Op zoek naar een stageplaats of schrijf je een eindwerk of thesis?

Elk academiejaar bieden we hogeschool- en universiteitsstudenten de kans om een stage te lopen bij Aquafin of een thesis te maken. Verschillende afdelingen bij Aquafin zoals Onderzoek, Communicatie HR, Labo,... ontvangen met plezier elk jaar (een) stagiair(e)s uit bachelor- en masteropleidingen.

Normaal gezien verwelkomen we ook graag stagiair(e)s op onze waterzuiveringsinstallaties maar dat dat is voor het schooljaar 2021-2022 tijdelijk niet mogelijk.

stagiaires bij Aquafin

Voorlopig geen stages meer op onze zuiveringsinstallaties

Aquafin helpt leerlingen en studenten graag te proeven van het bedrijfsleven en biedt regelmatig interessante stageplaatsen aan aan bachelor en master studenten.

Ook laatstejaars uit het secundair onderwijs kunnen normaal gezien bij ons praktijkervaring op doen op onze waterzuiveringsinstallaties of onderhoudsdienst, maar dat is voor het schooljaar 2021-2022 uitzonderlijk niet mogelijk.

.

 

Op zoek naar thesisbegeleiding?

Aquafin helpt studenten graag om topwerk af te leveren voor hun eindwerk of thesis. Wil je je verder verdiepen in waterzuivering, labotechnieken, milieutechnologie, circulaire modellering,... vraag het aan via onderstaand formulier. We kijken dan zo snel mogelijk welke afdeling jou kan begeleiden.

studente bij onderzoeksgebouw
Over jezelf
Rijbewijs?
Over je studies
Thesisinformatie
Locatie thesisbegeleiding?
( = enkel voor technische opleidingen)
Je persoonsgegevens
Aquafin verzamelt in dit formulier persoonsgegevens (bijv. naam, adres, …) voor de levering van een dienst (in dit geval een samenwerking bij een stage of thesis). Dit alles met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst waarom je de uitvoering van een dienst hebt verzocht. Na verwerking van jouw vraag wordt het formulier verwijderd. Jouw persoonsgegevens worden in het kader van andere verwerkingsactiviteiten (bijv. bewaring van de overeenkomst) nog bewaard zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van deze verwerkingen. Voor de verwerking van jouw aanvraag maken we gebruik van IT applicaties van derde partijen, waarbij doorgifte van persoonsgegevens buiten de EU mogelijk is. Meer info over hoe we omgaan met deze gegevens en wat jouw rechten zijn, kan je nalezen in onze privacy policy.
study360