Plan voor groenere mobiliteit beloond met award

Verplaatsingen verschonen, veranderen en verminderen

Werken aan een meer duurzame mobiliteit is één van de accenten die Aquafin legt in zijn beleid rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door in het "Lean and Green Personal Mobility"-project te stappen, engageren we ons om de CO2-uitstoot van ons wagenpark op 5 jaar tijd te verminderen met 20%. Bovendien moeten Aquafin-wagens tegen 2025 dieselvrij zijn en tegen 2030 willen we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken.

award lean and green

"Lean and Green Personal Mobility" beoogt vier types van maatregelen om verplaatsingen duurzamer te maken:

  • Verschonen: we zetten de laatste jaren zwaar in op milieuvriendelijke wagens zoals voertuigen op CNG en elektrische wagens. Tegen ten laatste 2025 mag er geen enkele dieselwagen meer in ons wagenpark zitten, noch als bedrijfswagen, noch als dienstwagen.
  • Veranderen: meer dan 200 medewerkers stapten sinds 2018 in het fietsleaseplan en komen minstens één dag per week met de fiets naar het werk. Voor dienstverplaatsingen wordt het gebruik van het openbaar vervoer gestimuleerd, eventueel in combinatie met bluebike of de plooifiets die het bedrijf ter beschikking stelt. Ook carpoolen wint aan populariteit, carpoolers kunnen ook gebruik maken van bevoorrechte parkeerplaatsen.
  • Verkorten: met satellietkantoren in Gent, Herentals en Leuven en flexplekken op zuiveringsinstallaties in heel Vlaanderen, moeten medewerkers zich niet dagelijks naar het hoofdkantoor in Aartselaar verplaatsen voor kantoorwerk. We testen momenteel ook een tool om vergaderingen en verplaatsingen beter op elkaar af te stemmen.
  • Voorkomen: de faciliteiten voor videoconferencing maken bepaalde verplaatsingen overbodig.

 

Aquafin startte met veel van deze maatregelen al enkele jaren geleden. Daarom mogen we 2016 als referentiejaar nemen voor een nulmeting wat CO2-uitstoot betreft. Natuurlijk worden de inspanningen onverminderd verder gezet en moet een verdere uitrol ervan ertoe leiden dat we met ons wagenpark tegen eind 2021 20% minder CO2 uitstoten dan in het referentiejaar. Ons plan van aanpak werd door de organisatie goedgekeurd en alvast beloond met een award.