Waterzuivering wordt trekpleister voor insecten, vogels en kikkers

Met een ecologische inrichting van onze bedrijfsterreinen, werken we aan een vergroting van de biodiversiteit.

Meer groen, meer dieren

Door het gebruik van streekeigen groen en de plaatsing van groenschermen, integreerde Aquafin zijn rioolwaterzuiveringsinstallaties altijd al zo goed mogelijk in de omgeving. Gaandeweg kregen ook steeds meer bloemenweides, kikkerpoelen en fruitbomen er een plek. Met de start van een werkgroep rond biodiversiteit willen we onze bedrijfsterreinen nog ecologischer inrichten om meer soorten aan te trekken.

Techniek en milieu

Als projectmanager leidt Stan De Laere bij Aquafin nieuwbouw- en renovatieprojecten van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Als natuurliefhebber was hij één van de eerste kandidaten voor de werkgroep rond biodiversiteit. Hij is een mooi voorbeeld van hoe techniek en milieu perfect hand in hand kunnen gaan. “In mijn privétijd spring ik geregeld vrijwillig in voor het onderhoud van natuurgebieden in mijn buurt,” vertelt hij. “Ook in mijn eigen tuin probeer ik de natuur alle kansen te geven. Bijvoorbeeld met takkenrillen, ruige zones en bloemenweides die bescherming en voedsel bieden aan allerhande vogels, kleine zoogdieren en insecten. De bijenhotels aan de gevel van ons huis zijn ook zeer goed bevolkt. Dus toen de oproep voor de werkgroep biodiversiteit verscheen, was ik er dan ook als de kippen bij!”

RWZI Ingelmunster

Ideale biotoop

Stan (rechts op de foto) vindt het geweldig dat Aquafin zoveel aandacht heeft voor biodiversiteit en al helemaal dat hij daar zelf een actieve rol in kan spelen: “Soms kunnen kleine aanpassingen al een groot verschil maken. Neem nu de zuiveringsinstallatie van Ingelmunster, die recent werd gerenoveerd. Bovenop de groene bermen met streekeigen struiken en bomen die de installatie volledig omwalle , is de site binnenin ook een bio-diverse oase geworden. Waar er vroeger vooral veel gras stond, werden er bloemenweides van in totaal één hectare ingezaaid en staan er ook verschillende fruitbomen, een bijenhotel, een nestkast voor de torenvalk en bijenkasten van een imker. Het regenwater van het slibgebouw watert af naar de kikkerpoel. En op aanraden van Natuurpunt hebben we ook takkenrillen geplaatst, waarmee we hopen voor de in Vlaanderen met uitsterven bedreigde eikelmuis een aantrekkelijke biotoop te creëren.”

Proper water = meer biodiversiteit

Aquafin exploiteert meer dan 300 rioolwaterzuiveringsinstallaties in Vlaanderen waar het huishoudelijk afvalwater afkomstig van onder meer bad, douche en wasmachines gezuiverd wordt voor het naar een waterloop gaat. Behalve het leven in onze beken en rivieren geven ze nu planten en dieren op de site zelf letterlijk meer zuurstof.

Hoe werkt waterzuivering?

Een rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op een veel grotere schaal.

Hoe werkt het?