Wat doen we?

22531 - Sanering Hulsbeek

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
22531
Aannemer
Contactcenter Aquafin

Wie doet wat?

Aquafin

  • Aanleggen van een gescheiden riolering in de Hulsbeekstraat
  • Aanleggen van een buffergracht langs het fietspad

Fluvius in opdracht van de gemeente Geetbets

  • Aanleggen van een gescheiden riolering in de Kwadestraat
  • Aanbrengen van de verbinding met de buffergracht langs het fietspad tot aan de Kwadestraat

Fluvius

  • Aanleggen van een aardgasleiding

De Watergroep

  • Vernieuwen van het waterleidingnet

Kostprijs

Aquafin:
€4.412.000,00
Fluvius in opdracht van de gemeente Geetbets:
€1.598.000,00
Total:
€6.010.000,00