Wat doen we?

22363 - Optimalisatie OS Dorpsstraat 99288A (Coll. Voer fase 3...)

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22363

Wie doet wat?

Werken ten laste van Aquafin

Aanleg riolering en wegenis in de Dorpstraat, Parijsstraat, Borsstraat, Leuvenstraat en Oude Leuvense baan. 

Werken ten laste van de gemeente Bertem

De gemeente maakt van deze werken gebruik om de verharding in de Borsstraat door te trekken en zo nodig in de Dorpstraat en Borsstraat de roosterkolken te herstellen/heraan te leggen en nieuwe dwarsroosters te voorzien ter hoogte van de Dorpstraat.