Nieuws

20272B - Aansluiting Europawijk naar RWZI Mol
14 jul 2020

Bouwverlof gestart

 

Het bouwverlof is begonnen van 13 juli tot en met 2 augustus.  
Deze week (van 13 tot 17 juli) zullen er nog werkputten gemaakt worden om de Luxemburglaan en Nederlandlaan in dienst te zetten van laagspanning.
Deze worden niet door IGM gemaakt maar door Aquaenergia in opdracht van Fluvius.  

 

Planning na het bouwverlof

 

De planning na het bouwverlof ziet er als volgt uit, onder voorbehoud dat de nutswerken tijdig zijn uitgevoerd.  

 

Maandag 3 augustus zal onze aannemer starten in fase 2 met het aanleggen van de grachtbakken in de Nederlandlaan.
Hij zal van nummer 33 tot nummer 1 werken.
Een andere ploeg begint met kopmuren te plaatsen in de Belgiëlaan.
Deze werken duren ongeveer 2 weken en zullen veel hinder met zich meebrengen.
Oude kabels en rioolbuizen zullen op de rijweg gaan liggen en 2 kranen rijden constant over en weer.
De straten zullen zeer moeilijk bereikbaar zijn door het zand dat wordt uitgegraven en afgevoerd.  

 

In de Italiëlaan en de Monacolaan worden de bermen afgewerkt.
Ook in de Nederlandlaan (tussen nummer 40 en 35) zal men verder werken aan de aanleg van de grachten.

29 jun 2020

Afwerking grachten Monacolaan

 

Vandaag zijn de werken voor de grachten begonnen in de Monacolaan.
Deze week wordt de Canadalaan afgewerkt en verder nog gewerkt in de Italiëlaan.
Woensdag worden de werken in de Engelandlaan gestart voor de aanleg van de grachten.

22 jun 2020

Nutswerken afgerond in Luxemburglaan

 

Maandag 22 juni zullen de werken voor de aanleg van de nieuwe nutsleidingen afgerond worden in de Luxemburglaan.
Er zullen nog wel enkel verbindingsputten open liggen op verschillende plaatsen.
Fluvius zal deze nadien dichten.  

 

De aanleg van de grachten is nu bezig in de Italiëlaan.  
Voor de afwerking van de grachten in de Canadalaan is het nog wachten op Fluvius.
Zij moeten hiervoor nog werken uitvoeren.

12 jun 2020

Aanleg grachten gestart

 

Begin deze week is er terug gestart met de aanleg van de grachten in de Canadalaan.
Als eerste worden de betonnen kopmuren en verbindingsbuis voor de nieuwe opritten geplaatst.

Naderhand worden de grachten uitgegraven.

Volgende week wordt er nog verder gewerkt in de Canadalaan aan de grachten.
Tegelijk zal er ook een tweede ploeg starten in de Italiëlaan.  

 

Nutswerken Luxemburglaan

 

De aanleg van de nieuwe nutsleidingen door IGM in de Luxemburglaan gaan ook verder volgende week.  
De arbeiders van Gravo maken in opdracht van Fluvius, verder individuele afspraken met bewoners om de elektriciteit en gas over te koppelen op het nieuwe net.

 

Belgiëlaan begin volgende week afgesloten

 

Maandag 15 juni zal de Belgiëlaan afgesloten worden omdat er nog werken moeten uitgevoerd worden.
Uitgang zal via de Amerikalaan voorzien worden.
Op 15 en 16 juni worden de putdeksels geplaatst in de Belgiëlaan en de Nederlandlaan.

De auto's worden dan best buiten de werfzone geplaatst

12 jun 2020

Alle pompstations in dienst

 

Alle pompstations zijn in dienst en volledig operationeel zodat de nieuwe riolering in dienst kan genomen worden.
De komende weken zal de aannemer de woningen aansluiten die reeds de afkoppelingswerken hebben uitgevoerd.

 

Indien jullie nog geen werken hebben uitgevoerd is het dringend tijd om dit op te starten. Hieronder vindt u de infobrief die bedeeld werd, daar kunt u wat meer info vinden.

08 jun 2020

Start aanleg grachten Canadalaan

 

Vandaag 08 juni is onze aannemer APK terug gestart met aanleg van de grachten achteraan in de Canadalaan.
Volgende week zal er een ploeg in de hele Europawijk rondgaan om de aansluitingen op het nieuwe rioleringsstelsel uit te voeren waar dit al mogelijk is.
De eigenaars die nog geen gescheiden riolering aanbieden aan de nieuwe aansluiting (bruine buis) zullen dit later zelf dienen uit te voeren.

Er wordt deze week nog een infobrief in de brievenbus gestoken met enige verduidelijking op de vragen hieromtrent.  

 

Nutwerken in Nederlandlaan en Luxemburglaan

 

De aannemer IGM van de nutsleidingen werkt vandaag 08 juni nog verder in de Nederlandlaan
Morgen start men in de Luxemburglaan met de aanleg van de nieuwe leidingen.
Deze werken zullen 2 weken duren.
De doorgang zal moeilijk zijn daar de helft van de rijbaan wordt ingenomen voor de werken.

29 mei 2020

Aansluitingen op riolering mogelijk

 

Alle pompstations zijn in werking gesteld en volledig operationeel.
Iedereen in de Europawijk kan aansluiten op het nieuwe rioleringsstelsel.
De aansluiting van het vuilwater moet gebeuren op de bruine buis.

 

De aannemer APK zal de volgende weken een ronde doen.
Iedereen die zijn afvalwaterbuis reeds in de buurt heeft liggen van de nieuwe voorziene aansluiting zal overgekoppeld worden.
Voor de eigenaars die dit nog niet hebben voorbereid zal het later uitgevoerd worden.  

 

De aansluitingen voor het hemelwater worden pas uitgevoerd nadat de grachten zijn aangelegd.
Er is voorzien om met de aanleg van de grachten terug te starten op 8 juni.

De aannemer begint daarmee in de Canadalaan.  

 

Volgende week nutswerken Belgiëlaan & Nederlandlaan

 

Volgende week dinsdag worden de werken van de nieuwe nutsleidingen afgerond in de Belgiëlaan, en wordt er verder gewerkt in de Nederlandlaan.
Deze werken zullen iets meer dan een week duren.
De doorgang in de Nederlandlaan zal zeer moeilijk zijn.
 

Gelieve rekening te houden met de bandenkraan die in de straat over en weer rijdt.

26 mei 2020

Vanaf 27 mei werken uitgevoerd in Mol 

 

Vanaf 27 mei t.e.m. 3 juni worden er in de gemeente Mol werken uitgevoerd aan de wegen.  
Op woensdag 27 mei zullen er in de volgende straten asfalteringswerken worden uitgevoerd.
Deze straten zullen niet bereikbaar zijn van 7u30 t.e.m. 17u.:  

 • Pettenlaan
 • Grenoblelaan
 • Karlsruhelaan   
 • Frankfurtlaan
 • Ispralaan  

 

Vanaf 2 juni wordt er gewerkt in de volgende straten:  

 

 • Münchenlaan
 • Kievitstraat
 • Straatsburglaan
 • Vareselaan  

 

De signalisatie voor verboden verkeer wordt dan geplaatst in de Romelaan op de scheiding van het grondgebied.  

Opgelet: asfalteringswerken zijn sterk afhankelijk van het weer.
Bij nat of koud weer kan er niet gewerkt worden. 
Bij regenweer schuiven de werken op en verandert de timing. 

20 mei 2020

Was je goed op de hoogte?

 

Nu de werken deels achter de rug zijn, willen we graag van je weten of je je voldoende geïnformeerd voelt. Laat het ons hier weten. Jouw mening is belangrijk voor ons. We leren ervan zodat we onze communicatie bij rioleringswerken elders kunnen bijsturen. Het duurt maar 1 minuutje. Alvast bedankt.

20 mei 2020

Werken Belgiëlaan door Fluvius

 

De aannemer van Fluvius is begonnen met de aanleg van de nieuwe leidingen in de Belgiëlaan.
Deze werken zullen een 2-tal weken in beslag nemen.
De helft van de rijbaan zal ingenomen worden voor deze werken.

Er rijdt ook een kleine kraan over en weer, gelieve op te letten als u door de straat wil rijden.

 

Aanleg leidingen in Nederland- en Luxemburglaan  

 

Nadien worden de nieuwe leidingen in de Nederlandlaan aangelegd.
Als laatste worden die in de Luxemburglaan aangelegd

06 mei 2020

Onderlaag asfalt op donderdag

 

Morgen donderdag 6 mei zal de onderlaag asfalt in de Belgiëlaan en Nederlandlaan aangelegd worden, te beginnen in de Belgiëlaan.
Dit werk zal 1 dag duren, vrijdag kan er dan terug door de straten gereden worden.
In de Frankrijklaan zal een klinkerploeg de opritten komen aanleggen.

06 mei 2020

Keuring van afkoppelingswerken

 

Als bewoner van de Frankrijklaan hebt u een brief in de bus gehad om uw afvalwater en regenwater gescheiden aan te bieden en te laten keuren.
Een lijst van keurders vindt u op http://www.vlario.be of http://www.aquaflanders.be.
Het conforme keuringsattest stuurt u naar grondgebondenzaken@geel.be tegen 15 mei 2020.  

 

Door de Corona-maatregelen is er een algemeen keuringsverbod uitgereikt tot de maatregelen van de overheid versoepelen.
Toch is het aangeraden om reeds een afspraak te maken met de keurder.
Vanaf het moment dat de keuringsafspraak vast ligt kunnen we u uitstel geven voor het opsturen van het keuringsdocument.  

 

Voor de andere straten in het project Europawijk is het aan te raden om de afkoppelingswerken reeds uit te voeren (scheiding DWA-RWA).
Vanaf het moment dat de gracht is aangelegd in uw straat zodat we u kunnen aansluiten op het rioleringsnet, en zal u ook een brief krijgen om het keuringsattest op te sturen.

30 apr 2020

Planning Nederland- en Belgiëlaan

 

Volgende week maandag en dinsdag wordt de fundering nog verder aangelegd in de Nederlandlaan en Belgiëlaan.
Op donderdag 7 mei wordt dan de onderlaag asfalt voorzien.

 

Planning Frankrijklaan

 

De Frankrijklaan wordt maandag en dinsdag verder afgewerkt.
De klinkers worden nog niet geplaatst in de opritten, maar alle opritten zijn toegankelijk.

24 apr 2020

Planning in de week van 27 april

 

Maandag 27 april wordt de betonnen boord verder getrokken in de Nederlandlaan en aansluitend in de Belgiëlaan.  
Woensdag 29 april wordt de fundering in de Nederlandlaan aangelegd.

Gelieve ook nadien nog niet over de betonnen boord te rijden tot het asfalt is aangebracht.

In de Frankrijklaan is men gestart met de aanleg van de opritten.
Wanneer deze allemaal afgewerkt zijn worden de bermen aangelegd.

 

Uitstel opstart pompinstallaties  

 

Op dit moment wachten we nog op Fluvius om de 4 nieuwe pompinstallaties te kunnen opstarten.
Zij moeten de elektrische aansluiting nog uitvoeren maar zijn momenteel niet aan het werk wegens de coronacrisis.  
Als dit gebeurd is kan de aannemer alle percelen aansluiten op het nieuwe rioleringstelsel.  
Het verder uitvoeren van de aanleg van de grachten zal pas kunnen gebeuren nadat Fluvius beslist heeft om hun activiteiten te hernemen, en dan wordt er een lijst van dringende werken opgemaakt.
Wij hebben ons gemeld als dringend uit te voeren werf.  

 

Update afsluiting Romelaan

 

Update afsluitingen van de Romelaan door de gemeente Mol: er worden eerst herstellingwerken uitgevoerd op de rijbaan.
Nadien zal er een nieuwe toplaag asfalt aangebracht worden.
De vermoedelijk datum van het aanbrengen van de toplaag is rond 7 mei gepland is ons door de gemeente Mol medegedeeld.

22 apr 2020

Toegang versperd richting Mol

 

Op de grens tussen Mol en Geel zijn er verkeersborden geplaatst die de toegang naar de gemeente Mol versperren vanuit de Europawijk.
Deze zijn door de gemeente Mol geplaatst in de Monacolaan, Engelandlaan, Amerikalaan omwille van wegenwerken m.b.t. het opnieuw asfalteren van de Romelaan.
U kan de Europawijk via de Amerikalaan verlaten.

Hoelang deze situatie blijft kunnen wij nu nog niet zeggen. 

15 apr 2020

Planning 20 & 21 april

 

Maandag 20 april zal de aannemer starten met de onderfundering aan te leggen in de Nederlandlaan.
Er wordt achteraan in de straat gestart.
Deze werken zullen 2 dagen duren en straat is dan niet toegankelijk voor verkeer.
De Belgiëlaan zal in het deel van de werfzone ook niet toegankelijk zijn, want daar worden nog wachtbuizen dwars over de straat geplaatst.  

 

Onderfundering en afwerking bermen op 22 april

 

Woensdag 22 april wordt dan de onderfundering in de Belgiëlaan aangelegd en is de straat ook niet toegankelijk.
De piketten worden in de Nederlandlaan al geplaatst voor de aanleg van de betonnen boorden.
In de Frankrijklaan zal er gestart worden met de aanvulling en afwerking van de bermen, en de aanleg van de opritten.

 

Voorbereiding plaatsen boord op 23 april  

 

Donderdag 23 april worden verder piketten geslagen en de koord geplaatst in de Nederlandlaan.
Dit ter voorbereiding van de plaatsing van de betonnen boorden.
Dit gebeurt eventueel ook in de Belgiëlaan.

 

Aanleg boorden op 24 april  

 

Vrijdag 24 april begint men met de aanleg van de betonnen boord d.m.v. glijbekisting in de Nederlandlaan.
Nadien kan er enkel nog gelost en geladen worden van wagens in de straat.
De opritten van de woningen kunnen niet gebruikt worden.

In de Belgiëlaan wordt er verder piketten en koord geplaatst.  

 

Aanleg onderlaag asfalt gepland op 5 mei

 

Voor de Nederlandlaan en Belgiëlaan zullen de bewoners hun wagens gedurende +- 3 weken in de omliggende straten moeten parkeren.
De aanleg van de onderlaag asfalt is momenteel voorzien op dinsdag 5 mei, als alles volgens planning kan verlopen.
De planning is ook afhankelijk van de weersomstandigheden.

26 mrt 2020

Amerikalaan terug opengesteld voor verkeer

 

De Amerikalaan zou normaal gezien afgezet blijven tot het definitieve einde van de amfibieëntrek of tot uiterlijk tot 15 april.
Stad Geel heeft beslist dat de Amerikalaan vervroegd opengesteld wordt.

 

Dit heeft verschillende redenen:

 

 • De amfibieëntrek is bijna gedaan.
 • Er worden werken uitgevoerd in de Europawijk, waarbij de afgesloten Amerikalaan de toegankelijkheid bemoeilijkt.
 • Er is veel minder verkeer is dan gewoonlijk. De dieren die de volgende weken de straat oversteken, lopen dus minder gevaar om overreden te worden.
 • De volgende dagen gaat het ’s nachts nog vriezen, de dieren zijn dan sowieso niet geneigd om te trekken.
20 mrt 2020

Planning volgende week

 

Volgende week wordt er plaatselijk gewerkt in de Amerikalaan, Luxemburglaan en Canadalaan met het plaatsen van de rioleringsdeksels.
In de Luxemburglaan worden ook de deksels van pompput OG4 geplaatst.

De straten zullen bereikbaar zijn, maar met plaatselijke hinder want er wordt in het midden van de rijbaan gewerkt.
Gelieve hier rekening mee te houden a.u.b.

 

Maandag wordt er vooraan de Nederlandlaan nog extra minder hinder steenslag aangevoerd om de putten te dempen.
In de Frankrijklaan wordt er verder gewerkt met de aanleg van de grachten.

17 mrt 2020

Werken Fluvius uitgesteld

 

Alle werken van Fluvius worden vanaf vandaag gestaakt, al zeker t.e.m. 3 april.
De onderaannemers van Fluvius hebben alle openliggende putten dicht gelegd.
De nodige werken van Fluvius in de Belgiëlaan kunnen dus niet uitgevoerd worden en blijft de straat gewoon open voor alle verkeer.

 

De rioleringswerken tussen en Luxemburglaan en de Ierlandlaan gaan nog door.
Deze zijn morgen afgerond.
De funderingswerken in de Nederlandlaan worden tot nader order niet uitgevoerd, daar de onderaannemer Boons van de hoofdaannemer APK vandaag ook heeft beslist om niet meer verder te werken wegens het coronavirus.

 

In de Frankrijklaan wordt er momenteel nog verder gewerkt aan de aanleg van de nieuwe grachten.

13 mrt 2020

Nutswerken in Belgiëlaan

 

In de Belgiëlaan beginnen volgende week dinsdag de nutsmaatschappijen met het vernieuwen van hun netten. Daardoor zal de Belgiëlaan gedurende een week niet bereikbaar zijn met de wagen tijdens de werkuren.

 

In de Frankrijklaan worden vanaf volgende week maandag de grachten vernieuwd.

11 mrt 2020

Werken uitgesteld door overvloedige regen

 

Door de overvloedige regenval zijn er veel diepe plassen in de Nederlandlaan en Belgiëlaan die momenteel blijven staan doordat de grond verzadigd is.
We hebben vandaag geprobeerd om het water te laten weglopen.
Dit lukt momenteel niet daar de straat dieper is afgegraven dan de bestaande riolering.

 

Volgens de weersvoorspelling zou het vanaf morgen droger worden en kan het water gaan infiltreren.
Wij vragen hier uw begrip voor en om voorzichtig door deze straten te rijden.

 

De uitvoering van de funderingswerken in de Nederlandlaan zijn door andere omstandigheden verschoven naar donderdag 19 en vrijdag 20 maart.
Voor de Belgiëlaan zal dit dan volgen op maandag 23 maart.
In de Frankrijklaan zullen morgen donderdag 12 maart de eerste woningen aangesloten worden op de nieuwe riolering voorafgaand de werken van de nieuwe grachten die binnenkort starten.

 

Deze nieuwe planning is uiteraard ook onder voorbehoud van weersomstandigheden. 

05 mrt 2020

Morgen geen werken op de werf

 

Morgen wordt er niet gewerkt op de werf door het slechte weer.
De onderfundering wordt dus niet morgen geplaatst zoals eerst gepland was, maar wordt verschoven naar volgende week donderdag.

04 mrt 2020

Werken morgen uitgesteld

 

Door de slechte weersvoorspelling worden de werken voor morgen opgeschort. Vrijdag wordt er weer doorgewerkt: dan start de aannemer met het aanleggen van de fundering voor de nieuwe straat in de Nederlandlaan. Deze werken zullen een dag of drie in beslag nemen, dus tot en met begin volgende week. In de Belgiëlaan worden de woningen verder aangesloten op de nieuwe riolering en worden wachtbuizen gelegd bij de onbebouwde percelen.

28 feb 2020

Dinsdag werken tussen Luxemburg- en Ierlandlaan, nutswerken in Amerika- en Luxemburglaan

 

Dinsdag 3 maart wordt de doorsteek door het bos tussen de Luxemburglaan en de Ierlandlaan gemaakt om de twee rioleringsstelsels met elkaar te verbinden. De nutsmaatschappijen zullen ook terug starten met de aanleg van nieuwe nutsleidingen in de Luxemburglaan en de Amerikalaan. In de tussentijd wordt de Nederlandlaan bijgewerkt en opgekuist en worden de huisaansluitingen in de Belgiëlaan aangelegd.

25 feb 2020

Asfalteringswerken Amerikalaan en Luxemburglaan uitgesteld tot 28 februari

 

Omdat voor woensdag 26 februari slecht weer met mogelijke sneeuwval wordt voorspeld, worden de asfalteringswerken in Amerikalaan en Luxemburglaan uitgesteld naar vrijdag 28 februari. Hopelijk zijn de weergoden ons dan beter gezind.

 

21 feb 2020

Plaatsen fundering in Luxemburglaan en Amerikalaan

 

Op andere plaatsen in de Europawijk legt de aannemer de straat opnieuw aan. In de Luxemburglaan en Amerikalaan wordt de fundering volop gelegd.

 

Volgens de planning kan op woensdag 26 februari worden gestart met de aanleg van het asfalt, maar dit kan door de weersomstandigheden nog veranderen. De aannemer informeert de inwoners van Luxemburglaan en Amerikalaan nog per brief.

 

Zodra de asfalteringswerken achter de rug zijn, werken de nutsbedrijven in beide straten verder.

 

21 feb 2020

Huisaansluitingen bezig in Nederlandlaan

 

In de Nederlandlaan gaat de aannemer voort met de huisaansluitingen op de riolen. Ondertussen worden op verschillende plaatsen in de straat wachtbuizen geplaatst voor de nutsbedrijven (elektriciteit, aardgas, drinkwater, telecom).

 

21 feb 2020

AANPASSING: Riolen liggen in Belgiëlaan

 

De rioleringswerken in de Belgiëlaan zijn vandaag gedaan. Vanaf maandag 24 februari begint de aannemer met het plaatse van de huisaansluitingen. Er wordt dus nog niet aangesloten op de riolering zelf.  Overdag blijft de straat afgesloten voor doorgaand verkeer.

 

12 feb 2020

Aanleg riolering Belgiëlaan

 

Nu vrijdag 14/02 gaat de aannemer beginnen met de aanleg van de riolering in de Belgiëlaan, vertrekkende zijde Amerikalaan.
De straat zal dan niet toegankelijk zijn voor het verkeer en dient er omgereden te worden via Mol.

Vanaf 16u30 zal de straat weer open zijn voor het verkeer en in het weekend ook.

 

Luxemburglaan 14/02 niet toegankelijk  

 

Vrijdag zal men de betonnen boord beginnen trekken in de Luxemburglaan. De straat is in de dag niet toegankelijk.  

 

Nutswerken Amerikalaan

 

Donderdag 13/02 beginnen de nutsmaatschappijen de nieuwe leidingen aan te leggen vanop de kruising Nederlandlaan – Amerikalaan richting Kievermont.

De helft van de rijbaan zal hierdoor ingenomen worden.

Op vrijdag zal de Amerikalaan éénrichtingsverkeer zijn van de Belgiëlaan richting Mol.

 

Huisaansluitingen Nederlandlaan  

 

Deze en volgende week worden in de Nederlandlaan de huisaansluitingen verder aangelegd.  

07 feb 2020

Waar naartoe met de auto? 

 

Woon je in de Nederlandlaan, Luxemburglaan of het deel van de Amerikalaan waar wordt gewerkt, dan kan je je wagen kwijt in een van de omliggende straten.

 

07 feb 2020

Nederlandlaan tijdens werkuren afgesloten voor voertuigen

 

In de Nederlandlaan gaat de aannemer momenteel voort met de aanleg van de rioolbuizen. Een van de komende dagen begint hij de huizen aan te sluiten op de nieuwe riolen.

 

Daarom zal de Nederlandlaan tijdens de werkuren worden afgesloten voor voertuigen. Te voet raak je natuurlijk altijd aan je woning.

 

07 feb 2020

Aanvang rioleringswerken in Belgiëlaan 

 

De aannemer plaatst op woensdag 12 februari de bemaling in de Belgiëlaan. Als de weersomstandigheden meezitten, dan kan er op vrijdag 14 februari worden gestart met de aanleg van de riolering.

 

07 feb 2020

Enkel laden en lossen in Amerika- en Luxemburglaan

 

Momenteel legt de aannemer in de Luxemburglaan de fundering verder aan. Op woensdag 12 februari wordt een koord gespannen in de Amerika- en de Luxemburglaan. De koord geeft de plaats en de hoogte aan van de betonnen boord die op donderdag 13 en vrijdag 14 februari ter plaatse wordt gegoten.

 

Daarom is de Luxemburglaan vanaf woensdag 12 februari enkel nog met de wagen toegankelijk om te laden en te lossen. Twee wagens kunnen elkaar dan niet kruisen in de straat. Dit blijft zo t.e.m. 25 februari, wanneer de onderlaag asfalt wordt aangebracht.

 

In de Amerikalaan zullen de opritten voor huisnummers 22 t.e.m. 35 niet berijdbaar zijn. Bovendien zal in de Amerikalaan eenrichtingsverkeer gelden tussen Nederland- en Ierlandlaan, en dit in de richting van Mol. De Amerikalaan is aan de kant van Kievermont immers afgesloten voor de paddentrek en in de Belgiëlaan wordt gewerkt.

 

Opgelet: het gieten van de betonnen boord en het plaatsen van asfalt is weersgevoelig. Bij slecht weer wordt de planning aangepast.

 

07 feb 2020

Nutsbedrijven starten volgende week op hoek Nederlandlaan-Amerikalaan

 

De nutsmaatschappijen werken nog drie dagen in de Romelaan op het grondgebied van de gemeente Mol. Daarna beginnen ze op de hoek van Nederlandlaan-Amerikalaan de nieuwe leidingen aan te leggen. Er wordt gewerkt in de richting van de Belgiëlaan.

 

31 jan 2020

Huisaansluitingen in de Luxemburglaan

 

In de Luxemburglaan worden volgende week de laatste huisaansluitingen gemaakt.

 

Aanleg riolering Nederlandlaan

 

In de Nederlandlaan wordt de riolering verder aangelegd.

 

Wegenwerken Belgiëlaan

 

Het asfalt wordt opgebroken in de Belgiëlaan op donderdag 06 februari en vrijdag 07 februari en er wordt minder hinder steenslag aangelegd.
Tijdens de werken in de dag zal er geen doorgang zijn in de Belgiëlaan, en zal er moeten omgereden worden via Mol omdat de Amerikalaan, zijde Kievermont, is afgesloten voor het verkeer wegens de paddentrek.
De Belgiëlaan zal wel open zijn voor alle verkeer tussen 16u namiddag en 7u ’s morgens.

 

Planning nutswerken

 

De nutsmaatschappijen werken volgende week in de Monacolaan en in de Romelaan aansluitend op de Engelandlaan.

24 jan 2020

Nutsbedrijven werken verder in Canadalaan 

 

De nutsmaatschappijen werken nu maandag nog een deel verder in de Canadalaan. Vanaf dinsdag schuiven ze op naar de Italiëlaan.

 

24 jan 2020

Aanleg riolering start in Nederlandlaan

 

Op dinsdag 28 januari begint de aannemer met de aanleg van de riolering in de Nederlandlaan. Tijdens de werkuren, tussen 6.30 en 15.30 uur, is er geen doorgang mogelijk. Als je overdag met de auto weg moet, parkeer hem dan voor het begin van de werkuren buiten de werfzone.

 

24 jan 2020

Rioleringswerken Luxemburglaan zijn klaar

 

Op maandag 27 januari rondt de aannemer de rioleringswerken af in de Luxemburglaan. In de tweede helft van de straat sluit een aannemersploeg de huizen verder aan op de nieuwe riolen.

 

17 jan 2020

Overzicht werken week van 19 januari

 

De aannemer is volop bezig met de rioleringswerken in de Luxemburglaan. Hij gaat hier volgende week mee voort.

 

In de Nederlandlaan zal al droogzuiging geplaatst worden. Hiermee wordt het grondwaterpeil verlaagd voordat de sleuven voor de nieuwe rioolbuizen kunnen worden gegraven.  

 

De nutsmaatschappijen werken verder vanuit de Frankrijklaan via de Nederlandlaan naar de Engelandlaan en uiteindelijk terug naar de Canadalaan.

 

17 jan 2020

Amerikalaan buiten werfzone afgesloten voor paddentrek

 

Op vraag van de Stad Geel zal de Amerikalaan (kant Kievermont) net buiten de werfzone worden afgesloten voor de paddentrek. Deze regeling gaat in op zaterdag 1 februari en loopt tot en met woensdag 15 april 2020.

 

18 dec 2019

Flashbericht - Asfalteringswerken op donderdag 19 en vrijdag 20 december

 

In tegenstelling tot wat we begin deze week nog hadden verwacht, kan de aannemer toch op donderdag 19 december asfalt leggen in Engelandlaan, Canadalaan, Italiëlaan en Monacolaan. Als de asfalteringswerken morgen niet helemaal klaar zijn, dan werkt de aannemer vrijdag hieraan verder. Terwijl het asfalt wordt gelegd, zal de straat niet bereikbaar zijn voor verkeer. Plaats je wagen a.u.b. tijdig buiten de werkzone.

 

16 dec 2019

Plaatsing asfalt Engelandlaan, Canadalaan, Italiëlaan en Monacolaan verschoven

 

Door de aanhoudende regen van de voorbije dagen wordt de planning voor de asfalteringswerken in Engelandlaan, Canadalaan, Italiëlaan en Monacolaan aangepast. Normaal gezien worden deze werken verschoven van dinsdag 17 december naar vrijdag 20 december.

 

Deze planning kan echter nog op het laatste moment wijzigen, we brengen je dan zo snel mogelijk op de hoogte. Hou daarom deze website en/of jouw mailbox in de gaten.

 

16 dec 2019

Nutsbedrijven werken in Frankrijklaan 

 

Momenteel voeren de nutsmaatschappijen hun werken verder uit in de Frankrijklaan.

 

16 dec 2019

Luxemburglaan woensdagvoormiddag 18 december afgesloten

 

Op woensdag 18 december zal een telescopische kraan de pompput plaatsen in de Luxemburglaan. Om dit werk veilig te kunnen uitvoeren, zal de straat in de voormiddag niet toegankelijk zijn.

 

De aannemer gaat op donderdag 19 december verder met het leggen van de riolering in de Luxemburglaan.

 

11 dec 2019

Nutsbedrijven vernieuwen hun leidingen

 

De komende maanden vernieuwen de nutsbedrijven de aardgas-, elektriciteits-, water- en telecommunicatienetten in de Amerikalaan, Frankrijklaan, Canadalaan, Italiëlaan en Monacolaan (zie kaartje). De werken worden uitgevoerd in de berm naast de rijweg. Vanaf maart 2020 wordt in die berm nog een gracht aangelegd.

 

De nutsbedrijven werken in:

- Frankrijklaan van 9 december 2019 tot 24 februari 2020

- Canadalaan, Italiëlaan en Monacolaan van 7 januari 2020 tot 4 april 2020

- Amerikalaan van 5 februari 2020 tot 20 april 2020

 

Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij veel regen of felle koude kan er niet worden gewerkt.

 

29 nov 2019

Verdere rioleringswerken in Amerikalaan en Luxemburglaan

 

Ondertussen legt de aannemer de riolering verder aan in de Amerikalaan richting Ierlandlaan. Dit zal vermoedelijk duren tot woensdag 4 december.

 

Op donderdag 5 december beginnen de rioleringswerken in de Luxemburglaan.

 

29 nov 2019

Aanleg rijweg kan beginnen in Canadalaan, Engelandlaan, Italiëlaan en Monacolaan

 

In Canadalaan, Engelandlaan, Italiëlaan en Monacolaan worden op maandag 2 december piketten geplaatst en koord gespannen. Deze bepalen de plaats en de hoogte van de boorden die ter plaatse in beton worden gegoten.

 

Op dinsdag 3 en woensdag 4 december plaatst de aannemer in deze straten de betonnen boorden. Hij gebruikt daarvoor een "glijbekisting". Terwijl dit werk bezig is, kun je de straten niet in met de wagen. Je kunt je wagen kwijt in Romelaan en Ispralaan. Nadien kun je de straten enkel in voor laden en lossen.

 

Hou er a.u.b. rekening mee dat je tot de week van 9 december je oprit niet kunt bereiken. Die week wordt de onderlaag asfalt gelegd zodat je voor het kerstverlof terug met de auto voor je huis kunt.

 

Let wel: het aanleggen van asfalt en het gieten van betonnen boorden is weergevoelig. Als het te koud is of regent, kunnen deze werken niet worden uitgevoerd. De planning zal dan worden aangepast.

 

25 nov 2019

Plaatsen funderingen en boorden

 

Begin deze week wordt de fundering geplaatst in de Italiëlaan. In de tweede helft van de week gebeurt dit in de Monacolaan.

 

Als het weer meezit, dan worden vanaf maandag 2 december de betonnen boorden getrokken in de Canadalaan, Italiëlaan en Monacolaan.

 

25 nov 2019

Aanleg riolering in tweede deel Amerikalaan

 

Op dinsdag 26 november start de aannemer met de aanleg van de riolering in het tweede deel van de Amerikalaan. Hij werkt in de richting van de Ierlandlaan.

 

25 nov 2019

Riolen geplaatst in Monacolaan 

 

Vandaag, 25 november, worden in de Monacolaan de laatste rioolbuizen gelegd. De aannemer is ondertussen begonnen met het aansluiten van de woningen op de nieuwe riolen. 

 

20 nov 2019

Opbreken asfalt in deel Luxemburglaan en deel Amerikalaan

 

Deze week wordt het asfalt opgebroken tot in de helft van de Luxemburglaan en in het tweede deel van de Amerikalaan. Verder worden de bomen in de Nederlandlaan verwijderd.

 

In de straten waar al asfalt ligt, worden openingen gemaakt boven de inspectieputten. Dit is nodig om de deksels te kunnen plaatsen.

 

Als het weer meezit, dan brengt de aannemer eind deze week de onderfundering van de rijweg aan in Engelandlaan en Italiëlaan.

 

Ondertussen wordt in de Monacolaan de riolering verder aangelegd.

12 nov 2019

Rioleringswerken Monacolaan gestart

 

Vandaag, 12 november, zijn in de Monacolaan de rioleringswerken van start gegaan. Ondertussen legt de aannemer de fundering in de Amerikalaan verder aan. In de Engelandlaan en de Canadalaan worden de betonnen doorsteken geplaatst.

 

Op donderdag 14 en vrijdag 15 november wordt de onderlaag asfalt voorzien in de Amerikalaan, Nederlandlaan, Frankrijklaan en Engelandlaan.

 

Vanaf maandag 18 november is verkeer in beide richtingen opnieuw mogelijk.

29 okt 2019

Rechtzetting

 

In een vorig bericht werd foutief gemeld dat de boordstenen in november worden aangelegd. De juiste datum is 30 en 31 oktober. Zie hieronder het bericht.

 

Deze week boordstenen, wijziging in de verkeerssituatie

 

30 en 31 oktober legt de aannemer de betonnen boorden in de Amerikalaan, Nederlandlaan, Frankrijklaan en Engelandlaan richting de Europawijk. Op 1 november zullen ze worden ingeslepen om zettingen op te vangen en barsten te voorkomen. Om deze werken te kunnen uitvoeren wordt vandaag, op 29 oktober, enkelrichtingsverkeer ingesteld in de Amerikalaan, vanuit Kievermont naar de Ierlandlaan en in de Nederlandlaan richting Engelandlaan en Romelaan. De Frankrijklaan is enkel toegankelijk voor laden en lossen, je zal er kunnen inrijden maar niet keren. Het plan van deze wijzigingen kan je hieronder terugvinden.

 

In de Canadalaan is de riolering gelegd en worden de woningen aangesloten op de nieuwe leiding. We starten de rioleringswerken op in de Italiëlaan en ook in de Monacolaan, waar we deze week het asfalt zullen opbreken.

17 okt 2019

Aanleg rijweg in Frankrijklaan, Nederlandlaan en Amerikalaan

 

Vanaf vrijdag 18 oktober tot midden volgende week wordt de onderfundering van de rijweg gelegd in Frankrijklaan, Nederlandlaan en Amerikalaan.

 

Tegen vrijdag 25 oktober starten de voorbereidingen voor het ter plaatse gieten van de betonnen kantstrook. We verwachten dat de aannemer op dinsdag 29 oktober met de kantstrook begint. Als de weersomstandigheden meezitten, dan kan vanaf 12 november de onderlaag asfalt worden aangebracht.

17 okt 2019

Woningen Frankrijklaan en Canadalaan aangesloten op nieuwe riool

 

In de Canadalaan worden de rioolkokers verder aangelegd. Ondertussen sluit de aannemer de woningen in Frankrijklaan en Canadalaan aan op de nieuwe riool.

03 okt 2019

Aanleg riolering Frankrijklaan gaat verder

 

De riolering wordt in de Frankrijklaan verder gelegd. Ook start de aannemer met het deel van de Nederlandlaan naar de Canadalaan.

 

De bomen die in het tracé van de grachten staan, worden gerooid.

 

In voorbereiding van de werken aan de nutsleidingen, die vanaf december starten, worden nu doorsteken aangebracht in de straat. 

 

Indien de weersomstandigheden het toelaten, dan is de glijbekisting voor de boordstenen en het asfalt nog steeds einde oktober gepland.

20 sep 2019

Afkoppelen regenwater 

 

De afkoppelingswerken (regenwater mag niet meer in de vuilwaterleiding mee) op de privéterreinen moeten gebeurd zijn zodra het huisaansluitputje voor regenwater geplaatst is. Dit is wanneer de gracht voor jouw woning wordt aangelegd.

20 sep 2019

Volgende week starten werken Frankrijklaan

 

De pompputten werden geplaatst in de Engelandlaan en Nederlandlaan. De aannemer maakt nu de verbindingen tussen de pompput en de riolering.

 

Volgende week starten de rioleringswerken in de Frankrijklaan.

 

Midden oktober wordt de boordsteen getrokken en eind oktober wordt asfalt gelegd in de Amerikalaan, Frankrijklaan en gedeelte Nederlandlaan. Deze planning is zoals steeds onder voorbehoud van de weersomstandigheden.

29 aug 2019

Moeilijke doorgang kruispunt Nederlandlaan-Amerikalaan

 

De komende week wordt de vuilwaterriolering verder gelegd vanaf het kruispunt Nederlandlaan-Frankrijklaan tot en met het kruispunt Nederlandlaan-Amerikalaan. Hier worden de aanzetten van de riolering naar de andere 3 armen van het kruispunt klaar gestoken. Dit zijn ingrijpende werken die de doorgang op het kruispunt sterk zullen bemoeilijken.

23 aug 2019

Plaatsing aansluitputjes

 

Weldra ontvangen de bewoners en de eigenaars een infobrief met informatie over de opritten en de huisaansluitputjes voor vuil water (DWA) en regenwater (RWA). In de brief vragen we je om de gewenste situatie aan te duiden voor de oprit en de huisaansluitputjes. Bezorg het invulformulier a.u.b. aan Aquafin. Zo zijn we zeker dat de aannemer alle aansluitingen juist uitvoert. Alvast bedankt voor jouw medewerking!

23 aug 2019

Rioleringswerken gestart in Mol

 

De rioleringswerken zijn gestart op het grondgebied van de gemeente Mol. Momenteel is de vuilwaterriolering aangelegd vanaf de Romelaan tot de Nederlandlaan. Volgende week legt de aannemer vuilwaterriolering in de Nederlandlaan vanaf de Canadalaan tot en met het kruispunt met de Frankijklaan.