Wint dit project de Vlario Innovatieprijs?

Het klimaatrobuuste ontwerp voor de vernieuwing van een woonwijk in Roeselare is één van de vijf genomineerden voor de Innovatieprijs die sectorvereniging Vlario op 29 september 2020 voor het eerst uitreikt. Neem jij deel aan deze digitale Vlariodag? Stem dan voor dit project dat resoluut kiest voor groene oplossingen.

Weg met de oude visie

De stad Roeselare kreeg in het verleden meermaals te maken met wateroverlast. Ze is dan ook ontstaan nabij een waterrijk gebied en tot op vandaag stromen er veel waterlopen door of langs de stad. Vroeger zouden de bestaande waterlopen worden ingebuisd en omgevormd tot grote riolen. Het water moest zo snel mogelijk weg en uit het zicht.

De laatste jaren krijgt water gelukkig opnieuw meer en meer de plaats die het verdient in de openbare ruimte. Enerzijds omdat proper water rustgevend en aantrekkelijk is in het straatbeeld, anderzijds door het alsmaar groeiende besef dat het helpt om de gevolgen van de klimaatverandering te milderen.

Godelievewijk_park

Groene make over

De stad Roeselare investeert de komende jaren fors in de 'Godelievewijk', zoals de buurt op een boogscheut van het stadscentrum in de volksmond genoemd wordt. De komst van een nieuwe woonsite was het perfecte moment om een aantal bekommernissen aan te pakken zoals veiligere verkeersstromen, wateroverlast en meer groen en recreatie.

Het ontwerp van studiebureau Cnockaert en Aquafin verbindt al deze functies met elkaar. "Het resultaat oogt niet alleen mooi, het zal bovendien de samenhang van de wijk versterken en water zal een meerwaarde bieden in plaats van voor overlast te zorgen," zegt projectmanager Reinaart Laureys. De typisch brede straten in de wijk worden versmald of heringericht zodat er plaats komt voor open infiltratiestroken en wadi's. Het regenwater van de straat zal volledig afwateren naar deze groenzones en ook het regenwater van de private percelen wordt optimaal afgekoppeld naar de wadi's, hoewel bewoners worden aangemoedigd om het zoveel mogelijk op eigen terrein te laten infiltreren.

Reinaart: "Die nieuwe groenzones worden waar mogelijk verbonden met bestaande groenzones, waardoor er groenblauwe netwerken ontstaan doorheen de wijk én de aangrenzende wijken." Die 'zachte' assen geven prioriteit aan het 'zachte' verkeer van fietsers en voetgangers. Op sommige plaatsen kunnen er ook eenvoudige speeltuigen in verwerkt worden.

Lees meer over het ontwerp

Bewoners hebben inspraak

Bij zo'n ingrijpende make over betrek je vanzelfsprekend ook de bewoners. Het zijn zij die dagelijks gebruik maken van de openbare ruimte en die uiteindelijk de vruchten zullen plukken van het klimaatbestendige ontwerp. Maar het zijn ook zij die als geen ander weten waar, wanneer, welke knelpunten opduiken. "Ze geven ons de nodige feedback en daarbij komen zowel positieve als negatieve punten naar boven," weet Stephanie Van Hoecke van de dienst Water van de stad Roeselare. "Dat is ook de bedoeling tijdens zo'n participatiemomenten. Zo lang je als stad of gemeente er maar voor zorgt dat de sfeer positief blijft."

Neem jij deel aan de Vlariodag op 29 september 2020? Stem dan dit project tot winnaar van de Innovatieprijs!