UPDATE corona-maatregel: aanbestedingen en werven

Aanbestedingen en publicaties van projecten worden uitgesteld.

Aquafin heeft beslist om de aanbestedingen, ook die van 20 maart, te verschuiven tot na de paasvakantie. Ze worden gespreid over 24 april, 30 april en 8 mei.
Voor nieuwe publicaties gebeurt aanbesteding ten vroegste op 15 mei.

Sluitingen gaan door binnen de gestelde handhavingstermijn en de start der werken zal in gemeen overleg worden bepaald. De aannemersfederatie is hiervan op de hoogte gebracht.

Aquafin ondersteunt de oproep van de overheid om de economie maximaal draaiende te houden. Bijgevolg staan we achter de creatieve initiatieven vanuit de aannemers om werven te laten doorlopen. We nemen zelf ook actie om bijvoorbeeld raamcontracten operationeel te houden.

Werken die momenteel in uitvoering zijn, worden dus niet op onze vraag stilgelegd. Indien de aannemers zelf vragende partij zijn om de werken te beëindigen, hebben we hier begrip voor en kan de werf in een veilige toestand stopgezet worden.

Nieuwe projecten starten we enkel op als de leveringen gegarandeerd zijn en als we zeker zijn dat de hinder beperkt wordt doordat de opgebroken zones beperkt blijven.

Absolute voorwaarde voor het verderzetten of starten van werken blijft uiteraard dat de geldende maatregelen (bv. afstandsregels) gerespecteerd worden.

Bovenstaande geldt voor de projecten waarin Aquafin bouwheer is.

Voor aanbestedingen van leveringen en diensten wordt ad hoc beslist of een publicatie of aanbesteding uitgesteld wordt. Hou hiervoor de publicaties op onze website en e-notification in het oog.