Innovatieve waterconcepten

De interesse voor duurzame waterconcepten in nieuwe bouw- en ontwikkelingsprojecten is groot, afgaande op het grote aantal kijkers van ons webinar "Waterslim wonen en leven." Heb je deze sessie gemist? Bekijk ze hier opnieuw.

Het proefproject rond waterhergebruik en grondstoffenrecuperatie in van Aquafin, de stad Vilvoorde, projectontwikkelaar Matexi en technologieleverancier Nuresys in de Kruitfabriek is na twee jaar afgelopen. Dat was de perfecte aanleiding om de conclusies te delen met met steden en gemeenten en iedereen die bezig is met innovatieve waterconcepten. Want duurzaamheid staat in nieuwe bouw- en ontwikkelingsprojecten hoe langer hoe meer centraal. Naast energie en mobiliteit krijgt ook water daar een almaar grotere rol in.

We stelden een divers panel samen bestaande uit Victor Dries (raadgever minister van Omgeving), Christophe Claeys (stafmedewerker Waterbeleid bij VVSG), Didier De Vriese (duurzaamheidsexpert bij Matexi), Barbara De Bakker (schepen van Omgeving stad Vilvoorde) en Marjolein Weemaes (directeur Business Development & Innovatie Aquafin).
Het werd een boeiende namiddag waarin thema’s als technologische en financiële haalbaarheid van hergebruikconcepten aan bod kwamen, maar ook de juridische kant ervan werd belicht en dat alles doorweven met praktijkvoorbeelden in de vorm van mini-reportages.

Heb je de sessie gemist of wil je graag opnieuw kijken? Je kan de uitzending integraal bekijken. Klik op de afbeelding. 

Tijdens de sessie kon het publiek vragen stellen. Een deel daarvan werd live door de panelleden beantwoord. De vragen die niet meer tijdens de sessie konden behandeld worden, vind je hieronder, samen met de antwoorden.

Vragen uit het publiek die niet beantwoord werden tijdens het debat

Vertrekken van regenwater voor hergebruik lijkt makkelijker dan hergebruik van afvalwater. Hoe zien jullie die verhouding in de praktijk? (kosten, opbrengst, ...)

Dat is inderdaad een belangrijke afweging. Over het algemeen kan je stellen dat gebruik van regenwater eenvoudiger en goedkoper is dan zuivering en hergebruik van grijswater. Maar bij sommige projecten kan het toch de moeite lonen om naar grijswaterhergebruik te kijken: bij hoogbouwprojecten waar niet voldoende regenwater ter beschikking is, wanneer er nood is aan grotere volumes of gegarandeerde hoeveelheden water, wanneer er een industriële afnemer is van het gezuiverde grijswater, wanneer het project ambitieuze circulaire doelstellingen wil behalen, …

Past Matexi ook hergebruik van regenwater toe bij appartementen?

(Antwoord Matexi:) Voor woningen is dit een evidentie, voor appartementen is dit vaak moeilijker. Wij passen hergebruik van regenwater zeker toe in de gemeenschappelijke delen. Alle buitenkranen (om auto’s te wassen bv.) en alle centraal gelegen kraantjes in de kelders bv. zijn veelal aangesloten op regenwater. Om hergebruik in de private delen te integreren zijn er voor ons enkele struikelblokken. Enerzijds de constructieve kant: hoe krijg je met voldoende druk regenwater tot op bv. +10? Het is zeker technisch haalbaar al is de kostprijs vaak een tegenvaller. Maar nog belangrijker is dat appartementen veelal een klein dakoppervlak hebben t.o.v. het aantal units dat hieronder gelegen is. Waardoor de balans van aantal gebruikers t.o.v. de beschikbare hoeveelheid onrealistisch is. Verder zit er ook een discrepantie tussen het al dan niet plaatsen van groendaken en het hergebruik van regenwater. Wij stimuleren het gebruik van groendaken op visueel zichtbare plaatsen, terwijl we op hoge torens opteren voor hergebruik en voorzieningen als zonnepanelen.

Wat met heffingen op hergebruik van water? Reeds van toepassing bij bedrijven.

Momenteel blijven alle bestaande regels rond waterfactuur en heffingen ongewijzigd bij projecten die aan circulair watergebruik doen. Bedrijven betalen een heffing op de lozing van zowel het leidingwater als het hemelwater dat ze hebben verbruikt. De heffing is niet van toepassing op het hergebruiken van opgewaardeerd grijswater, wat in sommige gevallen een extra stimulans kan zijn om aan grijswaterhergebruik te doen.

Is struvietproductie vandaag concurrentieel qua verdienmodel met "klassieke" fosfaat-meststoffen?

Struviet voldoet niet aan de nutriëntenbalans voor N-P-K waar men in de landbouw mee werkt. Daarom moet struviet gemengd worden met andere meststoffen rijk aan stikstof (N) en kalium (K) om voor een volwaardige bemesting te kunnen zorgen op het land. Bovendien wordt struviet vandaag nog maar in relatief kleine hoeveelheden teruggewonnen. Daarom is het momenteel nog niet concurrentieel met fosfaatmeststoffen uit de mijnbouw.

Klopt het dat het plaatsen van drainages nog steeds is vrijgesteld van vergunning? Wanneer gaat de overheid dit verbieden?

(Antwoord Matexi:) Dit is niet geheel correct, het plaatsen van grondwaterbemaling is in sommige gevallen vergunningsplichting. Het hangt af van vele randvoorwaarden. De belangrijkste parameter is het lozingsdebiet. Eens men gemiddeld boven de 5m3 per uur gaat lozen, is een lozingsvergunning vereist.

Verder moet ook rekening worden gehouden met waar men wil gaan lozen. Op rivieren en beken is bv. steeds een vergunning van toepassing, terwijl dit niet zo is voor een lokale gracht.

Volgens onze informatie is de overheid hieraan aan het werken, om hergebruik van bronbemalingswater te stimuleren. Met Matexi zijn wij hierin voortrekker en hebben reeds verschillende mooie projecten hierin tot resultaat gebracht.