Projectoverzicht

22838 - Sanering Vorsevijvers
Laatst bijgewerkt: 16 jun 2021

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Startdatum: 14 september 2020

De werken zullen 18 maanden duren

Proper water in beken en rivieren

Met deze werken willen Aquafin en de gemeente het afvalwater van ongeveer 350 inwoners, dat nu nog rechtstreeks in de Blauwhuisbeek belandt, aansluiten op het rioleringsnet. Tegelijk voeren we werken uit waardoor het mogelijk wordt om in de toekomst het afvalwater van nog eens 600 inwoners van Hertsberge aan te sluiten.

Aquafin en de gemeente leggen nieuwe afvalwaterleidingen aan in de Hazelnotedreef, Bremdreef, Bosbessendreef, Vlierbessendreef en Varendreef.

Alle afvalwater van de Vorsevijvers wordt verzameld in een pompstation in de Bosbessendreef. Vanuit het pompstation gaat het afvalwater door een lange persleiding naar het rioleringsstelsel in de Beernemsteenweg. Deze persleiding loopt langs de Bremdreef, langs de geplande fietsdoorsteek van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Oude Bruggeweg.

Op die manier komt het afvalwater uiteindelijk terecht in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin in de Heremeersstraat.

Waterlopen

Daarnaast laten de VLM en de provincie werken uitvoeren die het overstromingsrisico in de Vorsevijvers zullen verkleinen. De Blauwhuisbeek, die momenteel ingeklemd ligt tussen de Varendreef en de woningen, wordt verlegd naar de Blauwhuisbossen ten zuiden van de Varendreef.

Daarnaast wordt een natuurlijke overstromingszone aangelegd in het weiland langs de Bosbessendreef. Een deel van het perceel wordt bebost. Een wandelpad zal het geheel ontsluiten.

Vernieuwen wegenis en trage doorsteek

De geplande rioleringswerken zijn ook de stimulans om de wegenis in het volledige gebied te vernieuwen en een nieuwe fiets- en wandelverbinding aan te leggen tussen de Bremdreef en de Oude Bruggeweg.

Vernieuwing van nutsleidingen

Het gemeentebestuur besliste om samen met deze werken nieuwe openbare led-verlichting te installeren. De resterende bovengrondse leidingen in het projectgebied komen ondergronds.

Nieuws en updates

 • 16 jun 2021

  Bijkomende vergunningsaanvraag voor bronbemaling

   

  Aquafin heeft een bijkomende vergunningsaanvraag ingediend voor een bronbemaling in de Vorsevijvers. Het gaat hier om een verderzetting van de bestaande bronbemalingen voor de wegenis- en rioleringswerken die de gemeente Wingene en Aquafin momenteel aan het uitvoeren zijn.

   

  De bronbemaling is nodig om het grondwaterpeil in de werkzone te verlagen. Rioleringswerken kunnen immers enkel veilig en volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd in een droge ondergrond.

   

  Door de omvang van de werken zal er meer grondwater worden opgepompt dan binnen een standaard vergunningsprocedure is toegelaten. Door de hogere overheid werd tevens beslist dat voor dergelijke vergunning een openbaar onderzoek moet worden gevoerd.

   

  In de praktijk zal er echter weinig veranderen op de werf. Aquafin en de gemeente Wingene blijven zich engageren om de hinder van de bronbemaling zo veel als mogelijk te beperken. Waar het kan, wordt het bemalingswater in de dichtstbijzijnde grachten geloosd. In de grachten brengen we hier en daar dammen aan zodat het water opnieuw kan infiltreren en het tegelijk de beplanting en de bomen kan bevloeien.

   

  Daarnaast voorzien we vanzelfsprekend in de levering van drinkwater indien er een grondwaterput droog zou vallen. Met de eigenaars van een vijver maken we afspraken op maat wanneer het waterpeil in hun vijver zou zakken.

   

 • 15 jun 2021

  Bremdreef geasfalteerd, start werken Bosbessendreef

   

  De werken op het terrein van de VLM zullen op dinsdag 15 juni rond de middag afgewerkt zijn.

   

  Aansluitend begint de aannemer de rijweg in de Bosbessendreef op te breken. Vanaf woensdag 16 juni wordt hier riolering gelegd.

   

  Omrijden kan best langs de Hazelnotendreef. In de Bremdreef zal er plaatselijk nog hinder zijn. Op verschillende plaatsen worden de rijweg en de opritten er afgewerkt.

   

  teaser
 • 08 jun 2021

  Asfalteringswerken in de Bremdreef

   

  Op donderdag 10 juni legt de aannemer de afwerklaag van de fundering in de Bremdreef. Op vrijdag 11 juni wordt de onderlaag asfalt aangebracht.

   

  Tijdens de werkuren, van 6.30 tot 17.30 uur, kun je twee dagen met de auto niet in of uit de straat. Moet je overdag weg? Parkeer je wagen dan ruim op tijd buiten de werkzone.

   

  Hiervoor worden rond de Bremdreef en de Varendreef enkele zones afgebakend als tijdelijke parking. De parkeerzones blijven beschikbaar tot het einde van de werken en kunnen ook in de volgende fases worden gebruikt. Open het volledige plan. De parkeerzones zijn genummerd van 1 tot 4.

   

  teaser

Dit project volgen

 • Krijg belangrijke info
 • Geef je mening over de werken
Ja, stuur me de nieuwsbrief

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 17u)

Contactformulier

Lode Clincke

Werfleider aannemer De Witte bvba

Locatie werfkeet:

tijdelijk terrein ter hoogte van Oude Bruggeweg - Fazantendreef

Yannick Van de Casteele

Projectmanager Publiek Domein

Gemeente Wingene

Jan De Bie

Projectverantwoordelijke VLM