Projectoverzicht

22812 - Ontdubbelen Verbindingsriolering Rietgracht
Laatst bijgewerkt: 29 sep 2020

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 23 september 2019

De werken zullen 15 maanden duren

In het centrum van Oudenaarde wordt een oude koker van de Rietgracht gebruikt als riolering. Deze werken hebben tot doel een leiding voor afvalwater te monteren in de bestaande koker. De koker zelf kan daarna worden gebruikt als regenwaterleiding. Zo wordt een centrale regenwaterafvoer gecreërd waar het hemelwater van het centrum naartoe kan worden afgeleid naar de Schelde. Het afvalwater kan dan worden opgevangen en gezuiverd.

Nieuws en updates

 • 29 mei 2020

  Boordstenen worden geplaatst aan Rode Los

  Aan de Rode Los zal de aannemer de komende weken de boordstenen en de fundering van het fietspad plaatsen. Er wordt een parcours aangelegd voor mountainbikes, waarvoor de nodige grond wordt aangevoerd. De resterende groenzone wordt genivelleerd en de finse piste voor lopers wordt aangelegd. Ondergronds plaatst de aannemer enkele wachtbuizen voor de rioleringsinfrastructuur.

   

  Start van de werken op het Sint-Jozefsplein

  Op het Sint-Jozefsplein zal de aannemer de wegenis opbreken en sonderingen uitvoeren om de ligging van de nutsleidingen te bepalen. Daarna wordt de droogzuiging geplaatst, die ervoor zorgt dat we de riolering kunnen aanleggen in een droge sleuf. Daarna worden de werken opgestart om het nieuwe overstort aan te leggen. De werken voor de opbraak en de bemaling kunnen tijdelijk voor geluids- en trillingshinder zorgen, de aannemer zal de hinder beperken binnen de mate van het mogelijke.

   

  Werken in de Fortstraat

  Ook in de Fortstraat wordt gesondeerd naar de nutsleidingen en wordt gestart met de aanleg van een nieuw overstort.

   

  Daarnaast voert de aannemer nog werken uit in de koker van de Rietgracht en de verschillende nieuwe toegangsgebouwen.

 • 14 apr 2020

  Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19

   

  Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf? Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt hiervoor.

   

 • 14 apr 2020

  Werken starten in Prins Leopoldstraat en Galgestraat

   

  In het kader van het rioleringsproject “Ontdubbelen van de verbindingsriolering Rietgracht” start de aannemer op maandag 20 april met werken in de Prins Leopoldstraat en de Galgestraat.

   

  Zolang deze werken duren, is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Prins Leopoldstraat en de Galgestraat. Doorgaand verkeer moet omrijden langs Bulkendreef, Broekstraat, Dijkstraat, Simon de Paepestraat, Eindrieskaai, Scheldekant en Leebeekstraat.

   

  Plaatselijk verkeer is heel de tijd toegelaten, behalve in de werkzone. In de werkzone en in de directe omgeving ervan geldt een parkeerverbod. De parking van de sporthal blijft toegankelijk vanop de Boerenmarkt.

   

  Woont u in de werkzone? Haal dan a.u.b. vanaf maandag 20 april uw wagen uit uw garage en van de rijweg. Dit om mogelijke schade aan uw auto tijdens de werken te vermijden. Alvast bedankt hiervoor.

   

  Wat gebeurt eerst?

   

  In de week van 20 april worden alle verhardingen opgebroken. Ook zal de aannemer sonderingen uitvoeren naar de ligging van de kabels van de nutsbedrijven. Aansluitend worden de bemalingspompen geplaatst. Met deze pompen wordt het grondwater verlaagd om de werken in de grond mogelijk te maken. De pompen moeten continu draaien, anders loopt de werkput opnieuw onder water wat de werken zou vertragen.

   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Lode Provoost

Werfleider aannemer

Locatie werfkeet: Scheldekant

Gemeente Oudenaarde

Dienst infrastructuur