Duurzaam ondernemen

Propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water, daaraan werken we elke dag. Om dat doel dichterbij te brengen moet Aquafin een financieel gezond bedrijf zijn. Hoe we te werk gaan, moet stroken met onze eigenheid: respectvol voor de natuur, onze medewerkers en onze omgeving.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

proper water in beken dankzij Aquafin

De drie pijlers van Aquafin

Het duurzaamheidsbeleid van Aquafin zit verankerd in de organisatie, omdat onze medewerkers het zelf mee vorm hebben geven. Het steunt op drie pijlers: groen doén en kansen creëren voor alle medewerkers, met een positieve impact op onze omgeving.

Heb je een vraag of een voorstel tot samenwerking? Neem dan zeker contact op met Anja De Wit, adviseur Communicatie en MVO-coördinator.

Nog meer maatschappelijk engagement

06 dec 2017

UN Global compact network

Aquafin ondertekende de Global Compact van de Verenigde Naties. Door de ondertekening engageert het bedrijf zich om de tien grondbeginselen van de Global Compact te respecteren.
Lees meer
24 sep 2018

Werken aan een groenere mobiliteit

Aquafin wil zijn medewerkers ertoe aan te zetten om zich zoveel mogelijk op een milieuvriendelijke manier te verplaatsen tussen werk en thuis en ook tijdens de diensturen.
Lees meer
24 sep 2018

Focus op veilig werken

Veilig denken en handelen moet een reflex zijn, ook bij onze technische partners. Speciale aandacht schonken we aan het veilig afdalen in riolen. Met de lancering van het STOP- principe, geeft Aquafin extra boost aan het veiligheidsbewustzijn van alle werfpartners.
Lees meer
06 dec 2017

Versterking van de sanitatieketen in Mali en Madagaskar

Een gezonder leven in de buitenwijken van Bamako (Mali) en Toamasina (Madagaskar), door de ontwikkeling van een slibverwerking voor de latrines. Daaraan werken de ngo Protos en Aquafin samen.
Lees meer
20 sep 2018

Young Water Fellowship Program

Aquafin is partner van het 'Young Water Fellowship'-programma van Young Water Solutions.
Lees meer
06 dec 2017

Substantiële ondersteuning van Ondernemers voor Ondernemers

Aquafin is kernlid van Ondernemers voor Ondernemers. Dat betekent dat we vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen van de vzw en dat we onze expertise delen voor projecten die een duurzame groei in ontwikkelingslanden bevorderen.
Lees meer