Vissen, scampi en groenten telen met effluent?

Eten we binnenkort vissen, schaaldieren en groenten gekweekt met gezuiverd afvalwater? Dat is wat Smart Farmers BVBA op dit moment onderzoekt op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Aquafin in Gent. Smart Farmers is een innovatief bedrijf dat zich bezig houdt met onderzoek, ontwikkeling en verkoop van installaties voor het slim circulair telen en kweken van vissen, planten en schaaldieren. Daarvoor bouwen ze installaties, die ze ‘Urban smart farms’ noemen.

Smart Farmers

Urban smart farm?

Vorig jaar klopte Smart Farmers bij Aquafin aan: het bedrijf zocht ruimte om een ‘Urban smart farm’ onder te brengen. De opstelling kreeg onderdak op de RWZI in Gent. Daar maakt ze gebruik van het gezuiverde afvalwater, ofwel effluent, om vissen, planten en schaaldieren op een circulaire manier te kweken. Een mooie gelegenheid voor Aquafin om meteen onderzoek te doen naar de inzetbaarheid van effluent.

Kleine duurzame ecosystemen

Pascal De Bondt, samen met Bart Kregersman zaakvoerder van Smart Farmers BVBA, vertelt over hun visie: “Land, water, energie en grondstoffen worden schaars. Het is daarom belangrijk elke vierkante meter en alle grondstoffen zoveel mogelijk te benutten. We creëren kleine ecosystemen of kleine boerderijen zo je wil, waarbij grondstof- en energiegebruik zo duurzaam en circulair mogelijk gebeuren.”

Francis Meerburg, onderzoeker bij Aquafin: “We bieden de Smart Farmers ruimte en effluent aan. Aquafin wil alle mogelijke opties bekijken om het effluent nuttiger te gebruiken. Op termijn gaan we ook bestuderen hoe we andere hulpbronnen uit onze zuiveringsinstallatie kunnen hergebruiken in hun opstelling. Denk aan energie uit de slibgisting, warmte uit de gasverbranding of koude uit het effluent. .”

We grijpen ook de kans om onderzoek te doen naar wat we mogelijk als residu van micropolluenten, geneesmiddelen en zware metalen in de vissen vinden. Zo leren we hoe ons gezuiverd effluent van nut kan zijn voor de sector.

Francis Meerburg, onderzoeker bij Aquafin

De toekomst

De Bondt kijkt alvast vooruit: “We beschouwen deze installatie als versie 1.0. Doelstelling is om deze micro-opstelling te laten evolueren naar 2.0. Dat wil zeggen dat we ons kleine ecosysteem koppelen aan grotere systemen. Denk aan stedelijke, agrarische of industriële omgevingen. Daar willen we onderzoeken hoe we kunnen groeien, gebruikmakend van de energie en grondstoffen die de grotere systemen ons bieden.”

Uiteraard is het de bedoeling om op lange termijn met de geteelde planten en gekweekte vissen en schaaldieren naar de consument te gaan. Dat is een werk van lange adem. Niet alleen moet Smart Farmers kunnen aantonen dat wat ze aanbieden 100% veilig is, ongetwijfeld zal er terughoudendheid zijn tegenover de producten. Vooraleer de nodige vergunningen rond zijn, moet er dan ook nog een veel werk verzet worden.

we zijn ervan overtuigd dat dit de toekomst is!

Pascal De Bondt, zaakvoerder Smart Farmers BVBA
Smart Farmers