QUICS

Quantifying Uncertainty in Integrated Catchment Studies

Marie Curie en Aquafin

Onzekerheidsanalyse op waterkwaliteitsmodellen

Quics is een Europees Project gefinancierd in het kader van Marie Curie en wordt geco├Ârdineerd door de universiteit van Sheffield. Het doel van deze studie is onzekerheidsanalyse toepassen op waterkwaliteitsmodellen. Dit wil zeggen dat alle mogelijke factoren (parameters, meetgegevens,...) die het resultaat van een model kunnen be├»nvloeden, meegenomen worden in de analyse. Zo kan bvb. een onjuiste regenmeting onverwacht een belangrijke invloed hebben op het berekende resultaat van het model. Tijdens dit project zullen bestaande statische methoden, die de onzekerheid op het resultaat berekenen, getest worden. Op termijn wil Quics een gebruiksvriendelijke methode ontwikkelen die eenvoudig kan toegepast worden op bestaande modellen. Als associate partner in dit project zorgt Aquafin voor de begeleiding van enkele doctoraatsstudenten die zullen werken op de onzekerheidsanalyse van modellen die momenteel beschikbaar zijn bij Aquafin.

Naar de website

Quics logo