Zuidflank wordt nieuwe groene long in het hart van Overijse

Overijse en Aquafin werkten een hemelwaterplan uit om de groene Zuidflank te herinrichten met respect voor ruimte voor water en voor de natuur.

Ligging in een dal

Het centrum van de Vlaams-Brabantse gemeente Overijse ligt in het dal van de IJse, een zijrivier van de Dijle die ontspringt in het Zoniënwoud. Deze ligging heeft de gemeente in het verleden parten gespeeld en meermaals gezorgd voor overstromingen. Vooral neerslagwater afkomstig van de steile helling ten zuiden van het centrum zorgde voor wateroverlast. Om deze problemen naar de toekomst toe te voorkomen werd in samenwerking met Aquafin een hemelwaterplan uitgewerkt om de groene Zuidflank te herinrichten met respect voor ruimte voor water en voor de natuur.

Buffering en recreatie gaan samen

De werken werden deze zomer voltooid en ogen bijzonder fraai. Schepen van openbare werken en infrastructuur van Overijse Sven Willekens is enthousiast: “Ons uitgangspunt is om water in het straatbeeld en het landschap duurzaam te integreren. We beschouwen water als een meerwaarde en niet als bron van problemen. Op strategische plaatsen in de valleiflanken hebben we bufferbekkens en infiltratiezones aangelegd die bij hevige regenval het water tijdelijk opvangen en wateroverlast in het centrum voorkomen. De Zuidflank kreeg bovendien een recreatieve invulling die de kwaliteit en de belevingswaarde verhogen.”

Proper water weer in de stad

De IJse is sinds 2016 één van de 15 meest levendige waterlopen in Vlaanderen, zoals je ook lees in het Rapport Levende Beken van Natuurpunt. De toename van het leven in en rond de rivier is grotendeels te danken aan de toegenomen zuivering van het afvalwater. De waterloop wordt vooral geroemd door de aanwezigheid van de ijsvogel en de grote gele kwikstaart. Overijse brengt proper water weer in de stad en daar profiteert zowel mens als dier van.

ijsvogel