Projectoverzicht

22764 - Afkoppeling Hagaardbosweg
Laatst bijgewerkt: 18 jan 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 28 september 2020

De werken zullen 7 maanden duren

De gemeente Overijse en Aquafin bundelen hun krachten voor de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de Hagaardbosweg, Kalfsborreweg en Alf. Moerenhoutstraat (tussen Molendreef en huisnummer 36).

Door afvalwater en regenwater apart af te voeren, werken we samen verder aan de sanering van de IJse en aan de uitbouw van het rioolnet in Overijse. Het doel: propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.  

Waarom deze werken  

Vandaag lopen het afvalwater en het regenwater in de Hagaardbosweg, Kalfsborreweg en Alf. Moerenhoutstraat (tussen Molendreef en huisnummer 36) nog samen in één riool in de straat. Door een gescheiden rioolstelsel aan te leggen, worden afvalwater en regenwater apart afgevoerd.  

Hierdoor werken de gemeente Overijse en Aquafin samen verder aan de sanering van de IJse en aan de uitbouw van het rioolnet in Overijse. De rioleringswerken die binnenkort starten, passen in het grotere geheel van projecten langs de IJse, een ecologisch waardevolle waterloop die is aangeduid als prioritair te saneren waterloop voor de vismigratie.  

Na de aanleg van het gescheiden rioolstelsel loopt het zuivere regenwater rechtstreeks naar de IJse. Het afvalwater wordt langs de verzamelriool afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Huldenberg. Het gezuiverde water belandt vervolgens ook daar in de IJse.  

Wat gaat er gebeuren  

Alf. Moerenhoutstraat (tussen de Molendreef en huisnummer 36)
Onder de rijweg komt een nieuwe regenwaterleiding. Deze sluit ter hoogte van de Molendreef aan op de IJse. Het propere regenwater komt zo rechtstreeks in de waterloop terecht.
Bijkomend leggen we een aparte leiding voor afvalwater aan, die we aansluiten op de verzamelriool in de Molendreef.  

Kalfsborreweg
Buiten de rijweg ligt momenteel een gemengde afvoerleiding. Deze blijft behouden als regenwaterleiding.
Onder de rijweg voorzien we een nieuwe vuilwaterleiding. Deze vangt ook het afvalwater op dat vanuit de Hagaard en Kruisstraat afstroomt. De nieuwe vuilwaterleiding sluiten we aan op de bestaande riool in de Hagaardbosweg.    

Hagaardbosweg (tussen Kalfsborreweg en Alf. Moerenhoutstraat)
Onder de rijweg leggen we een nieuwe regenwaterleiding, waar ook twee grachten in uitkomen. Het regenwater stroomt vervolgens in de IJse.
De bestaande verzamelriool behouden we als vuilwaterafvoerleiding.  

Hagaardbosweg (tussen Kalfsborreweg en Hagaard)
Op de bestaande gracht wordt alleen nog regenwater aangesloten. De gracht wordt voorzien van drempels om het regenwater optimaal te bufferen en het vertraagd te laten wegstromen langs de nieuwe regenwaterleiding onder de Hagaardbosweg.
De bestaande gemengde riool wordt alleen nog gebruikt voor de afvoer van afvalwater.  

Straten worden heraangelegd    

Alf. Moerenhoutstraat (tussen Molendreef en huisnr. 36)
Dit deel van de Alf. Moerenhoutstraat wordt aangelegd in kassei met waterdoorlatende voegen. Ter hoogte van de huizen komt asfalt.  

Kruispunt Alf. Moerenhoutstraat-Hagaardbosweg-Molendreef
Dit kruispunt wordt volledig heringericht zodat een veilige fietsverbinding ontstaat tussen het centrum en de Hagaard – Fr. Verbeekstraat.
Het kruispunt wordt ook overzichtelijker.  

Hagaardbosweg (tussen Alf. Moerenhoutstraat en Kalfsborreweg)
Het tweerichtingsfietspad komt langs een kant van de weg zodat fietsers niet meer moeten oversteken.
De rijweg wordt aangelegd in kassei met waterdoorlatende voegen.  

Hagaarbosweg (tussen Kalfsborreweg en Hagaard)
De wegenis wordt aangelegd in een waterdoorlatende halfverharding. De waardevolle bomen blijven behouden.  

Kruispunt Hagaardbosweg-Kalfsborreweg
Ook dit kruispunt wordt overzichtelijker gemaakt.  

Kalfsborreweg
De weg wordt heraangelegd in de vorm van een karrenspoor. Tussen de sporen komen betonnen grastegels.  

Het resultaat  

Het resultaat van de werken zal zijn dat:

 • er minder ongezuiverd afvalwater in de IJse loopt, waardoor de waterkwaliteit van de waterloop verbetert.
 • de geuroverlast vanuit de straatkolken langs het traject wordt opgelost.
 • de straten heraangelegd zijn.

Nieuws en updates

 • 18 dec 2020

  Fijne feestdagen

   

  Dit waren de laatste updates voor 2020. We wensen je alvast een fijn eindejaar en een voorspoedig 2021.

   

 • 18 dec 2020

  Planning na Nieuwjaar bevestigd

   

  Op maandag 4 januari begint de aannemer met het leggen van de kasseien op het kruispunt Kalfsborreweg - Hagaardbosweg. Richting Kalfsborreweg zal dan een week lang afgesloten worden. Woon je in de Hagaardbosweg en heb je op dat moment een praktisch probleem? Neem dan contact met Aquafin of de aannemer. We zoeken dan samen een oplossing.

   

  Bij de verdere aanleg van de kasseien in de Hagaardbosweg moet plaatselijk verkeer over het parallelle fietspad rijden. Opgepast: fietsers blijven het fietspad gebruiken, wees hoffelijk voor elkaar.

   

  Vanaf maandag 11 januari starten we met de aanleg van de boordstenen in de Kalfsborreweg. Je kunt dan overdag (van 7.00 tot 16.30 uur) niet voorbij met de auto.

   

  Nog vanaf maandag 11 januari verwijdert de aannemer de asfaltlaag in het bovenste deel van de Alf. Moerenhoutstraat, tegen de Jean Tombeurstraat aan.

   

 • 18 dec 2020

  Overal ligt steenslag

   

  In Alf. Moerenhoutstraat, Kalfsborreweg en Hargaardbosweg ligt overal steenslag zodat je tijdens de kerstvakantie veilig met de auto tot aan je woning geraakt.

   

  Woensdag werden in de Hagaardbosweg de putdeksels opgehoogd tussen de boordstenen. Vandaag worden de putdeksels nog aangewerkt met steenslag zodat je er langzaam over kunt rijden.

   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Jeroen Van Cotthem

Werfleider aannemer Bruggeman - Maes

Locatie werfkeet:

Molendreef