Overzicht opdrachten

Hieronder vind je een overzicht van alle opdrachten die Aquafin op de markt brengt onder de vorm van werken, leveringen en diensten. Naast de aankondigingen zijn ook de uitslagen en gunningen van onze openbare procedures op basis van prijs beschikbaar.

E-Procurement en Freemarket

Aquafin publiceert zijn overheidsopdrachten enkel nog digitaal en ook de openingszittingen verlopen elektronisch. De offertes kan je indienen via e-tendering. Meer informatie over e-procurement en de te volgen werkwijze:

Je kan ook terecht bij de e-Procurement helpdesk: Dienst e-Procurement, WTC III, Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel.
Te bereiken van 9 u tot 16u30 op 02 740 80 00 of via e-mail.

Via hetzelfde platform heeft Aquafin de mogelijkheid opdrachten te plaatsen via onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (voor kleinere opdrachten onder 144.000 euro excl. btw), zodat de spelregel van openbaarheid en gelijke behandeling van ondernemingen wordt gegarandeerd. De "Free Market"-omgeving binnen de e-Notification-toepassing laat toe om deze fundamentele beginselen te handhaven voor de plaatsing van opdrachten met geringe waarde.

Om de impact van conjunctuurevolutie op het ereloon te berekenen, kan je in dit document de waarden van de betrokken indexen raadplegen. De formule is, indien van toepassing, terug te vinden in de ereloonovereenkomsten.
Filter projecten
Gebruikte filters
Blijf op de hoogte van nieuwe opdrachten