Wat doen we?

20461 - Verbindingsriolering Ganzendries

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
20461

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

  • Aanleg van de regen- en afvalwaterriolering
  • Plaatsen van de huisaansluitputjes voor gescheiden afwatering

Werken ten laste van Fluvius

  • Tussenkomst in enkele gemeentelijke rioleringen die samen met die project worden uitgevoerd

Werken ten laste van de gemeentes Lubbeek en Bierbeek

  • Aanleg van fietspaden
  • Enkele lokale ingrepen