Nieuws

22531 - Sanering Hulsbeek
20 nov 2020

Grote werkzaamheden bijna achter de rug  

 

De grote werkzaamheden zijn bijna achter de rug.
Maandag wordt er nog een herstelling uitgevoerd aan de nieuwe riolering in fase 5. Dinsdag wordt er gestart met de aanleg van de toplaag asfalt in de Kwadestraat. Woensdag en eventueel donderdag wordt de toplaag aangelegd in de Hulsbeekstraat.

01 okt 2020

Putdeksels opgehaald in de Hulsbeekstraat

 

In de Hulsbeekstraat (fase 5) zijn ze vandaag gestart met het ophalen van de putten.

Dat wilt dus zeggen dat de putdeksels naar straatniveau worden gebracht.
Als alle putdeksel opgehaald zijn wordt de toplaag asfalt voor het hele project geplaatst. Dit wordt verwacht tegen begin november.

 

Afwerking bermen Kwadestraat

 

In de Kwadestraat (fase 2) is de aannemer de bermen aan het afwerken.

18 sep 2020

Ophalen putten en afwerken bermen in de eerste fases

 

In de Hulsbeekstraat (fase 1) worden de putten opgehaald vanaf 15 oktober.
In de Kwadestraat (fase 2) worden de bermen afgewerkt, aansluitend wordt dit ook in de Hulsbeekstraat (fase 3 & 4) gedaan.

 

Vanaf maandag opritten niet meer bereikbaar

 

In de Hulsbeekstraat (fase 5) wordt komende maandag 21/9 en eventueel dinsdag 22/9 de aanleg van glijbekisting voorzien.
Vanaf 1 oktober wordt de onderlaag asfalt geplaatst, behoudens weerverlet.
Dit wilt zeggen dat vanaf nu maandag tot en met de plaatsing van het asfalt de opritten niet bereikbaar zijn.

 

De aannemer verwittigt de bewoners ook nog met een brief.
Gelieve de wagen dus buiten de werfzone te plaatsen.

24 aug 2020

Vanaf maandag oprit niet meer bereikbaar

 

Maandag 24/08 wordt er gestart met de aanleg van de glijbekisting in fase 3 en 4.
Dit betekent dat je vanaf maandag niet meer met de wagen op je oprit kan rijden.
De beton moet namelijk uitharden, dit duurt tot na de aanleg van de onderlaag asfalt.
Deze is gepland op 3 en 4 september, behoudens weerverlet.  

 

Huisaansluitingen worden gerealiseerd in fase 5

 

In fase 5 is uiterlijk maandag de aanleg van de nutsleidingen klaar.
De komende weken is de Watergroep nog bezig met het realiseren van de nieuwe huisaansluitingen op de nieuwe drinkwaterleiding.
De aanleg van de glijbekisting is hier gepland eind september.
Vanaf we hier een datum hebben, communiceren we dit op de website en ook aannemer verwittigt de bewoners.  

 

Gezien het warme weer van de laatste weken heeft het afwerken van de bermen in fase 2 wat vertraging opgelopen.
Dit wordt terug opgepikt vanaf 7 september.

11 aug 2020

Stand van zaken van de werken

 

Hoever staat het vandaag met de werken? Dat lees je hieronder.

 

Fase 1 - Hulsbeekstraat vanaf Borgloonstraat tot Kwadestraat (incl. kruispunten)

De aannemer wacht met het ophalen van de deksels van de rioleringsputten. Hier rijdt nu te veel werfverkeer om deze werken te kunnen uitvoeren.

 

Fase 2 - Kwadestraat

De onderlaag asfalt werd net voor het bouwverlof aangelegd. Deze week start de aannemer met de heraanleg van de bermen.

 

Fase 3 - Hulsbeekstraat (tussen Kwadestraat en nummer 101) en aanleg buffergracht langs fietspad

Op maandag 10 augustus is De Watergroep gestart met het aansluiten van de huizen op de nieuwe waterleiding. Aannemer Gemoco legt ondertussen de koffer van de rijweg aan. In de week van 31 augustus voorzien we de aanleg van de boordstenen. Deze worden ter plaatse gegoten in beton. We verwachten dat we begin september de onderlaag asfalt kunnen leggen. De aannemer zal je hiervan verder verwittigen. 

 

Fase 4 - Hulsbeekstraat (tussen nummer 100 en zijweg naar nummer 120)

De aanleg van de wegkoffer, de betonnen boordstenen en de onderlaag asfalt (tot net voorbij nummer 127) wordt tegelijk uitgevoerd met de werken in fase 3 (zie hierboven).

 

Fase 5 - Hulsbeekstraat (vanaf nummer 120 tot Heirbaan)

De huizen werden aangesloten op de nieuwe riolen. Op 18 augustus start APK, aannemer die in opdracht van de nutsmaatschappijen werkt, hier nieuwe nutleidingen leggen. Daarna kunnen we beginnen met de voorbereidingen voor de nieuwe wegenis.

10 jul 2020

Fase 1: ophalen putten uitgesteld

 

Het ophalen van de putten in deze fase is voorlopig nog even uitgesteld.

 

Fase 2: onderlaag asfalt aangelegd

 

De onderlaag asfalt is intussen aangelegd.

De aannemer werkt deze week de inritten nog verder aan zodat iedereen aan zijn eigendom kan tijdens het bouwverlof.
De bermen worden verder afgewerkt na het bouwverlof.  

 

Fase 3: nutswerken afgerond

 

De aannemer van de nutsleidingen is hier klaar.
Vanaf 17 augustus worden de kantstroken getrokken met glijbekisting.
Twee weken later, dus eind augustus wordt hier dan ook onderlaag asfalt geplaatst.

 

Fase 4: nutswerken bijna afgerond

 

De aannemer van de nutsleidingen moet hier nog werken in het zijstraatje thv nr. 120 De kantstroken worden grotendeels samen met fase 3 aangebracht.

We proberen deze te voorzien tot net voorbij nummer 127.

Begin september wordt hier dan ook onderlaag asfalt geplaatst.
Het overige gedeelte van deze fase wordt voorzien samen met fase 5.  

 

Fase 5: huisaansluitingen na bouwverlof

 

Hier moeten nog een aantal nieuwe huisaansluitingen gerealiseerd worden.
Deze worden uitgevoerd in de week van 03/08.

Vanaf 17/08 komt de aannemer van de nutsleidingen hier verder werken voor de aanleg van de nieuwe nutsleidingen.

Daarna wordt hier ook gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe wegenis.  

 

De aannemer is in bouwverlof

Vanaf volgende week heeft de aannemer verlof.
Het bouwverlof duurt tot 03/08.
Begin volgende week zal er nog beperkte activiteit zijn om hier en daar nog dingen af te werken.

12 jun 2020

Fase 1: Ophalen putten uitgesteld

 

Het ophalen van de putten in deze fase is voorlopig nog even uitgesteld.
Nu rijdt er nog te veel werfverkeer door om deze werken te kunnen uitvoeren.

 

Fase 2: nutsleidingen in aanleg

 

De aanleg van de hoofdleidingen in opdracht van de nutsmaatschappijen is achter de rug.
Momenteel is de aannemer van De Watergroep de huisaansluitingen aan het realiseren op de nieuwe leiding.
Aannemer Gemoco is gestart met de aanleg van de wegkoffer.

 

De aanleg van de kantstrook is voorlopig voorzien op 25 juni en is 3 dagen werk. Omdat de mensen dan niet op hun oprit kunnen, zal de aannemer de bewoners nog contacteren hierover.
Aanleg van de fundering van de weg is voorzien vanaf 06/07 en ook de onderlaag is asfalt is nog voorzien voor het bouwverlof.

 

Fase 3: nutswerken starten pas volgende week

 

Gezien het slechte weer deze week, start de aannemer die werkt in opdracht van de nutsmaatschappijen vanaf maandag 15 juni.
Het realiseren van de huisaansluitingen is hier nagenoeg afgerond.
Enkel in de zijstreng ter hoogte van nummer 105 moeten de aansluitingen nog gerealiseerd worden.

Als de nutsleidingen zijn aangelegd, wordt er doorgeschoven naar fase 4 en vervolgens fase 5.
Begin september zou de aanleg van deze leidingen klaar moeten zijn, dit natuurlijk behoudens weerverlet.

 

Fase 4: rioleringswerken afgerond

 

De rioleringswerken zijn hier voorlopig afgerond.
Plaatselijk moeten er hier nog huisaansluitingen uitgevoerd worden, bv. ter hoogte van de boerderij (nr. 120)

 

Fase 5: aanleg riolering uitgesteld door grondwater

 

Ondanks de droogte van de laatste maanden, bleken we hier toch op water te stoten bij aanleg van de riolering.
Deze week is er dan ook bemaling geplaatst en is de aannemer noodgedwongen moeten stoppen met het leggen van riolering.
Vanaf maandag 15 juni wordt er normaal terug gestart.

De einddatum voor de aanleg van de riolering is dan ook een weekje opgeschoven en is nu in de week van 22/06 voorzien.
Daarna wordt er gestart met het realiseren van huisaansluitingen in deze fase.

De rioleringswerken in deze fase zouden klaar moeten zijn voor het bouwverlof.

08 jun 2020

Fase 1: ophalen putten nog uitgesteld

 

Het ophalen van de putten in deze fase is voorlopig nog even uitgesteld.
Er rijdt momenteel nog te veel werfverkeer door om dit uit te voeren.  

 

Fase 2: nutswerken bijna afgerond

 

De nutswerken zijn bijna afgerond.
Op dinsdag 9 juni is de aannemer in opdracht van Fluvius klaar met het aanleggen van de hoofdleiding.
Vanaf volgende week start de aannemer van de Watergroep.
Er zullen dan aansluitingen op de hoofdleiding gemaakt worden.
Er wordt gestart ter hoogte van de Hulsbeekstraat en met gaat zo richting Kasteelaan. Vanaf maandag start Gemoco met de aanleg van de wegkoffer.

 

Ze starten ter hoogte van de Kattesteeg en zo richting Hulsbeekstraat.
De kantstrook zal op 22/06 aangelegd worden.
De onderlaag asfalt is voorlopig gepland in de eerste week van juli.  

 

Fase 3: aanleg nutsleidingen

 

Vanaf maandag 8 juni start APK in deze fase met de aanleg van de hoofdleidingen voor de nutsmaatschappijen.
Het realiseren van de huisaansluitingen is hier nagenoeg afgerond.  

 

Fase 4: rioleringswerken afgerond

 

De rioleringswerken zijn hier voorlopig afgerond.
Plaatselijk moeten er hier nog huisaansluitingen uitgevoerd worden, bv. ter hoogte van de boerderij op nummer 120.  

 

Fase 5: rioleringswerken bezig

 

De aanleg van de riolering schiet hier goed op en we verwachten dat de aanleg tegen 16 juni is afgerond.
Uiteraard is deze planning behoudens weerverlet.
Daarna wordt er gestart met het realiseren van huisaansluitingen in deze fase.

15 mei 2020

Fase 1: Ophogen putdeksel uitgesteld

 

Voorlopig rijdt er nog te veel werfverkeer over om het ophalen van de putten uit te voeren.
Deze werken zijn dus nog even uitgesteld.
De toplaag asfalt is gepland om te plaatsen voor het bouwverlof zodat deze fase afgerond is.  

 

Fase 2: nutswerken terug begonnen

 

De aannemer van de nutsmaatschappijen is sinds maandag 4 mei terug aan het werk. De nutswerken zouden tegen 5 juni klaar zijn, daarna worden de voorbereidingen voor de wegenisaanleg gestart.
Er wordt geprobeerd om de onderlaag asfalt te plaatsen voor het zomerbouwverlof.

 

Fase 3: aanleggen grachten

 

De aannemer is terug gestart met het aanleggen van de buffergracht.
De realisatie van de huisaansluitingen schieten ook goed op.
Volgende week wordt de gracht naast huisnummer 107 aangelegd.    

 

Fase 4: rioleringswerken afgerond

 

De rioleringswerken zijn hier voorlopig afgerond.  

 

Fase 5: aannemer start op 25 mei

 

Vanaf 25 mei start de aannemer met de aanleg van de hoofdriolering.

08 mei 2020

Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19  

 

Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf? Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt hiervoor.

08 mei 2020

Aanleg hoofdriool tussen huisnummer 120 en Heirbaan 

 

Vanaf 18 mei start de aannemer met de aanleg van de hoofdriool in de Hulsbeekstraat van huisnummer 120 tot Heirbaan. (fase 5)

 

08 mei 2020

Rioleringswerken in 4de fase Hulsbeekstraat schieten goed op

 

Ondertussen gaat de aannemer door met de aanleg van de hoofdriool in de Hulsbeekstraat, tussen huisnummer 100 en de zijweg naar huisnummer 120. We verwachten dat deze werken op vrijdag 15 mei klaar zijn. Ook de huisaansluitingen zijn bijna allemaal uitgevoerd.

 

08 mei 2020

Hoofdriool ligt in Hulsbeekstraat tussen Kwadestraat en huisnummer 101

 

Het archeologisch onderzoek is afgerond. Er zijn sporen gevonden van vroegmiddeleeuwse bewoning.

 

In dit deel van de Hulsbeekstraat (fase 3) ligt de hoofdriool. Enkel in het zijstraatje aan huisnummer 105 moet de riool nog worden geplaatst. Tegelijk worden in heel deze fase de huisaansluitingen gemaakt. De aannemer begint daar volgende week mee.

 

Momenteel heeft de aannemer niet genoeg hout om verder te werken aan de buffergracht naast het fietspad. Hopelijk beschikt hij eind volgende week over genoeg materiaal om dit werk te hervatten.

 

08 mei 2020

Aannemer nutsbedrijven werkt nog in Kwadestraat

 

De aannemer van de nutsbedrijven heeft op maandag 4 mei de werken hervat in de Kwadestraat (fase 2). We verwachten dat hij uiterlijk op 5 juni klaar zal zijn. Daarna beginnen de voorbereidingen voor de aanleg van de wegenis. We hopen nog voor het zomerbouwverlof de onderlaag asfalt aan te brengen.

 

08 mei 2020

Ophalen putten in eerste deel Hulsbeekstraat uitgesteld

 

In het eerste deel van de Hulsbeekstraat, van Borgloonstraat tot Kwadestraat (fase 1), wachten we voorlopig om de putten op te halen omdat hier nog te veel werfverkeer passeert.

 

Volgens de huidige planning kan in dit deel nog voor het bouwverlof de toplaag asfalt worden gelegd. Hierdoor zou deze fase dan afgewerkt zijn.

 

24 apr 2020

Zet de bemalingspompen niet af!

 

Jammer genoeg moeten wij vaststellen dat tijdens het weekend de bemalingspompen worden afgezet door derden. Deze pompen verlagen het grondwater zodat we werken kunnen uitvoeren in een droge ondergrond. Wanneer deze pompen worden afgezet verhoogt het grondwater opnieuw en moeten we het opnieuw verlagen. Dit vertraagt de werken en zorgt op termijn voor meer hinder voor alle omwonenden. Wij begrijpen dat deze pompen geluidshinder kunnen veroorzaken en doen er alles aan om de hinder te beperken. Het functioneren van deze pompen is absoluut noodzakelijk om de werken te kunnen uitvoeren, sabotage zal desnoods aan de politie worden gemeld.

 

Planning tot en met 18 mei

 

Hulsbeekstraat tussen Borgloonstraat en Kwadestraat

In de week van 4 mei worden in deze fase de inspectieputten van de riolering naar het niveau van het toekomstig wegdek gebracht. Momenteel rijdt er nog teveel werfverkeer door de straat, waardoor deze werken worden uitgesteld naar begin mei.

 

Kwadestraat

In de Kwadestraat moeten de nutsmaatschappijen werken uitvoeren. Zij werken met een eigen planning en aannemer en zijn vooralsnog niet gestart. Zodra ons meer informatie bekend is zullen wij deze communiceren naar de bewoners.

 

Hulsbeekstraat tussen Kwadestraat en nr. 101

Ter hoogte van nr. 105 zal een bufferbekken worden aangelegd waarvoor eerst een archeologisch onderzoek moet gebeuren. Bij dat onderzoek zijn sporen gevonden van Vroeg Middeleeuwse bewoning in de regio. Het archeologisch onderzoek wordt normaal in de loop van volgende week afgerond.

 

Eind april worden ter hoogte van het fietspad de woningen aangesloten op de nieuwe riolering. Vanaf 4 mei wordt in het zijstraatje aan nr. 105 de riolering aangelegd en wordt verder gewerkt aan de huisaansluitingen, eerst tussen nr. 100 en de zijweg, daarna tussen de Kwadestraat en nr. 101.

 

De werken aan de buffergracht lopen vertraging op. De effecten van de Coronacrisis laten zich voelen in de bevoorradingsketen, waardoor er momenteel onvoldoende hout beschikbaar is om aan de buffergracht verder te werken. We hopen hiermee verder te kunnen gaan in de loop van mei.

 

Hulsbeekstraat tussen nr. 100 en de zijweg naar nr. 120

Het weer zit mee, waardoor we verwachten dat de aannemer rond 15 mei klaar zal zijn met de rioleringsaanleg. Vanaf 4 mei worden in deze fase de woningen aangesloten op de nieuwe riolering.

 

Hulsbeekstraat tussen nr. 120 en de Heirbaan

Na de plaatsing van de riolering in de vorige fase zal ook in dit gedeelte de nieuwe riolering worden gelegd, vermoedelijk vanaf 18 mei.

 

03 apr 2020

Planning Fase 1

 

Vanaf 15 april start de aannemer met het omhoog halen van de rioleringsputten.
Er wordt weghelft per weghelft gedaan zodat de auto's steeds door kunnen.

 

Planning Fase 2  

 

De aannemer is bezig met het grondwerk voor het realiseren van de buffergracht in de Kwadestraat.
Vanaf volgende week wordt de houten beschoeiing geplaatst.
Vanaf 15 april wordt in fase 2 gestart met de aanleg van het bufferbekken langs het fietspad.

De aannemer richt hier de komende dagen ook het terrein voor grondverbetering in.    

 

Planning Fase 3  

 

In fase 3 is de hoofdriool nagenoeg aangelegd.
Enkel in het klein straatje, ter hoogte van huisnummer 105 en 107 werd de riolering nog niet aangelegd.
Deze streng wordt uitgevoerd met een ander materiaal en wordt later uitgevoerd.   Vanaf woensdag 15/04 wordt er dan gestart met het realiseren van de huisaansluitingen in deze fase.  

 

Vanaf donderdag 9 april start het archeologisch onderzoek ter hoogte van het bufferbekken (recht tegenover huisnummer 105)  

 

Planning Fase 4

 

In fase 4 is de aannemer reeds gestart met voorbereidende werken.
De bemaling werd vandaag geplaatst en de Watergroep plant de komende weken de aanleg van de noodleiding om ook hier de hoofdriool te kunnen aanleggen.  
Vanaf woensdag 8 april start Gemoco met de aanleg van de riolering in fase 4.
Dit uiteraard onder voorbehoud van weersomstandigheden.

 

De aannemer heeft vakantie op paasmaandag en -dinsdag.

23 mrt 2020

Rioleringswerken gaan verder in fase 3

 

In fase 2 is onze aannemer klaar met het realiseren van alle huisaansluitingen.
De aannemer die in opdracht van Fluvius werkt is moeten stoppen.
Onze aannemer heeft deze straat wel van minder hinder steenslag voorzien, zodat iedereen zijn woning veilig kan bereiken.

 

Onze aannemer werkt wel verder aan de hoofdriolering in fase 3.

14 feb 2020

Start fase 3: opbraak weg

 

Vanaf 17 februari wordt er gestart met het opbreken van de weg in de Hulsbeekstraat (fase 3).
Aansluitend wordt de hoofdriolering aangelegd.

 

Aanleg nutsleidingen Kwadestraat

 

De aannemer van de nutsmaatschappijen start nu maandag met de aanleg van de nieuwe nutsleidingen.
De leidingen van het gas, water en telefonie wordt vervangen.

Er wordt gestart ter hoogte van de Hulsbeekstraat en men gaat zo richting de Kasteellaan.

De aanleg van deze leidingen zou 6 weken duren.

05 feb 2020

Planning Kwadestraat

 

De aanleg van de hoofdriolering in de Kwadestraat heeft een week vertraging opgelopen en duurt nog tot 14/02.
Aansluitend wordt er gestart aan het realiseren van de huisaansluitingen tussen de Kattesteeg en de Kasteellaan.
Vanaf 17/02 start de aannemer van de nutsleidingen dan met de aanleg van de nieuwe leidingen.
In de Kwadestraat worden de leidingen van water, gas en telefonie vervangen.  

De Kwadestraat is bereikbaar via fase 1 (Hulsbeekstraat) en de Kattesteeg.  

 

Planning fase 1 Hulsbeekstraat

 

De bermen zijn afgewerkt. We bekijken nog wanneer toplaag wordt aangelegd.
Momenteel zit er teveel verkeer op dit stuk, zodat dit nu nog niet mogelijk is.  

 

Start rioleringswerken tweede stuk Hulsbeekstraat (Fase 3)

 

Er wordt vanaf 17/02 gestart met de aanleg van de riolering.

23 jan 2020

Midden februari begin werken tweede deel Hulsbeekstraat

 

De aannemer zou midden februari willen starten met de aanleg van de riolering in de Hulsbeekstraat, van aan de Kwadestraat tot aan huisnummer 101.

 

23 jan 2020

Bermen Hulsbeekstraat zijn bijna klaar

 

Eind volgende week zullen de bermen in de Hulsbeekstraat afgewerkt zijn. We bekijken momenteel wanneer de toplaag asfalt kan worden aangelegd. Volgens het bestek mag er voor begin maart geen asfalt worden aangebracht. We onderzoeken of de toplaag asfalt in Kwadestraat en Hulsbeekstraat tegelijk kan worden gelegd, maar dit is momenteel nog niet duidelijk.

 

23 jan 2020

Nog enkele weken voor aanleg riolering Kwadestraat

 

De aannemer legt momenteel de riolering nog aan in de Kwadestraat, tussen de Kattesteeg en de Kasteellaan. Dit zal zeker nog duren tot en met de eerste week van februari. Daarna worden de huizen tussen de Kattesteeg en de Kasteellaan aangesloten op de riolering.

 

Als het weer gunstig blijft, dan start de aannemer van de nutsbedrijven midden februari met de aanleg van de nieuwe nutsleidingen (water, gas en telefoon).

 

teaser
13 dec 2019

Overzicht werken Kwadestraat 

 

In het eerste deel van de Kwadestraat worden momenteel de huisaansluitingen gerealiseerd. In het derde deel legt de aannemer volop de riolering. Hij hoopt hier nog voor de kerstvakantie mee klaar te zijn. In de middelste deel van de Kwadestraat zullen de rioleringswerken na de kerstvakantie beginnen. De aannemer heeft bouwverlof tot en met 5 januari.

 

Eens de rioleringswerken in de Kwadestraat klaar zijn, dan beginnen de nutsbedrijven met de aanleg van de nieuwe leidingen. Dit zal vermoedelijk iets voor midden februari 2020 zijn.

 

13 dec 2019

Grootste werken Hulsbeekstraat voorbij

 

De grootste werken van de nutsmaatschappijen in de Hulsbeekstraat (van Borgloonstraat tot Kwadestraat) liggen acter de rug. Drinkwaterbedrijf De Watergroep moet nog een paar zaken afwerken in de bermen. Ook de noodleiding voor drinkwater moet nog worden weggehaald. De aannemer van Aquafin werkt nadien de bermen bij.

 

06 dec 2019

Rioleringswerken Kwadestraat

 

In het eerste stuk van de Kwadestraat sluit de aannemer de woningen aan op de nieuwe riolering. Elders in de straat wordt ondertussen volop riolering gelegd. Eens dit is gebeurd, kunnen ook de huizen in dit deel hierop worden aangesloten.

 

Volgens de planning zouden de rioleringswerken in de Kwadestraat tegen midden februari klaar moeten zijn. Opgelet: het gaat hier om weersgevoelige werken. Bij felle koude of veel regen kan er niet worden gewerkt.

 

Eens de riolering ligt, starten de nutsbedrijven met het plaatsen van nieuwe leidingen in de Kwadestraat. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de nutsleidingen al worden aangelegd in de Kwadestraat tot aan de Kattesteeg. Dit blijkt organisatorisch echter niet haalbaar.

 

06 dec 2019

Onderlaag asfalt Hulsbeekstraat al klaar 

 

In de Hulsbeekstraat (van Borgloonstraat tot Kwadestraat, met inbegrip van de kruispunten) zijn de grote werken van de nutsmaatschappijen achter de rug. De Watergroep werkt nog enkele zaken af in de bermen. Dit weekend wordt de noodwaterleiding weggehaald.   

 

Hierdoor heeft de aannemer de onderlaag asfalt sneller dan voorzien kunnen aanleggen. Momenteel worden de opritten aangewerkt zodat je dit weekend terug binnen kunt met de auto. Ook legt de aannemer de kantstroken aan.

 

27 nov 2019

Heraanleg rijweg in Hulsbeekstraat

 

Op donderdag 28 november start de aannemer met het aanleggen van de betonboord van de Hulsbeekstraat. Daarna wordt de nieuwe fundering en de onderlaag asfalt van de rijweg geplaatst.

 

Parkeer daarom donderdag voor 7.30 uur je auto buiten de werfzone a.u.b.. Mogelijke parkeerplaatsen vind je voorbij het kruispunt met de Kwadestraat.

 

Vanaf donderdag 28 november tot vrijdag 6 december kun je met de wagen niet op de oprit. Het beton moet immers uitharden. Om te laden en te lossen, kun je wel korte tijd voor je woning stilstaan. Daarna kun je je wagen verderop parkeren.

 

Opgelet: de breedte tussen de boordstenen bedraagt slechts 4,40 meter. Kruisen van een andere wagen is hierdoor niet mogelijk.

 

Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden. Bij vragen kan u altijd terecht bij de werfleider: Gertjan Moors, 0479 02 24 41.

 

22 nov 2019

Aannemer werkt verder in Kwadestraat

 

In de Kwadestraat worden momenteel de huisaansluitingen op de nieuwe riolen uitgevoerd. De aannemer van de nutsmaatschappijen start vanaf 6 januari 2020 met de aanleg van de nieuwe nutsleidingen in de straat. 

 

Er werd ook beslist dat de aannemer toch verder werkt in de Kwadestraat. Zodra het eerste deel van de straat klaar is, start de aannemer ter hoogte van de werfkeet met de aansluiting op de riolering in de Kasteellaan. Dit gebeurt voor vuil- en regenwater.

 

Daarna wordt het ook stukje ter hoogte van de Kattesteeg van nieuwe riolering voorzien.

 

22 nov 2019

Begin december worden kantstroken geplaatst 

 

In de Hulsbeekstraat (van Borgloonstraat tot Kwadestraat) zijn de grootste werken van de nutsmaatschappijen achter de rug. De Watergroep begint eerstdaags de huizen aan te sluiten op de nieuwe waterleiding.  De aannemer voert momenteel de voorbereidende werken uit voor de aanleg van de kantstroken. De kantstroken worden geplaatst op donderdag 5 en vrijdag 6 december. In de week van 9 december wordt de onderlaag asfalt aangebracht.

 

Nadat de kantstroken zijn geplaatst, kun je tijdelijk niet met je wagen op de oprit. De aannemer neemt hiervoor contact met je op zodat de nodige afspraken kunnen worden gemaakt. Het is de bedoeling dat iedereen voor de kerstvakantie terug op zijn oprit kan.

 

29 okt 2019

Nutswerken op schema, eind november aanleg kantstroken

 

In de Hulsbeekstraat tussen de Borgloonstraat en de Kwadestraat liggen de nutswerken voor water en gas op schema. 8 november zijn de leidingen aangelegd waarna er proeven worden uitgevoerd om eventuele defecten op te sporen. Tijdens die proeven op 8, 12 en 13 november zal ook de nieuwe riolering worden geïnspecteerd en zal het moeilijk zijn de woning te bereiken. De aannemer zal je hierover contacteren. Nadien worden de woningen aangesloten op de nieuwe leidingen.

 

In de week van 25 november start de aannemer met de aanleg van de betonnen goten en boordstenen. We verwachten in de week van 9 december de onderlaag asfalt te kunnen aanleggen.

 

In de Kwadestraat legt de aannemer nog riolering aan. Wij verwachten dit te kunnen afronden tegen 15 november, waarna de woningen worden aangesloten op de nieuwe riolering. Vanaf 1 december starten de nutsmaatschappijen ook hier met de aanleg van nieuwe leidingen.

18 okt 2019

Aannemer legt riool in Kwadestraat

 

Ondertussen legt de aannemer de riool in de Kwadestraat. Dit zal waarschijnlijk nog ongeveer 3 weken in beslag nemen. Daarna worden alle woningen in de straat aangesloten op de nieuwe riolen.

18 okt 2019

Nutsbedrijven werken in Hulsbeekstraat

 

In de Hulsbeekstraat (van Borgloonstraat tot Kwadestraat) zijn de rioleringswerken achter de rug. Vanaf maandag 21 oktober start de aannemer van de nutsmaatschappijen met de aanleg van een nieuwe gasleiding en een nieuwe waterleiding. Deze werken zullen 4 weken duren.

 

Eens de nutswerken zijn uitgevoerd, start de aannemer met de aanleg van de kantstroken en de onderlaag asfalt. Op dat moment zal De Watergroep de huizen aansluiten op de nieuwe waterleiding. We streven ernaar om in dit deel van de Hulsbeekstraat nog voor Kerstmis de onderlaag asfalt te leggen.

 

Opgelet: op 8, 12 en 13 november wordt de nieuw aangelegde riolering geïnspecteerd. Je zult dan minder vlot aan je woning geraken. De aannemer informeert je vooraf.

04 sep 2019

Werken Kwadestraat worden opgedeeld in 3 kleinere fasen

 

In de Kwadestraat is de aannemer gestart met de werken die het mogelijk moeten maken om de noodleiding voor het drinkwater aan te leggen. Hierdoor zal deze noodleiding niet voor de winter weg zijn. Daarom wordt de Kwadestraat in 3 fasen aangepakt.

 

Fase 2A loopt van de Hulsbeekstraat tot aan de Kattesteeg. Fase 2B, tussen de Kattesteeg en de weg richting fietspad, start pas na de winter. De startdatum verneem je later. Fase 2C, tussen de weg richting fietspad en de Kasteellaan, start na fase 2A.

04 sep 2019

Aanleg riolering Hulsbeekstraat tot midden september

 

De aannemer legt momenteel nog altijd de riolering in de Hulsbeekstraat (tussen Borgloonstraat en Kwadestraat). Midden september zou de aanleg van de riolering achter de rug moeten zijn. Vervolgens worden de huizen op de nieuwe riolering aangesloten. Rond 1 oktober starten de nutsleidingen met de aanleg van de nieuwe gas en waterleiding.

31 jul 2019

Volgende fases van de werken schuiven op

 

Omdat er ondertussen heel wat vertraging werd opgelopen, verschuiven ook de volgende fases. In de Kwadestraat (fase 2) wordt eind augustus gestart met het plaatsen van de bemaling en de aanleg van de noodleiding voor drinkwater door De Watergroep. De effectieve start van de rioleringswerken verneem je later op deze website. Vermoedelijk zal dit in de loop van oktober zijn.

31 jul 2019

Aannemer hervat werken op 1 augustus

 

Voor het bouwverlof was het grondwater in de Hulsbeekstraat onvoldoende gezakt om de riolering aan te leggen. Daarom hervat de aannemer morgen de werken. Hij start met de aanleg van de riolering in de Hulsbeekstraat (fase 1) ter hoogte van de Borgloonstraat. De aansluiting op de Borgloonstraat zelf wordt uitgevoerd in de week van 12 augustus.

05 jul 2019

WIJZIGING: Planning werken tot bouwverlof

 

De grondwatertafel was dinsdag onvoldoende gezakt om de aanleg van de riolering te starten.
De aanleg is nu voorzien om maandag 8 juli te starten.
Bijgevolg wordt er slechts nieuwe riolering gelegd tot aan Hulsbeekstraat 14 en niet tot aan Hulsbeekstraat 26 zoals eerder voorzien.

De verbinding met de riolering in de Borgloonstraat wordt pas na het bouwverlof uitgevoerd.

02 jul 2019

WIJZIGING: Planning werken tot bouwverlof

 

De werken hebben vertraging opgelopen omdat de grondwatertafel trager zakt dan voorzien was. 
Op dinsdag 2 juli wordt er gestart met de aanleg van de riolering in de Hulsbeekstraat (fase 1).
De verbinding met de riolering in de Borgloonstraat wordt ook nog gemaakt voor het bouwverlof.
Er wordt verwacht om de riolering aan te leggen tot aan Hulsbeekstraat 26.

De aannemer gaat in verlof vanaf 12 juli.

 

18 jun 2019

Eerste riolen worden gelegd in Hulsbeekstraat

 

Nu de voorbereidende werken achter de rug zijn, worden in de Hulsbeekstraat, vanaf Borgloonstraat tot Kwadestraat, de eerste riolen gelegd. Vooraf werd ook de bemaling geplaatst om het teveel aan grondwater weg te pompen. Zo kunnen de riolen veilig in een droge bodem worden gelegd.