Europese onderzoeksprojecten

Ook buiten Vlaanderen geniet Aquafin erkenning als expert in de afvalwatersector. Door onze opgebouwde kennis en testmogelijkheden op volle schaal, zijn we nationaal en internationaal een gewaardeerde partner in onderzoeksprojecten binnen de watersector. Samenwerking met de academische wereld en onderzoeksinstellingen vinden we zeer belangrijk. Daar wordt de basis gelegd voor het oplossen van de uitdagingen waar het beleid en de maatschappij voor staan.

Drie pijlers

Onze onderzoeksstrategie is gericht op verbetering van de zuiveringsinfrastrucuur en op de maatschappelijke uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Kostenbeheersing en de zorg om onze zuiveringsinfrastructuur in goede conditie te houden, zijn de belangrijkste interne motieven voor onderzoek. Door het gebruik van de best beschikbare technologie willen we de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater garanderen aan de laagst mogelijke kost.

Wijzigende wetgeving, de klimaatverandering en de bevolkingsaangroei zijn externe factoren die onze onderzoeksstrategie bepalen. Dat strategische lange termijn onderzoek is gegroepeerd rond drie pijlers: integraal waterbeheer, duurzaamheid van de (afval)waterketen en asset management van de (riool)infrastructuur.

Aquafin speelt uiteraard in op de thema’s die nationaal en internationaal hoog op de agenda staan. Vandaag zijn dat energiebesparing, recuperatie van grondstoffen, micropolluenten in het afvalwater, maatregelen in het kader van de klimaatverandering en de reductie van overstortwerking.

Lopende projecten