Nieuws

22838 - Sanering Vorsevijvers
16 jul 2021

Werf hervat op maandag 2 augustus

 

Zoals je ongetwijfeld al hebt gemerkt, is de aannemer sinds 12 juli in bouwverlof.

 

Op maandag 2 augustus worden de werken hervat. Om de heropstart van de werf vlot te laten verlopen, wordt in de week 26 juli de bronbemaling terug opgestart. Dit geeft geen directe hinder voor de buurtbewoners of voor de toegang naar de woningen.

 

We wensen je alvast een fijne vakantie.

06 jul 2021

Dringend bericht: 06/07 rond 16:00 plaatsing kleeflaag op de asfalt

 

Let op: rond 16:00 vandaag zal de aannemer een kleeflaag plaatsen op de onderlaag asfalt in de Bremdreef. Deze kleeflaag zorgt ervoor dat de toekomstige toplaag zich zal hechten aan de onderlaag asfalt.

 

Vanaf vandaag wordt daarom de Bremdreef afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers hebben doorgang maar worden verwittigd zich niet op de kleeflaag te bewegen: dit product kleeft aan banden, schoenen, kledij, ... en is zeer moeilijk te verwijderen.

06 jul 2021

Afkoppelingswerken op privé: informatie voor de huiseigenaars

 

 

De wegenis- en rioleringswerken in de Vorsevijvers zijn volop bezig. Momenteel is de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Bremdreef volledig afgerond. Als omwonende ben je verplicht om ook op privaat domein het afval- en regenwater van elkaar te scheiden. Dit noemen we de afkoppelingswerken. Deze afkoppelingswerken op het eigen terrein dienen voor het einde van 2021 uitgevoerd te zijn.

 

Om volledig in orde te zijn dient u na de afkoppelingswerken een keuring te laten uitvoeren van het private rioleringsstelsel. De gemeente organiseert de keuringen en betaalt hierbij de eerste keuring voor alle percelen in de Vorsevijvers. Stel dat bij de eerste keuring nog fouten worden vastgesteld, dan is de herkeuring ten laste van de eigenaar. Je kan een keuring aanvragen van zodra je correct bent aangesloten aan de nieuwe riolering in de straat en eventuele werken op privaat domein zijn uitgevoerd.

 

Let op: ook als je geen werken moest laten uitvoeren moet je nog steeds de keuring laten plaatsvinden.

 

Je kan de keuring aanvragen via het webformulier van de gemeente, dat je kan terugvinden op de website van de gemeente Wingene. Daar vind je ook de informatie over de subsidie die de gemeente voorziet voor deze afkoppelingswerken.

 

De bewoners van de Bremdreef zullen nog een brief ontvangen met de praktische uitleg over deze keuring. Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij onze afkoppelingsdeskundige Bart Van Bever via 0479 84 67 14 of bart.vanbever@aquafin.be.

29 jun 2021

Algemene planning voor het bouwverlof

 

Ten gevolge van onverwachte technische aspecten zal de aanleg van de persleiding in de Oude Bruggeweg voor het bouwverlof niet meer kunnen verdergezet worden. Om de continuïteit van de werf te blijven garanderen werd beslist om de riolerings- en wegeniswerken in de Vlierbessendreef mee op te nemen in de planning voor het bouwverlof. Voorlopig zullen de werken in de Vlierbessendreef beperkt blijven tot de hoofdweg en zullen de zijstraten nog niet worden meegenomen.

 

Verder is het voorzien om voor het bouwverlof de toplaag asfalt te voorzien in de Bremdreef en de onderlaag in de andere reeds afgewerkte zones. Hieronder wordt de verwachte planning (< bouwverlof) meegegeven. Deze is onder voorbehoud van de weersomstandigheden en onverwachte zaken op de werf.

 

Zone Werkdagen Start Stop Activiteit
Bremdreef 3 28 juni 30 juni Ingieten rioleringsdeksels & afwerking bermen
Bremdreef 1 9 juli 9 juli Plaatsen toplaag asfalt
Bosbessen- & Varendreef 2 8 juli 9 juli Aanleg fundering & plaatsen onderlaag asfalt
Varendreef 1 29 juni 29 juni Vernieuwen brug
Vlierbessendreef 9 29 juni 9 juli Aanleg riolering & plaatsen fundering en asfalt

 

29 jun 2021

Dringend bericht: planning Bremdreef en Varen- en Vlierbessendreef

 

In de Bremdreef worden vandaag en morgen de rioleringsdeksels op het niveau van het nieuwe wegdek gebracht. Er zal tijdelijk hinder zijn voor het passerend verkeer, voornamelijk ter hoogte van de glascontainer. We raden aan dat de wagens in het gedeelte Bosbessendreef - glascontainer via de Bosbessendreef in en uit rijden en de wagens in het gedeelte Hazelnotendreef glascontainer via de andere kant.

 

In de Varendreef zal er vandaag hinder zijn door de rioleringswerken ter hoogte van nummers 37 - 47. Deze werken duren vermoedelijk tot iets na de middag.

 

Let op: de bouwfirma van de werf in de bocht Varendreef - Hazelnotendreef laat weten dat er omstreeks 10:00 op 29 juni predallen zullen worden gelegd. Zij blokkeren vanaf 10:00 de rijweg daar om hun werken uit te voeren. Wij houden daarom de Vlierbessendreef vrij tot na deze werken, zodat verkeer uit de Varendreef via de Vlierbessendreef - Hazelnotendreef kan ontsluiten.

 

Na de werken in de Varendreef starten we met de werken in de Vlierbessendreef en kan het verkeer terug langs de Varendreef ontsluiten.

16 jun 2021

Bijkomende vergunningsaanvraag voor bronbemaling

 

Aquafin heeft een bijkomende vergunningsaanvraag ingediend voor een bronbemaling in de Vorsevijvers. Het gaat hier om een verderzetting van de bestaande bronbemalingen voor de wegenis- en rioleringswerken die de gemeente Wingene en Aquafin momenteel aan het uitvoeren zijn.

 

De bronbemaling is nodig om het grondwaterpeil in de werkzone te verlagen. Rioleringswerken kunnen immers enkel veilig en volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd in een droge ondergrond.

 

Door de omvang van de werken zal er meer grondwater worden opgepompt dan binnen een standaard vergunningsprocedure is toegelaten. Door de hogere overheid werd tevens beslist dat voor dergelijke vergunning een openbaar onderzoek moet worden gevoerd.

 

In de praktijk zal er echter weinig veranderen op de werf. Aquafin en de gemeente Wingene blijven zich engageren om de hinder van de bronbemaling zo veel als mogelijk te beperken. Waar het kan, wordt het bemalingswater in de dichtstbijzijnde grachten geloosd. In de grachten brengen we hier en daar dammen aan zodat het water opnieuw kan infiltreren en het tegelijk de beplanting en de bomen kan bevloeien.

 

Daarnaast voorzien we vanzelfsprekend in de levering van drinkwater indien er een grondwaterput droog zou vallen. Met de eigenaars van een vijver maken we afspraken op maat wanneer het waterpeil in hun vijver zou zakken.

 

15 jun 2021

Bremdreef geasfalteerd, start werken Bosbessendreef

 

De werken op het terrein van de VLM zullen op dinsdag 15 juni rond de middag afgewerkt zijn.

 

Aansluitend begint de aannemer de rijweg in de Bosbessendreef op te breken. Vanaf woensdag 16 juni wordt hier riolering gelegd.

 

Omrijden kan best langs de Hazelnotendreef. In de Bremdreef zal er plaatselijk nog hinder zijn. Op verschillende plaatsen worden de rijweg en de opritten er afgewerkt.

 

teaser
08 jun 2021

Asfalteringswerken in de Bremdreef

 

Op donderdag 10 juni legt de aannemer de afwerklaag van de fundering in de Bremdreef. Op vrijdag 11 juni wordt de onderlaag asfalt aangebracht.

 

Tijdens de werkuren, van 6.30 tot 17.30 uur, kun je twee dagen met de auto niet in of uit de straat. Moet je overdag weg? Parkeer je wagen dan ruim op tijd buiten de werkzone.

 

Hiervoor worden rond de Bremdreef en de Varendreef enkele zones afgebakend als tijdelijke parking. De parkeerzones blijven beschikbaar tot het einde van de werken en kunnen ook in de volgende fases worden gebruikt. Open het volledige plan. De parkeerzones zijn genummerd van 1 tot 4.

 

teaser
28 mei 2021

Voortgang van de werken tot 11 juni

 

De werken in de Hazelnotedreef, de Bremdreef en de Varendreef gaan onverdroten verder. Op het plannetje vind je de planning voor de komende weken, tot vrijdag 11 juni. De werken zijn weersgevoelig, bij slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de planning worden aangepast.

 

Op woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 wordt asfalt gelegd in de Bremdreef. De aannemer start aan de kant van de Bosbessendreef en werkt in de richting van de Hazelnotedreef.

 

De aannemer informeert de bewoners nog bijkomend met strooibriefjes. Heb je specifieke vragen over de toegang tot je woning? Neem dan contact met aannemer De Witte: Lode Clincke, Lode.clincke@aannemingendewitte.be of 0491 71 92 09.

 

teaser
25 mei 2021

Werken ter hoogte van Bremdreef 74-76-80

 

Deze week vernieuwt de aannemer ter hoogte van de Bremdreef 74, 76 en 80 de rioleringsdoorsteek aan de inrit naar de pijpenkop. Verder worden ook de greppels geplaatst.

 

Door technische problemen hebben we de vorige uitgebreide update niet kunnen versturen. Onze verontschuldigingen hiervoor.

21 apr 2021

Planning werken Bremdreef en Varendreef tot 5 mei

 

Op dit plannetje kun je zien wanneer de aannemer waar aan het werk is en welke werken hij uitvoert. Opgelet: deze werken zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kan de planning worden aangepast.

 

Na aanleg van de rioolbuizen legt de aannemer een minderhindersteenslag aan en werkt hij de opritten van de woningen aan zodat je met de auto op de oprit kunt.

 

Verder zal de aannemer prioriteit geven aan de afwerking van de bovenbouw van de Bremdreef, tussen de Bosbessendreef en de Vlierbessendreef. Volgens huidige planning zijn de asfalteringswerken in deze zone voorzien midden juni.

 

De parkeerzone ter hoogte van het buurthuis in de Bremdreef zal opnieuw toegankelijk gemaakt worden vanuit het midden, zodat de vooropgestelde parkeermethode opnieuw kan gevolgd worden.

 

teaser
31 mrt 2021

Bremdreef tijdelijk onderbroken op vrijdag 2 april

 

Om de rioleringswerken na het paasverlof vlot te kunnen starten, zal de aannemer op vrijdag 2 april de bemalingspompen plaatsen. Deze moeten het grondwaterpeil verlagen zodat de rioolbuizen in droge omstandigheden kunnen worden gelegd.

 

De pompinstallatie is voorzien in de Bremdreef tussen huisnr. 96 en de Hazelnotedreef.

 

Om de pompen te kunnen plaatsen, heeft de aannemer de volledige breedte van de rijweg nodig voor zijn materieel. Je kunt er dus niet langs. Moet je op vrijdag 2 april na 10 uur weg met de auto? Parkeer deze dan tijdig buiten de werkzone.

 

Eens de bemaling op zijn plaats staat, zijn alle woningen opnieuw bereikbaar met de auto en dit gedurende het paasverlof van maandag 5 tot en met vrijdag 9 april.

 

De aannemer steekt overal nog strooibriefjes in de bussen. 

30 mrt 2021

Paasverlof van 5 tot en met 9 april

 

Van maandag 5 april tot en met vrijdag 9 april is de aannemer in paasverlof. Hij legt tegen het einde van de week een steenslagverharding aan zodat alle woningen in de Paasweek bereikbaar zijn met de wagen.

30 mrt 2021

Planning werken Bremdreef en Varendreef tot paasvakantie

 

Op het plannetje hieronder vind je de verwachte vooruitgang van de werken in de Bremdreef en de Varendreef tot en met de eerste week van de paasvakantie. Deze planning is zoals steeds onder voorbehoud van het weer en onvoorziene omstandigheden.

 

Aansluitend op de rioleringswerken wordt een minderhindersteenslag aangebracht en worden de opritten van de woningen aangewerkt zodat je met de wagen tot aan je woning kunt. De aannemer informeert je met strooibriefjes in de brievenbus wanneer precies je woning niet bereikbaar is met de auto.

 

In de Varendreef worden momenteel werken uitgevoerd aan de grachtoversteken. Bij deze werken is de aannemer verplicht om vanop de rijweg te werken zodat gedurende de werkdag de doorgang niet altijd kan gegarandeerd kan worden door het aanwezige materieel. Rijd a.u.b. om langs de Bosbessendreef of Hazelnotedreef.

 

teaser
18 mrt 2021

Planning werken Bremdreef en Varendreef

 

Hieronder volgt de verwachte vooruitgang voor de werken in de Bremdreef en Varendreef.

 

Om de werf sneller te laten opschieten, werd beslist dat we vanaf nu altijd simultaan gaan werken in de Bremdreef en in de T-stukken / aan de grachtoversteken van de Varendreef.

 

Klik hier voor het overzichtskaartje en de planning van de verwachte vooruitgang. Deze is onder voorbehoud van de weersomstandigheden en onverwachte zaken op de werf.

 

Aansluitend aan de rioleringswerken brengen we een minderhindersteenslag aan. De taluds naar de opritten worden aangewerkt zodat je met de wagen tot bij de woning kunt. Sowieso zal de aannemer je met strooibriefjes informeren wanneer precies je woning precies niet meer bereikbaar zal zijn met de wagen.

 

In de Varendreef worden momenteel werken uitgevoerd aan de grachtoversteken. Bij deze werken is de aannemer verplicht om vanop de rijweg te werken. Tijdens de werkuren kan hij de doorgang niet altijd garanderen door de aanwezigheid van materieel. Gebruik de plaatselijke omleiding langs de Bosbessendreef of de Hazelnotedreef.

 

Voor specifieke vragen over leveringen / verhuis / …  kun je steeds terecht bij aannemer De Witte (Lode Clincke - Lode.clincke@aannemingendewitte.be - 0491 71 92 09).

 

teaser
24 feb 2021

Rioleringswerken in Varendreef en Bremdreef

 

In de week van 22 februari wordt de riolering afgewerkt in de T van de Varendreef aan de huisnummers 9 / 11. Daarna legt de aannemer steenslag zodat de bewoners met de auto terug tot bij hun woning kunnen.

 

Vervolgens hervatten de rioleringswerken in de Bremdreef vanaf huisnummer 32 richting nummer 34 en verder. Naarmate de rioleringswerken vorderen zal ook hier een minderhindersteenslag aangelegd worden.

 

14 dec 2020

Sonderingen in de Bremdreef

 

Ondertussen voert de aannemer sonderingen uit ter hoogte van verschillende pijpenkopjes in de Bremdreef. Met deze sonderingen controleren we de plaats van de aanwezige nutsleidingen in de ondergrond. Zo zijn we zeker dat er geen conflicten zijn met de rioolbuizen die we gaan leggen.

 

De inwoners aan de pijpenkopjes worden door de aannemer geïnformeerd over de sonderingen.

 

14 dec 2020

Kruispunt Bremdreef-Bosbessendreef blijft afgesloten tijdens Kerstvakantie

 

Omdat de grondwatertafel ter hoogte van het kruispunt Bremdreef-Bosbessendreef onvoldoende is gezakt, kan de aannemer er nog geen riolering leggen. Het kruispunt blijft daarom tijdens de herfstvakantie afgesloten.

 

De aannemer plaatst ondertussen bijkomende filters die moeten helpen om het grondwater te doen zakken. Hopelijk kunnen kort na de Kerstvakantie worden opgestart.

 

02 dec 2020

Kruispunt Bremdreef-Bosbessendreef afgesloten tot kerstvakantie

 

Het kruispunt van Bremdreef met Bosbessendreef blijft afgesloten tot net voor de kerstvakantie die start op vrijdag 18 december.

 

Oorspronkelijk was het de bedoeling om hier eerst een bemaling te plaatsen en de riolering na de kerstvakantie te leggen. Maar omdat dit teveel risico inhield, is er beslist dat het kruispunt afgesloten blijft om de riolen nog voor het kerstverlof aan te leggen.

 

24 nov 2020

Plaatsen bemaling aan kruispunt Bosbessendreef-Bremdreef

 

Deze week werken we vooral verder aan de beek, aan de aansluiting op overstromingszone.

 

Ook plaatst de aannemer de bemaling aan het kruispunt Bosbessendreef-Bremdreef. Het kruispunt zal hiervoor 1 dag afgesloten worden.

 

De opbraak van de wegenis en de rioleringswerken starten ten vroegste in de week van 7 december. Eerst moet het peil van het grondwater voldoende zijn gezakt.

 

24 nov 2020

Wijk in en uit rijden langs Hazelnotedreef

 

Het vele werfverkeer zorgt in de smalle straten ongetwijfeld voor hinder. Soms staat een kraan, vrachtwagen of tractor even stil en is de weg versperd. Je moet dan rechtsomkeer maken en een andere uitweg zoeken.

 

Momenteel wordt de Hazelnotedreef bijna nooit gebruikt door het werfverkeer. Rijd daarom zo veel mogelijk de wijk in en uit langs de Hazelnotedreef.

 

De Hazelnotedreef is natuurlijk de smalste straat van de wijk dus matig je snelheid en wees hoffelijk.

 

Parkeer je wagen zo min mogelijk langs de straat zodat het werfverkeer vlot door kan en er voldoende uitwijkmogelijkheid is voor kruisend verkeer.

 

09 nov 2020

Buurtafgevaardigden wonen werfvergadering bij

 

Vanaf nu zal Didier Vereecke uit de Bremdreef 128 als buurtafgevaardigde de wekelijkse werfvergadering bijwonen. Je kunt je vragen en opmerkingen via hem doorspelen aan de werfleiding.

 

Voor de werken in de Hazelnotedreef zal Willy Loose (Hazelnotedreef 14) als buurtafgevaardigde optreden. Ernst Pröckl (Varendreef 13) doet dit voor de werken in de Varendreef.

 

09 nov 2020

Start rioleringswerken voorlopig uitgesteld

 

De start van de rioleringswerken was voorzien op maandag 16 november. De start wordt echter voorlopig uitgesteld, o.a. omdat de aannemer kampt met personeelsuitval door corona. We willen van bij de start op volle kracht kunnen werken om de hinder zoveel mogelijk te beperken. We evalueren de situatie week per week.

 

09 nov 2020

Werken aan beek en overstromingszone gaan door

 

Door het mooie weer van de voorbije dagen verlopen de werken aan de beek en de overstromingszone voorspoedig. De aannemer tracht zoveel mogelijk werk te verzetten zodat we de nieuwe beek binnenkort in gebruik kunnen nemen.

 

De betonwerken aan het pompstation zijn afgerond. Het pompstation wordt later verder afgewerkt.

 

20 okt 2020

Start rioleringswerken in de Bremdreef op 16 november

 

De graafwerken voor de nieuwe beek in het bos werden uitgevoerd. Een foto van de huidige toestand zie je hieronder. We plaatsen ook nieuwe kokers aan beide uiteinden van het tracé. De grond die vrijkomt door het graven van deze gracht zal worden gebruikt voor de nodige ophogingen rond de geplande overstromingszone.

 

Intussen wordt verder gewerkt aan het pompstation in de Bosbessendreef, waar beton wordt gestort.

 

In de Bremdreef starten we normaal op 16 november met de rioleringswerken, ter hoogte van het pompstation. Ter hoogte van de glasbol zullen bijkomende parkeergelegenheden worden gecreëerd voor tijdens de werken.

teaser
22 sep 2020

Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19  

 

Iemand van de aannemer aanspreken op de werf? Natuurlijk kan dat. Bewaar dan wel de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt.

 

22 sep 2020

Werken zijn gestart zoals voorzien

 

De eerste werken werden inmiddels uitgevoerd. Zo heeft de aannemer de verbindingsweg aangelegd ter hoogte van de toekomstige fietsverbinding. Tot het einde van de week richt hij het werkterrein voor grondverbetering nog in.

 

Ondertussen zijn we gestart met de voorbereidende werken voor de bouw van het pompstation aan de Bosbessendreef. Nadien kunnen we de beek in het bos beginnen verleggen.

 

We verwachten dat de rioleringswerken in de Bremdreef begin november kunnen aanvangen.