Stadsvijver heeft weer water dankzij afkoppelingen

Wateroverlast door felle regen en verdroging van de bodem lijken in scherp contrast te staan maar toch zijn ze aan elkaar gelinkt. Aquafin benadert beide dan ook altijd vanuit een overkoepelende visie. Op die manier werken we oplossingen uit waarmee we het probleem niet verschuiven maar integendeel, soms meerdere problemen tegelijkertijd aanpakken. Neem bijvoorbeeld de vijver in het Antwerpse stadspark die al bijna een jaar kurkdroog stond. Een geïntegreerde aanpak lost zowel wateroverlast als droogte op.

Rioolbeheer in stad Antwerpen

Bemalingswerken in de buurt hadden ervoor gezorgd dat niet alleen het grondwater maar ook het vijverwater werd weggetrokken. Buurtbewoners klaagden over geurhinder en een verminderde belevingswaarde. Tegelijk zorgden felle regen in de omliggende straten wel eens voor wateroverlast.

'Water-link in samenwerking met Aquafin' is rioolbeheerder voor de stad Antwerpen. We werkten een duurzame oplossing uit voor beide problemen door het regenwater in de omliggende straten af te koppelen van het gemengde rioolstelsel en het via een ondergrondse verbinding naar de vijver te leiden. Deze kleinschalige werken werden eind maart uitgevoerd en toonden de voorbije weken een zichtbaar resultaat.

stadvijver Antwerpen