Prima zuiveringsresultaten

99% van de beoordeelde zuiveringsinstallaties voldeden aan alle opgelegde normen. Als waterlopen veel ongezuiverd afvalwater ontvangen, stort het ecosysteem vroeg of laat in elkaar. Daarom moet het afvalwater dat Aquafin zuivert, voldoen aan de normen die zijn vastgelegd voor 5 parameters: BZV (biologisch zuurstofverbruik), CZV (chemisch zuurstofverbruik), zwevende stoffen, stikstof en fosfor. Die normen leggen zowel de bovengrenswaarde voor de concentratie van de parameters in het gezuiverde afvalwater op als een verwijderingspercentage voor die vervuilende stof in het zuiveringsproces. Aquafin haalt de opgelegde concentraties voor de parameters in het gezuiverde afvalwater ruimschoots.

bidon met water

ecologische resultaten, de cijfers spreken voor zich

In 2017 werden 305 zuiveringsinstallaties geëvalueerd door de Vlaamse Milieumaatschappij. 302 daarvan, ofwel 99%, voldeden aan alle opgelegde normen. Bovendien verbruikten we in het zuiveringsproces in totaal maar liefst 20% minder chemicaliën dan het jaar voordien. Een belangrijke factor die daarin meespeelde, is een vernieuwde werkwijze voor de berekening van verwijderingspercentages die we met de Ecologische Toezichthouder in 2016 afspraken en die wordt toegepast in het geval van overmatige verdunning van het afvalwater door regenwater. Daardoor moeten we in natte periodes minder chemicaliën verbruiken, terwijl we toch even goede ecologische resultaten halen.

In 2017 hebben we 750 miljoen m³ afvalwater biologisch behandeld en nog eens 20 miljoen m³ afvalwater werd enkel mechanisch behandeld. Dat afvalwater is afkomstig van 4,8 miljoen Vlamingen.