Preventiemaatregelen afvalwater en Corona

corona

Nu het coronavirus zich alsmaar meer in Europa verspreidt, rijst de vraag of er risico op besmetting is via het afvalwater dat wij dagelijks zuiveren. Er is in ieder geval door onderzoek al aangetoond dat het virus aanwezig kan zijn in uitwerpselen van geïnfecteerde personen. Ook het Nederlandse KWR stelde in recent onderzoek vast dat SARS-CoV-2 in rioolwater aanwezig is. In effluent (het gezuiverde afvalwater) was dit NIET meer het geval. Het virus komt dus niet in oppervlaktewaters terecht.

Corona is een respiratoir virus, wat betekent dat het wordt overgedragen via druppeltjes in de lucht door het hoesten en niezen van een drager van het virus. Het risico dat medewerkers op de zuiveringsinstallatie lopen om Corona te krijgen via contact met rioolwater(aerosolen) is heel gering (zie voor dit onderwerp ook de website van STOWA en RIONED). Maar het gaat hier om een nieuw virus waarover nog niet alles gekend is, dus is voorzichtigheid geboden en gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als bij andere biologische agentia.

Preventiemaatregelen afvalwater en Corona

Onze medewerkers nemen daarom de volgende maatregelen strikt in acht:

  • Is er kans op contact met spatten of aerosolen, dan draag je naast de verplichte beschermkledij, helm en veiligheidsschoenen, ook de beschermende PBM’s die beletten dat de biologische agentia contact kunnen krijgen met de slijmvliezen van ogen, neus en keel. Standaard dragen we hiervoor de veiligheidsbril, handschoenen en een nevelmasker (3M type 8835).
  • Voer je werken uit op een RWZI, bekijk dan of toestellen of spuitwerken die nevels en aerosolen veroorzaken kunnen uitgeschakeld worden. Als dat niet kan, probeer ze dan door een aangepaste werkwijze zoveel mogelijk te beperken (bv. sproeien op lage druk i.p.v. spuiten op hoge druk).
  • Het coronavirus verspreid zich door inademen en contact met de longen. Dit gebeurt in hoofdzaak via de hoest- en niespartikels van de dragers van het virus. In afvalwater zal het virus maar uitzonderlijk aanwezig zijn, maar we moeten voorkomen dat spatten en partikels worden opgenomen tot in de longen. Een goede bescherming tegen het mogelijks inademen van stof en aerosolen zijn het P2 of P3 mondmasker. Een volgelaatsscherm dragen belet ook dat niesdeeltjes verspreid worden of dat door anderen de nies- of hoestpartikels in de richting van je mond terechtkomen.
RWZI Menen

Jan Swankaert

Manager Preventie en Bescherming