De juiste talenten aan boord

De toekomst van Aquafin is er een vol kansen. Maar het zijn de mensen, onze medewerkers, die al deze ambities moeten waarmaken. Daarom investeren we voortdurend in onze talenten.

Op basis van de uitdagingen die voor ons liggen, definieerden we welke profielen we nodig hebben, nu en in de toekomst. We vergroten de inzetbaarheid van onze medewerkers door hen de juiste opleidingen aan te bieden en met het groei- en loopbaangesprekken aan te knopen en interne mobiliteit te stimuleren.

sporters

Inzicht en potentieel vinden we belangrijker dan diploma's en bewezen ervaring als we kandidaten selecteren.

Min Huet, manager Talent Development

Frisse wind

In 2021 vernieuwde Aquafin maar liefst 10% van zijn totale populatie. Daarmee waait er ontegensprekelijk een frisse wind door het bedrijf, die voelbaar is in alle disciplines en op alle niveaus. Onze verhoogde focus op innovatie en de eerste resultaten daarvan, waren zeker een stimulans voor nieuw talent om voor Aquafin te kiezen.

grafieken