Projectoverzicht

22363 - Optimalisatie OS Dorpsstraat 99288A (Coll. Voer fase 3...)
Laatst bijgewerkt: 18 jan 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 16 september 2019

De werken zullen 19 maanden duren

 

In dit project zorgen we voor de afkoppelingen (scheiding hemelwater en afvalwater) van de onverharde oppervlakte. Tussen de waterloop de Voer, de waterloop de Reedelle, de Tervuursesteenweg en de E314 is er een grote zone onverharde oppervlakte (+- 18,5 ha). Van deze oppervlakte stroomt hemelwater af en deze vindt zijn weg naar het rioleringstelstel ter hoogte van de Dorpstraat, Borsstraat, Parijsstraat, Leuvenstraat en Oude Leuvensebaan. Dit zorgt voor een sterkte verdunning in het rioleringsstelsel met drastische gevolgen: verhoogde noodlozing van afvalwater in de Voer en een verminderde werking van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en de pompstations.

 

Dit project kadert in een groter geheel aan initiatieven om de waterkwaliteit van de Voer te verhogen. Daarin hebben Bertem en Aquafin NV een nauwe samenwerking opgebouwd.

 

Nieuws en updates

 • 10 dec 2020

  Afwerking Dorpstraat, planning voorjaar

   

  In de Dorpstraat en Borsstraat wordt de fundering voor de voetpaden aangelegd. De onderaannemer is gestart met de betonstraatstenen voor de voetpaden. Er wordt eerst gewerkt aan de pare kant, van Parijsstraat tot Borsstraat, daarna de onpare kant van Borsstraat tot Parijsstraat. We verwachten de voetpaden in de Dorp- en Borsstraat te hebben aangelegd tegen 18 december.

   

  Vanaf vrijdagmiddag 18 december tot maandag 11 januari wordt er niet gewerkt. De aannemer organiseert opleidingen voor de arbeiders en het winterverlof zit daartussen.

   

  Vanaf maandag 11 januari wordt gestart met de aanleg van de rijweg, in betonstraatstenen. De opstart is afhankelijk van de weersomstandigheden: bij vrieskou kunnen er geen betonstraatstenen worden gelegd. We verwachten dat deze werken ongeveer 3 weken zullen duren. De Dorp- en Borsstraat zullen tegen half februari klaar zijn, afhankelijk van onvoorziene omstandigheden.

   

  Planning Leuvenstraat

   

  In de Leuvenstraat beginnen we normaal in de tweede helft van januari met de rioleringswerken. Vrieskou is geen belet, maar het blijft afhankelijk van de weersomstandigheden. We verwachten de Leuvenstraat af te werken tegen eind april 2021.

 • 03 dec 2020

  Dorpstraat wordt afgewerkt, werken Leuvenstraat uitgesteld

   

  In de Borsstraat en de Parijsstraat zijn de werken uitgevoerd. In de Dorpstraat werkt de aannemer voort om de straat zo goed als afgewerkt te krijgen voor het kerstverlof. Op die manier kunnen de bewoners eenvoudig hun woningen bereiken.

   

  In de Leuvenstraat zijn de werken nog niet gestart. Er is besloten om deze uit te stellen tot na het kerstverlof, zodat de bewoners tijdens het verlof niet op een werf zitten. We voorzien deze werken op te starten in januari, afhankelijk van de weersomstandigheden. Als alles goed gaat kunnen we deze werken afronden begin april.

 • 09 okt 2020

  Binnenkort heraanleg wegenis in huidige fases

   

  In de Dorpstraat / Borsstraat wordt de laatste riolering aangelegd in het stukje tussen Dorpstraat en de Voer. Deze werken zijn normaal tegen 16 oktober afgerond. Daarna wordt gestart met de heraanleg van de wegenis. We verwachten begin november de boordstenen in de Dorpstraat en Borsstraat te kunnen aanleggen. Vanaf dat moment zijn de opritten en garages tijdelijk onbereikbaar met de wagen, wegens het hoogteverschil. Nadat de boordstenen zijn geplaatst, in de tweede week van november, wordt de fundering van de voetpaden en de rijweg aangelegd. We verwachten tegen eind november de bestrating te kunnen doen in de Dorpstraat, in de Borsstraat kan dit begin volgend jaar zijn. Alles is afhankelijk van de temperatuur en de weersomstandigheden.

   

  In de Dorpstraat tussen Borsstraat en bos en in de Parijsstraat wordt half oktober gestart met de kasseiwerken. De straat zal een tweetal weken niet toegankelijk zijn met de wagen. Nadien wordt er drie weken lang een verbod ingevoerd op zwaar verkeer, om de kasseien de kans te geven zich te zetten.

   

  In de Leuvenstraat worden de rioleringswerken opgestart vanaf half november, na de afwerking van de Parijsstraat en het kruispunt Parijsstraat-Dorpstraat. De aannemer zal eerst de wegbedekking verwijderen en vervolgens, indien nodig, een bemaling plaatsen om het grondwater tijdelijk te verlagen.

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Ad Voermans

Werfleider aannemer

Borsstraat 7

Roger Gorremans

Projectleider aannemer