Nieuws

21058 - Collector Velpe Kersbeek-Miskom
14 apr 2022

Asfaltering Heerbaan, opstart nieuwe fase

 

De bewoners kregen een infobrief met de planning voor de komende maanden. Die brief kan je hieronder terugvinden. Enkele belangrijke datums:

 

  • In de Heerbaan tussen Hollestraat en Miskom-Dorp worden eind april de fietspaden aangelegd. De onderlaag asfalt plannen we op 13 mei. Vanaf dan is plaatselijk verkeer terug mogelijk.
  • Tussen Miskom-Dorp en Kersbeek-Dorp worden de fietspaden aangelegd nog voor het bouwverlof (start op 11 juli), de onderlaag asfalt volgt daarna.
  • Op 25 april starten we de werken tussen Kersbeek-Dorp en de Beekstraat. De resterende verharding wordt opgebroken en de aannemer start met de plaatsing van de riolering.
21 feb 2022

Planning aangepast

 

Door het slechte weer van de voorbije dagen lopen de werken vertraging op. De planning werd aangepast en de aannemer heeft een uitgebreide infobrief met de nieuwe planning aan de bewoners bezorgd. Die brief kan je hieronder terugvinden.

21 jan 2022

Volgende week huisaansluitingen in Miskom-Dorp, Hanenstraat en Heerbaan 54E-64

 

Woensdag 26 januari zit de hoofdriolering in Miskom-Dorp er in. Dan voert de aannemer de huisaansluitingen uit. Daarna start hij met de afwerking van de fietspaden en de rijweg. Je krijgt een brief net voor de werken aan de fietspaden starten. Dit staat momenteel gepland op 14 februari.

 

Tot dan sluiten we het regenwater en het afvalwater van de huizen aan op de nieuwe riolen, breken we de voetpaden uit, graven we de bermen af en plaatsen we de straatkolken.

 

***

 

Rioleringswerken beginnen in Heerbaan

 

In de Heerbaan werd de betonverharding gebroken van de kapel tot de Hanenstraat en van het OCMW tot Kersbeek-Dorp. Hier gaan twee rioleringsploegen aan de slag.

 

De eerste ploeg start op het einde van de week van 24 januari aan de kant van het OCMW. Ze werkt richting Kersbeek. Belangrijk om weten: riolering wordt steeds stroomopwaarts aangelegd zodat het reeds toekomende water kan wegvloeien. Dit betekent dat de legrichting regelmatig kan wijzigen. Er werden t.h.v. Terbeck en de Schotsebosweg 2 pompstations geplaatst. Zodra de rioleringsploeg op een hoog punt is aangekomen verplaatsen ze zich naar deze pompstations om de riolering vanaf hier aan te leggen.

 

De tweede rioleringsploeg zal in de loop van de week van 31 januari starten aan het kapelletje en de riolering aanleggen richting Hanenstraat.

 

De rioleringsploegen schuiven elke dag ongeveer 30 tot 40 meter op. Hou zelf in het oog wanneer de rioleringsploeg voor je deur gaat zijn en parkeer dan je auto buiten de werkzone.

 

***

 

Bereikbaarheid Miskom-Dorp

 

Woon je in Miskom-Dorp? Neem dan vanaf 27 januari de kortste weg om de werkzone buiten te rijden. Rijd dus weg langs de zijde van het OCMW of langs de zijde van Waanrode.

 

We zetten extra ploegen in om de straat zo snel mogelijk af te werken. Je zal door de vele machines en vrachtwagens heel moeilijk kunnen passeren. Tenslotte zal de straat op veel plaatsen tijdelijk terug onderbroken worden omdat we de regenwater- en kolkaansluitingen nog door de straat moeten brengen.

 

Het kan zijn dat onze arbeiders vragen om terug te draaien en de andere uitweg te nemen. Het is namelijk onmogelijk om op voorhand te zeggen waar, wanneer we bezig gaan zijn. Alvast bedankt.

 

***

 

In de bewonersbrief staat nog veel meer informatie. Lees de volledige bewonersbrief.

 

15 apr 2021

Maandag 19 april start rioleringswerken

 

19 april starten de rioleringswerken in de Bauwelstraat en Heerbaan. Eerst wordt de rijweg opgebroken en een tijdelijke steenslag aangelegd. Na de opbraak zijn de woningen bereikbaar. Dan wordt effectief de riolering aangelegd in een voortschrijdende sleuf: er wordt 30 à 50 meter opengegraven waar dan de buizen worden aangelegd. Dat stuk wordt dan terug dichtgelegd en opnieuw bedekt met steenslag, waarna de aannemer het volgende stuk opengraaft. Pas na de aanleg van de nieuwe buizen worden de woningen op de nieuwe riolering aangesloten.

 

Meer informatie over de planning en bereikbaarheid kan je terugvinden in de infobrief voor de start der werken, die je hieronder kan lezen.

08 feb 2021

Start archeologisch onderzoek uitgesteld door winterweer

Normaal zou er deze week gestart worden met het archeologisch onderzoek. De huidige weeromstandigheden laten helaas geen graafwerken toe. De timing van het archeologisch onderzoek zal vermoedelijk een 2-tal weken opschuiven.