Wie wint de Aquafin Awards 2020?

Tijdens de Aquafin Awards delen we prijzen uit aan de aannemer en het studiebureau waarmee we het afgelopen jaar het meest succesvol samenwerkten. In normale omstandigheden organiseren we een heus live event, dit jaar stond de award letterlijk voor de neus van de winnaars. Ontdek in het filmpje hieronder wie de prijzen won. 

Klik op de video hieronder en ontdek de winnaars!

Hoe kiezen we de winnaar?

Om de winnaars te bepalen, baseren we ons onder meer op de kwaliteitsscores. Alleen bedrijven die goed scoorden op het vlak van onder meer veiligheid en kwaliteit, komen in aanmerking.

Scoring studiebureaus

Minstens één keer per jaar beoordelen de projectmanager en het ganse projectteam van Aquafin elk project dat een studiebureau voor ons ontwerpt en begeleidt. Dat gebeurt in verschillende fasen van het project: voorontwerp, ontwerp, uitvoering, waarborg, ... Niet van elke fase weegt de beoordeling even zwaar door in de eindbeoordeling omdat de rol van het studiebureau ook niet in elke fase even groot is. Het projectteam evalueert de timing, de kwaliteit en de proactiviteit die het studiebureau in het project aan de dag legt. Deze scores zijn ook bepalend voor de toekenning van de Multilaterale Overeenkomsten, of kortweg MLO's. De studiebureaus die voor deze criteria het beste scoren, worden ook nog eens gescreend op hun inspanningen op het vlak van infiltratie van hemelwater in onze projecten. Het bureau dat dan als beste uit de bus komt, wint dat jaar de Kwaliteitsaward.

Scoring aannemers

Halfjaarlijks krijgen aannemers die op dat moment voor Aquafin een werf in uitvoering hebben, een kwaliteitsscore. Die score is het resultaat van beoordelingen door het projectteam van Aquafin op meerdere tijdstippen. Op deze scores baseren we ons voor de selectie van aannemers die mogen inschrijven voor nieuwe opdrachten. Tegelijk zijn de scores een ideaal uitgangspunt voor het toekennen van de Minder Hinder award. Hoe de aannemer scoort op het vlak van veiligheid, hinderbeperking voor de buurt en oog voor het milieu, speelt daar mee een rol in. Uiteraard wordt er ook gekeken naar eventuele veiligheidsinbreuken en STOP-meldingen.

We hanteren bij de beoordeling van de aannemers en studiebureaus de criteria zoals ze vorige jaren vastgelegd werden door directeur Projectmanagement Dirk De Waele. Dit jaar kon hij er wegens ziekte niet bij zijn, maar we wensen hem een spoedig herstel. 

Dirk De Cock - Business Unit Manager Aquafin

Historiek winnaars

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Winnaar Minder Hinder award Vanlerberghe VBG  Heijmans  De Moor VBG  DSV Desot  Gemoco  Desot  Verhegge Marc Desot Gemoco  Check het filmpje! 
Winnaar Kwaliteitsaward       Cnockaert   Astro-Plan Astro-Plan Astro-Plan Astro-Plan Astro-Plan SB Jonckheere Irtas Check het filmpje!