouden en wordt er meer dan 30 procent oppervlakte extra onthard. De verschillende groenzones worden met elkaar verbonden zodat er een heus groen netwerk ontstaat. De resterende verharde oppervlaktes wateren volledig af naar infiltratiezones, waar het water de kans krijgt om vertraagd in de bodem te dringen.

Bewoners hebben inspraak

Regenwater in de bodem laten infiltreren in plaats van het af te voeren via een buis: in dat verhaal moet je ook de buurt meekrijgen. Door goed te luisteren naar de bezorgdheden en suggesties van de stad en de bewoners van de wijk, ontstond een breed draagvlak voor het voorstel. De buurt kon meebouwen aan een klimaatadaptieve toekomst voor hun wijk, die ook nog eens extra belevingswaarde krijgt.

Directeur Ruimte van de stad Roeselare Nils Vanantwerpen is enthousiast: "Dit project moet de standaard worden voor nieuwe projecten in Roeselare."

innovatieprijs

Onze gebiedsingenieur Eva Bogaerts ontving het certificaat uit handen van Vlario-voorzitter Patrick Willems