Stad Antwerpen sproeit jonge bomen met gezuiverd afvalwater

Gezuiverd afvalwater helpt jonge bomen in droge periodes

Het wereldwijd veranderende klimaat heeft ook een impact op de steden. Zo zijn er in Antwerpen steeds meer periodes van extreme regenval en tegelijk ook meer dagen zonder regenval en extreme hitte. Deze veranderingen zorgen voor de verlaging van de grondwaterstanden.

Door de verlaagde grondwaterstand geraken bomen moeilijker aan water. Daarom zorgt de stad ervoor dat jonge bomen tot twee jaar na aanplant steeds manueel bijkomend water krijgen. Waar dit voordien vaak met leidingwater uit standpijpen gebeurde, of met oppervlaktewater uit het Albertkanaal, werd de voorbije zomer voor het eerst gezuiverd afvalwater gebruikt. Dit water is immers steeds beschikbaar, ook wanneer andere bronnen zoals leidingwater tijdelijk onbeschikbaar zijn.

In samenwerking met Aquafin werd gedurende een maand getest op welke manier de stedelijke groendienst gezuiverd afvalwater kan afnemen en gebruiken om bomen te begieten. Dit proefproject bleek een succes en toonde de meerwaarde aan voor een efficiënter en circulair watergebruik bij de groendienst. De stad sluit daarom vandaag een overeenkomst met Aquafin om tijdens toekomstige droge periodes gezuiverd afvalwater te kunnen gebruiken bij het begieten van haar jonge bomen.

gezuiverd afvalwater

Joke Vriens

adviseur Communicatie