Nieuws

21931 - Sanering lozingspunten Hambos
17 sep 2020

Huisaansluitingen in Wijgmaalsesteenweg, 21/09 betonwerken Waterstraat

 

In de Wijgmaalsesteenweg  werkt de aannemer aan de huisaansluitingen. Per woning wordt een dwarsleiding getrokken tussen de privériolering en de riolering onder de straat. Er worden huisaansluitputjes geplaatst waarop de gescheiden afvoer wordt aangesloten.

 

In de Waterstraat en Wilgen zijn deze werken afgerond, de aannemer legt de fundering van de rijweg en zal vanaf 21 september de betonverharding van de rijweg aanleggen. Hou er rekening mee dat dan de straat enkele dagen onbereikbaar zal zijn voor gemotoriseerd verkeer, parkeer je wagen tijdig buiten de werkzone.

 

In de Hambosstraat worden intussen de grachten en de bermen afgewerkt. We voorzien voorlopig het einde van de werken tegen het kerstverlof.

07 aug 2020

Correctie - Bemalingswater beschikbaar voor buurtbewoners

 

Hieronder vind je een kleine correctie op ons bericht van vorige vrijdag. Ze is gemarkeerd in vet.

Met het oog op de voorspelde hitte voor dit weekend en volgende week stelt aannemer Viabuild 2 vaten met elk 1.000 liter bemalingswater beschikbaar voor de buurtbewoners.

 

De vaten staan op het kruispunt Wijchmaalsesteenweg - Waterstraat. De buurtbewoners mogen er water komen afhalen in bv. bidons. De aannemer zal zorgen dat de vaten regelmatig worden bijgevuld.

 

Als je dit wenst, dan is de aannemer bereid om 1 van de vaten tijdelijk voor je deur te zetten zodat je het bemalingswater meteen in je tuin kunt gebruiken. De aannemer voorziet hiervoor zelfs een pomp. Interesse? Neem contact met werfleider Jamie Van Vlasselaer (tel. 0490 44 41 90).

 

Vanaf volgende week start de bemaling in de Waterstraat. Ter hoogte van de varkensboer plaatst de aannemer een dam waarin een deel van het bemalingswater wordt gebufferd. De boer legt tijdens de droge periode een dompelpomp in de gracht voor eigen gebruik. Zelf kun je ook hier water afhalen in bv. bidons. Het teveel aan water loopt weg in de gracht.

 

Opgelet: bemalingswater is geen drinkwater!

 

teaser
04 jun 2020

Volgende week asfaltwerken in de Kelfsstraat en Walenstraat

 

Volgende week start de aannemer met de toplaag asfalt aan te leggen in de Kelfsstraat en de Walenstraat. Maandag gaat hij over dit traject met een veegwagen, waarna het wegdek verder wordt voorbereid op het aanbrengen van de toplaag. Er wordt een kleeflaag aangebracht waar je niet met de wagen kan overrijden! Vanaf dat moment is de straat onbereikbaar met de wagen, je plaatst de wagen best voor 06:00 's morgen buiten de werkzone.

 

Dinsdag 09/06 start men met de aanleg van de toplaag, in de Kelfsstraat vanaf de Pastoriestraat tot de splitsing met de Walenstraat. Woensdag wordt de Kelfsstraat afgewerkt en wordt de Walenstraat voorzien van de toplaag tot huisnummer 27. Donderdag wordt dan de rest van de Walenstraat geasfalteerd. De geasfalteerde delen worden de volgende dag opengesteld, zodat op vrijdag 12 juni het volledige traject kan worden opengesteld.

20 apr 2020

Start der werken in de Sint-Hubertusdreef

 

De aannemer start vandaag met voorbereidende werken in de Sint-Hubertusdreef. Er wordt een bemaling geplaatst om het grondwater te verlagen, zodat de riolering kan worden aangelegd in een droge sleuf. Deze werken zullen een tweetal dagen duren en de opritten en garages zijn buiten de werkuren bereikbaar, voor 07:00 en na 16:00. 

 

Vanaf 4 mei wordt gestart met de inbouw van een pompstation op het grasveld naast nummer 13. Deze werken zullen weinig verkeershinder met zich meebrengen. Nadat deze werken zijn voltooid wordt de riolering geplaatst. Daarvoor is een exacte datum nog niet beschikbaar, maar we gaan als volgt te werk:

 

De rioleringswerken starten naast nummer 18 en schuiven op richting de Martelarenlaan. We breken telkens een deel van de rijweg op, plaatsen in dat deel de riolering en brengen onmiddellijk een steenslagbedding aan om de bereikbaarheid te verbeteren. Daarna schuift de werkzone weer enkele tientallen meters op. De aannemer zal op voorhand communiceren wanneer je oprit niet bereikbaar zal zijn, maar hou dit ook zelf mee in het oog. Als de werkzone 20 à 30 meter van je woning verwijderd is, zal je oprit vanaf de volgende dag waarschijnlijk niet bereikbaar zijn. Gezien het een doodlopende straat is zal de woning tijdens de werkuren (07:00 tot 16:00) niet bereikbaar zijn met de wagen.

 

Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19

 

Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf? Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt hiervoor.

20 apr 2020

Deze week boordstenen tussen voetbal Wakkerzeel en Wijgmaalsesteenweg

 

Onderstaande planning is onder voorbehoud van beschikbaarheid van materialen en onderaannemers, als gevolg van de Coronacrisis.

 

Als alles goed gaat zal woensdag de aannemer de betonnen goten en boordstenen plaatsen. Deze hebben enkele dagen nodig om uit te harden, de aannemer plaatst loopbrugjes zodat de bewoners hun huis kunnen bereiken. De rest van de week zal de aannemer de straatkolken plaatsen voor de regenwaterafvoer.

 

Volgende week wordt dan tussen de goten de tweede funderingslaag gelegd, zodat woensdag 29 april - onder voorbehoud van weersomstandigheden - de onderlaag asfalt kan worden geplaatst. Gezien deze planning zo precair is zal er nog een afzonderlijk bericht volgen om deze datum te bevestigen. Nadat de onderlaag asfalt is gelegd worden de opritten en bermen hersteld en worden de putdeksels in de rijweg geplaatst.

 

Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19

 

Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf?
Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter.
Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer.

Alvast bedankt hiervoor.

07 apr 2020

Werken terug gestart

 

Vandaag is de aannemer terug gestart met werken in de straat.
Omwille van de maatregelen betreffende COVID-19 wordt er wel stelselmatig hervat.
Deze maand worden de putdeksels in de rijweg geplaatst.
Men start eerst in de Vrijheidsstraat en Kapoenstraat, nadien in de Walenstraat.
Ook werkt de aannemer de opritten en bermen voor de woningen ver af.  

 

Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19

 

Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf?
Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter.
Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer.

Alvast bedankt hiervoor.

25 mrt 2020

Werken tijdelijk stilgelegd

 

Door de huidige maatregelen die genomen zijn tegen de Corona-crisis is de werf stilgelegd.
We hebben tot op heden nog geen idee wanneer de werf terug wordt opgestart.
Zodra we zicht hebben op een nieuwe startdatum laten we dit weten.

11 mrt 2020

Gewijzigde planning, asfalt volgende week

 

Momenteel worden de laatste funderingslagen geplaatst in de Vrijheidsstraat, Kapoenstraat en Walenstraat. Door het slechte weer wordt de aanleg van de onderlaag asfalt verplaatst naar volgende week. De aannemer verwittigt de bewoners nog van de exacte datum. Hou er rekening mee dat op de dag van de asfalteringswerken de woning niet bereikbaar is met de wagen.

 

Daarenboven vragen wij vriendelijk om de reeds gelegde fundering zoveel mogelijk te sparen, en gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te vermijden. Zeker onder de huidige weersomstandigheden kan de fundering makkelijk beschadigd raken, in welk geval de werken extra uitstel zouden kunnen oplopen. Alvast bedankt voor je begrip.

27 feb 2020

Correctie

Via deze weg is een bericht verstuurd voor een andere werf. Wij verontschuldigen ons voor de verwarring. Het correcte bericht luidt:

 

Door het slechte weer wordt de aanleg van de boordstenen enkele dagen uitgesteld. We starten maandag 2 maart met de betonneringswerken in de Walenstraat. Hou er rekening mee dat je zondagavond je wagen verplaatst buiten de zone tussen de Vijfde Liniestraat en de splitsing met Wilgen en dat de opritten enkele dagen niet bruikbaar zullen zijn.

26 feb 2020

Heraanleg start in Walenstraat (fase 1C)

 

In de Walenstraat tussen de Vijfde Liniestraat en de splitsing met Wilgen worden morgen en overmorgen de betonnen boordstenen en goten getrokken. Je kan best vanaf vanavond de wagen elders parkeren, aangezien de oprit niet bereikbaar zal zijn tot en met maandag. Het beton van de boordstenen moet enkele dagen de kans krijgen om uit te harden.

 

Volgende week wordt dan de fundering van de toekomstige rijweg afgewerkt. De woningen zullen dan niet toegankelijk zijn met de wagen tijdens de werkuren, maar wel na de werkuren. Toegang te voet of met de fiets blijft mogelijk.

 

De onderlaag asfalt zal worden aangelegd zodra de fundering klaar is en de weersomstandigheden het toelaten. Er zal nog een infobrief volgen met de specifieke planning voor de asfaltwerken.

02 dec 2019

Onderlaag asfalt in de Kelfsstraat

 

De fundering in de Kelfsstraat is aangelegd en de aannemer zal vandaag of morgen de onderlaag in asfalt aanleggen. De Kelfsstraat is daarom tijdelijk afgesloten.

 

In de Pastorijstraat worden de grasdallen gelegd op de parking, de parkeerstroken en de rijweg zullen vanaf januari worden afgewerkt.

 

In de Walenstraat en de Vrijheidsstraat wordt nog gewerkt aan de riolering. In de Walenstraat worden tot half december de leidingen er nog in gelegd, daarna volgt de persleiding vanaf het pompstation en beginnen we in beide straten aan de huisaansluitingen. Dit zal nog duren tot eind januari.

 

Voor de werken in de Walenstraat kregen de bewoners een infobrief van de aannemer. Die kan je hieronder terugvinden.

22 okt 2019

Vanaf morgen werken in de Kelfstraat en Walenstraat

 

Op 23 oktober starten de werken in de Fase 2B, Kelfstraat en Walenstraat vanaf de voetbal tot de hoek met Wilgen. We beginnen eerst met de voorbereidende werken waarna de riolering zal worden aangelegd. De Walenstraat is eerst aan de beurt, in de zone tussen het kruispunt met Wilgen en de Lindenstraat. Nadien wordt gewerkt in de Kelfstraat vanaf de voetbal, richting de Walenstraat. Nadat de riolering is geplaatst wordt de weg heraangelegd. We verwachten dat deze werken zullen duren tot maart 2020, afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.

 

Intussen wordt in de Pastoriestraat de rijweg afgewerkt en de voetpaden en de parkeerstroken geplaatst. We verwachten dat deze werken zullen duren tot het einde van dit jaar. Ook in Fase 2A, in de Kelfstraat, wordt de rijweg afgewerkt tot eind december. In de Voordestraat gebeurt dat in de tweede helft van november.

 

In de Walenstraat (tussen de hoek met Wilgen en nr. 28) werd de riolering geplaatst en worden tot eind deze maand de woningen overgekoppeld op de nieuwe leidingen. Begin volgend jaar wordt ook hier de weg heraangelegd en worden de opritten en bermen afgewerkt. Vanaf nr. 28 tot aan de Vijfde Liniestraat wordt de riolering nog geplaatst en worden de woningen overgekoppeld. Er wordt ook verdergewerkt aan het pompstation. De heraanleg van de weg gebeurt tegelijk met het andere deel van de Walenstraat.

27 aug 2019

Riolering Pastoriestraat bijna klaar, begin september werken in Kelfstraat en Walenstraat

 

De aannemer legt nog tot ongeveer 30 augustus riolering aan in de Pastoriestraat (fase 1A). Vanaf 2 september wordt gestart in de Walenstraat (fase 1C) vanaf het kruispunt Wilgen- en Walenstraat, richting de Vrijheidstraat. Vanaf 9 september wordt gestart in de Kelfstraat (fase 2A). We beginnen aan het voetbalterrein en werken door richting de kerk, tot ongeveer half oktober.

25 jun 2019

Begin juli asfaltwerken in Kapelleweg

 

In de Kapelleweg wordt begin juli asfalt geplaatst en zullen aansluitend de voetpaden en de bermen zover mogelijk worden afgewerkt. In de Pastoriestraat wordt een Minder-Hindersteenslag voorzien teneinde de toegang te verzekeren.

 

Het bouwverlof gaat in op 15 juli en eindigt op 4 augustus. Vanaf 5 augustus werkt de aannemer de Pastoriestraat verder af en wordt ook Fase 2A in de Kelfstraat opgestart. Aan het einde van augustus beginnen we ook te werken aan Fase 1C1 in de Walenstraat.

17 jun 2019

Aanleg riolering in de Pastoriestraat tot bouwverlof

 

In de Pastoriestraat is de aannemer gestart met de riolering vanaf de Wijgmaalsesteenweg. Wij verwachten dat het kruispunt tot 21 juni opgebroken zal blijven. De aanleg van de riolering gaat door tot de start van het bouwverlof, op 12 juli. De straat wordt aangevuld met steenslag en het kruispunt met de Voordestraat krijgt al een onderfundering voordat het bouwverlof begint.

15 mei 2019

Riolering Kapelleweg bijna klaar, volgende maand grondwerken in Pastoriestraat

 

In de Kapelleweg is de riolering aangelegd. De aannemer is momenteel bezig met het overkoppelen van de woningen. Eind deze maand worden de boordstenen aangelegd, zodat we half juni de onderlaag asfalt kunnen aanleggen. Daarna worden dan de bermen en de opritten onder handen genomen.

 

In de Pastoriestraat worden voorbereidende werken getroffen om de ondergrond te beschermen tegen zettingen, door middel van een groutscherm. Grout is een mengeling van water en cement dat stevige kolommen of wanden vormt wanneer het in de grond wordt ingebracht. Zo is de bodem beter beschermd tegen de trillingen van het werfmateriaal. Deze werken zouden tegen 7 juni afgerond zijn, zodat we vanaf 11 juni kunnen beginnen met de riolering. We starten aan de Wijgmaalsesteenweg en schuiven op richting de kerk.

05 apr 2019

Volgende week opbraak Kapelleweg

 

Volgende week maandag start de aannemer met de opbraak in de Kapelleweg. Daarna wordt gestart met de aanleg van de riolering. Zodra in deze fase de riolering is aangelegd, wordt ook de Pastoriestraat en Oude Tildonkseweg opgebroken. Wij verwachten daarmee te starten begin mei.