Slimme riolen zijn in opmars

Door bijkomende meters en sensoren te plaatsen, en deze te combineren met regeltechnieken, kan Aquafin het rioolstelsel in real time aansturen. Resultaat: een duidelijke ecologische verbetering van de waterloop.

Aquafin stuurt rioolstelsel in real time aan

Aquafin start in klantgemeente Bornem een testproject om het rioolstelsel slimmer te maken. Hoe meer data we over het stelsel hebben, hoe efficiënter we kunnen ingrijpen. Onze waterlopen varen er wel bij.

Uiteraard hebben we al tig meetinstrumenten in het stelsel die een schat aan informatie opleveren, maar we willen meer weten. Daarom het proefproject in Bornem, waar we dertig bijkomende meettoestellen plaatsen. De extra meetresultaten leveren ons waardevolle data op.

Waar draait dit proefproject rond?

  • Aan de hand van de data gaan we na of de verschillende onderdelen van het rioolstelsel doen wat we ervan verwachten.
  • Met de informatie maken we nieuwe analyses die ons helpen om vb. gerichter te investeren.
  • We plaatsen extra alarmen waardoor we sneller kunnen reageren als er zich in het stelsel een incident voordoet. Meteen beperken we de impact van het incident op de waterloop.
  • We gaan het rioolstelsel sturen en de werking van de verschillende onderdelen beter op elkaar afstemmen.

Door de bijkomende meters en sensoren te combineren met regeltechnieken (o.a. kleppen en schuiven) kunnen we het gemeentelijke en bovengemeentelijke rioolstelsel in real time aansturen. Deze Real Time Control (RTC) geeft ons bij regen meer controle over het stelsel. Zo kunnen we vb. maximaal gebruik maken van de bergingscapaciteit van het stelsel, wat het risico op overstorten flink verkleint. In de nabije toekomst gaan we de real time controle bovendien koppelen aan de weermodellen van het KMI, waardoor we het stelsel nog meer proactief kunnen sturen. Resultaat: een duidelijke ecologische verbetering van de waterloop.

Schema slimme riolen