Onteigeningen

Overal in Vlaanderen voert Aquafin werken uit die bijdragen aan propere waterlopen voor de volgende generaties. Waar mogelijk beperken de werken zich tot het openbaar domein, maar vaak is het nodig om ook op private grond infrastructuur te bouwen of aan te leggen. In dat geval start Aquafin een grondverwervingsprocedure. Van zodra de werken concreet zijn ingepland, vraagt Aquafin een omgevingsvergunning aan.

Om welke omgeving gaat het?

Momenteel lopen er geen openbare onderzoeken voor onteigening. 

Meer info

Heb je een vraag over een onteigeningsdossier in onderzoek, vul dan dit contactformulier in.

Bewoner of handelaar?