Projectoverzicht

22838 - Sanering Vorsevijvers
Laatst bijgewerkt: 18 jan 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 14 september 2020

De werken zullen 15 maanden duren

Proper water in beken en rivieren

Met deze werken willen Aquafin en de gemeente het afvalwater van ongeveer 350 inwoners, dat nu nog rechtstreeks in de Blauwhuisbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Tegelijk voeren we werken uit waardoor het mogelijk wordt om in de toekomst het afvalwater van nog eens 600 inwoners van Hertsberge aan te sluiten.

Aquafin en de gemeente leggen nieuwe afvalwaterleidingen aan in de Hazelnotedreef, Bremdreef, Bosbessendreef, Vlierbessendreef en Varendreef.

Alle afvalwater van de Vorsevijvers wordt verzameld in een pompstation in de Bosbessendreef. Vanuit het pompstation gaat het afvalwater door een lange persleiding naar het rioleringsstelsel in de Beernemsteenweg. Deze persleiding loopt langs de Bremdreef, langs de geplande fietsdoorsteek van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Oude Bruggeweg.

Op die manier komt het afvalwater uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat.

Waterlopen

Daarnaast laten de VLM en de provincie werken uitvoeren die het overstromingsrisico in de Vorsevijvers zullen verkleinen. De Blauwhuisbeek, die momenteel ingeklemd ligt tussen de Varendreef en de woningen, wordt verlegd naar de Blauwhuisbossen ten zuiden van de Varendreef.

Daarnaast wordt een natuurlijke overstromingszone aangelegd in het weiland langs de Bosbessendreef. Een deel van het perceel wordt bebost. Een wandelpad zal het geheel ontsluiten.

Vernieuwen wegenis en trage doorsteek

De geplande rioleringswerken zijn ook de stimulans om de wegenis in het volledige gebied te vernieuwen en een nieuwe fiets- en wandelverbinding aan te leggen tussen de Bremdreef en de Oude Bruggeweg.

Vernieuwing van nutsleidingen

Het gemeentebestuur besliste om samen met deze werken nieuwe openbare led-verlichting te installeren. De resterende bovengrondse leidingen in het projectgebied komen ondergronds.

Nieuws en updates

 • 14 dec 2020

  Sonderingen in de Bremdreef

   

  Ondertussen voert de aannemer sonderingen uit ter hoogte van verschillende pijpenkopjes in de Bremdreef. Met deze sonderingen controleren we de plaats van de aanwezige nutsleidingen in de ondergrond. Zo zijn we zeker dat er geen conflicten zijn met de rioolbuizen die we gaan leggen.

   

  De inwoners aan de pijpenkopjes worden door de aannemer geïnformeerd over de sonderingen.

   

 • 14 dec 2020

  Kruispunt Bremdreef-Bosbessendreef blijft afgesloten tijdens Kerstvakantie

   

  Omdat de grondwatertafel ter hoogte van het kruispunt Bremdreef-Bosbessendreef onvoldoende is gezakt, kan de aannemer er nog geen riolering leggen. Het kruispunt blijft daarom tijdens de herfstvakantie afgesloten.

   

  De aannemer plaatst ondertussen bijkomende filters die moeten helpen om het grondwater te doen zakken. Hopelijk kunnen kort na de Kerstvakantie worden opgestart.

   

 • 02 dec 2020

  Kruispunt Bremdreef-Bosbessendreef afgesloten tot kerstvakantie

   

  Het kruispunt van Bremdreef met Bosbessendreef blijft afgesloten tot net voor de kerstvakantie die start op vrijdag 18 december.

   

  Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier eerst een bemaling te plaatsen en de riolering na de kerstvakantie te leggen. Maar omdat dit teveel risico inhield, is er beslist dat het kruispunt afgesloten blijft om de riolen nog voor het kerstverlof aan te leggen.

   

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Lode Clincke

Werfleider aannemer De Witte bvba

Locatie werfkeet:

tijdelijk terrein ter hoogte van Oude Bruggeweg - Fazantendreef

Yannick Van de Casteele

Projectmanager Publiek Domein

Gemeente Wingene

Jan De Bie

Projectverantwoordelijke VLM