De financiering van Aquafin

Hoe wordt Aquafin gefinancierd?

Het Vlaamse Gewest draagt jaarlijks projecten voor uitvoering op aan Aquafin via het zogenoemde Optimalisatieprogramma. Na oplevering aan de aannemer, dient Aquafin het project in bij het Economisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij voor oplevering aan het Vlaamse Gewest. Een oplevering aan het Vlaamse Gewest betekent dat de gemaakte kosten goedgekeurd zijn en dat Aquafin contractueel recht heeft op de terugbetaling ervan.

De drinkwatermaatschappijen zijn bij decreet verplicht om het drinkwater dat zij leveren, te zuiveren. Zij sloten hiervoor een overeenkomst af met Aquafin, die de zuiveringstaak van hen overneemt. Aquafin factureert de investeringskosten over de vastgestelde looptijd aan de drinkwatermaatschappijen, net als de werkingskosten van het bedrijf. Een gedeelte van de facturen van Aquafin betalen de drinkwaterbedrijven met een toelage uit het Minafonds, dat aangevuld wordt met algemene belastinginkomsten. Het overige deel, momenteel zo’n 60% van de totale factuur, rekenen zij door aan de consument volgens het principe “de vervuiler betaalt”.