Wat doen we?

21009V - Aanleg gescheiden riolering Koekelbronstraat, Sassenbroekstraat en Kroekstraat

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
21009V

Wie doet wat?

Aquafin

  • Aanleggen van een afvalwaterriolering en een regenwaterriolering in de Koekelbronstraat, Sassenbroekstraat en Kroekstraat
  • Uitvoeren van de huisaansluitingen
  • Aanleggen van de wegenis

Stad Borgloon

  • Aanleggen van de voetpaden en het plein
  • Groenaanleg.