UPDATE corona-maatregel: aanbestedingen en werven

Hoe inschrijven voor nieuwe projecten?

Het bestek voor een project houdt geen rekening met de beschermingsmaatregelen tegen de verdere verspreiding van de COVID 19-pandemie. Tussen publicatie/aanbesteding en start van de werken zullen de beschermingsmaatregelen ongetwijfeld aangepast zijn. Hoe die maatregelen er zullen uitzien is vandaag niet in te schatten. Wij vragen dan ook uw inschrijvingsprijs te bepalen alsof er geen beschermingsmaatregelen van toepassing zouden zijn. Wanneer een project in uitvoering gaat, zal samen met de laagste regelmatige inschrijver bepaald worden of er (nog) beschermingsmaatregelen moeten genomen worden en eventueel welke dat dan wel zijn. Deze beoordeling zal steeds gebeuren binnen wat de wetgeving overheidsopdrachten en/of een globale door de overheden vooropgestelde regeling voorziet.

Bovenstaande regels blijven van toepassing voor aanbestedingen tot aan het bouwverlof. We zien dat de situatie met betrekking tot de beperkende maatregelen zich verder stabiliseert. Daarom dient er voor aanbestedingen bij inschrijving vanaf 14 augustus 2020 wel rekening gehouden te worden met de maatregelen die van toepassing zijn op het moment van de aanbesteding. Het bestek wordt daartoe ook aangepast.

Sluitingen gaan door binnen de gestelde handhavingstermijn en de start der werken zal in gemeen overleg worden bepaald. De aannemersfederatie is hiervan op de hoogte gebracht. Aquafin ondersteunt de oproep van de overheid om de economie maximaal draaiende te houden. Bijgevolg staan we achter de creatieve initiatieven vanuit de aannemers om werven te laten doorlopen. We nemen zelf ook actie om bijvoorbeeld raamcontracten operationeel te houden. Werken die momenteel in uitvoering zijn, worden dus niet op onze vraag stilgelegd. Indien de aannemers zelf vragende partij zijn om de werken te beƫindigen, hebben we hier begrip voor en kan de werf in een veilige toestand stopgezet worden. Nieuwe projecten starten we enkel op als de leveringen gegarandeerd zijn en als we zeker zijn dat de hinder beperkt wordt doordat de opgebroken zones beperkt blijven.

Absolute voorwaarde voor het verderzetten of starten van werken blijft uiteraard dat de geldende maatregelen (bv. afstandsregels) gerespecteerd worden. Bovenstaande geldt voor de projecten waarin Aquafin bouwheer is. Voor aanbestedingen van leveringen en diensten wordt ad hoc beslist of een publicatie of aanbesteding uitgesteld wordt. Hou hiervoor de publicaties op onze website en e-notification in het oog.