Schelpen zuiveren regenwater

In het Oost-Vlaamse Wetteren installeerde Aquafin een pilootproject met een innovatieve techniek voor zuivering en hergebruik van regenwater. Met Urban Rainshell zijn het gewassen zeeschelpen en mineralen die het zuiveringswerk doen.

Wetteren schelpen zuiveren regenwater

Urban Rainshell is een gepatenteerd syseem van het Nederlandse EWB. In Wetteren werd het systeem geplaatst onder een speeltuin. De buffering en zuivering van regenwater gebeurt met natuurlijke, hernieuwbare en circulaire materialen: gewassen zeeschelpen en mineralen. De zuivering zorgt ervoor dat het regenwater veilig kan gebruikt worden.

Speelwater

“In Wetteren hebben we het regenwater van de winkelzone achter de speeltuin, voornamelijk afkomstig van parkings, opritten en daken, afgekoppeld van de riolering,” zegt Birgit De Bock, studieverantwoordelijke bij Aquafin. “Vervolgens werd het aangesloten op een aanvoerverdeeldrain naar de schelpenbuffer met een mix van schelpen en mineralen. Het teveel aan regenwater gaat via een overloop naar een infiltratiekom waar het in de bodem kan dringen en bij hevige regen overloopt naar de regenwaterafvoer. Het gezuiverde regenwater wordt ingezet als speelwater voor kinderen in de speeltuin. We voorzien ook een handpomp, zodat het regenwater ook nuttig hergebruikt kan worden in de volkstuintjes die naast de speeltuin liggen en de tuinen van omwonenden. Als de onderzoeksresultaten gunstig zijn, kan er op termijn nog een 2e pomp aangesloten worden zodat de volkstuintjes nog beter gebruik kunnen maken van deze regenwatervoorraad.”

Internationale pilots

In dit pilootproject – TKI Circular Rain - onderzoekt Aquafin samen met het wateronderzoeksinstituut KWR in welke mate met deze innovatie hevige regenbuien opgeslagen en gezuiverd kunnen worden voor veilig hergebruik als blus-, sproei-, speel- of proceswater. Een 15-tal partners werken samen in verschillende pilots in Nederland én België. Het project is mede gefinancierd uit de Toeslag voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.

Wetteren schelpen zuiveren regenwater