Wat doen we?

22386 - Sanering Sint-Katarina-Houtem

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22386

Wie doet wat?

Aquafin

  • De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in straten ‘Hauthem’ en ‘Kauterhof’
  • De bouw van een bufferbekken en 2 pompstations

Fluvius

  • Rioleringswerken in doodlopende straat Hauthem 70-71, straat Hauthem 62-74, Hauthem tussen Sint-Katarinakapel en nr. 104, zijstraat Kauterhof 28 richting nr 30 en watertoren.

Gemeente Hoegaarden

  • De aanleg van de voetpaden in Hauthem en Kauterhof. 
  • Gedeelte wegherstel (in combinatie met Fluvius).

Kostprijs

Aquafin:
€4.526.000,00
Total:
€4.526.000,00