Water en groen: onmisbaar op een gezond schoolplein

Op veel Vlaamse scholen ligt de speelplaats er nog troosteloos grijs en hard bij. En dat terwijl een ‘blauwgroen’ speelplein zoveel meer te bieden heeft! Vlaams rioolwaterzuiveraar Aquafin en kenniscentrum Vlario bieden op de website Blauwgroenvlaanderen.be nu ook tips en inspiratie voor een klimaatbestendige schoolomgeving. En als extra duwtje schenkt Aquafin 10 starttrajecten voor scholen in samenwerking met de gloednieuwe organisatie BLES.

Sint-Paulus

‘Water waarderen’ is het centrale thema van Wereldwaterdag vandaag. Tijdens de voorbije droge zomers hebben we in Vlaanderen die waarde van water met zijn allen (her)ontdekt. De beste manier om ons te wapenen tegen een veranderend klimaat, is regenwater zoveel mogelijk ter plaatse houden voor hergebruik of infiltratie in de bodem. De website blauwgroenvlaanderen.be van Aquafin en Vlario bevatte al massa’s inspiratie om slim om te gaan met water op het openbaar domein en in je tuin. Vandaag voegen ze er een derde luik aan toe met specifieke inspiratie voor scholen.

Minder pestgedrag

“Aan het aantal vragen dat we krijgen van scholen, merken we dat er veel wordt nagedacht over een natuurlijke speelomgeving,” zegt Birgit De Bock, studieverantwoordelijke bij Aquafin. “Dat is logisch want de voordelen zijn divers en zeer groot. Minder verharding en meer groen is niet alleen goed voor de waterbalans maar ook voor de biodiversiteit én het bevordert de creativiteit met meer spelmogelijkheden. Het zou zelfs helpen om conflicten en pestgedrag te verminderen. Daarnaast wordt het zo mogelijk om heel wat theorie uit de klas naar buiten te brengen.”
Blauwgroenvlaanderen.be inspireert scholen met toepassingen die de infiltratie of opvang van regenwater combineren met speel- en leerkansen. Je vindt er ook voorbeelden van scholen die de voorbije jaren inzetten op vergroening. Eén van hen is Sint-Paulus in Kortrijk. Meester Cedric Ryckaert van het vijfde leerjaar, was de drijvende kracht achter het omtoveren van een betonnen vlakte in een prikkelend speel- en leerlandschap: “Het plan was goed voor 4.000 m² ontharding en er wordt 145.000 liter regenwater opgevangen en gebruikt wordt. Het overtollige regenwater infiltreert in de bodem. We hebben dit succesverhaal gerealiseerd in een tijdsbestek van vijf jaar. Nu spelen onze kinderen op een echte klimaatspeelplaats.”

Win een starttraject

Veel scholen dromen ervan om hun speelplaats ook te vergroenen. Vaak weten ze echter niet goed hoe eraan te beginnen en wie te betrekken. Samen met een aantal gelijkgezinden start Ryckaert momenteel de vzw BLES (Buiten Leren En Spelen) op. Daarmee willen ze scholen helpen om die eerste stap te zetten door middel van workshops en een plan van aanpak op maat van de school. “We zetten hen letterlijk op weg en reiken ideeën aan voor participatie en betrokkenheid. Vaak is dat ook de eerste stap richting subsidiëring.”

Aquafin geeft 10 scholen een extra duwtje in de rug door hen via BLES een starttraject gratis aan te bieden. Scholen die nog geen concrete plannen hebben maar wel over het nodige draagvlak beschikken voor een blauwgroene speelplaats, kunnen tot en met 30 april 2021 hun motivatie sturen naar blauwgroenvlaanderen@aquafin.be