Timing en fasering

22845 - Aansluiting Haringe centrum op Roesbrugge
Laatst bijgewerkt: 09 aug 2020

Dit project is opgedeeld in 5 fases

 • Fase 1: Haringestraat tussen Heybrugstraat en Professor Rubbrechtstraat

  Start: 02 maart 2020 - Deze werken zijn momenteel in uitvoering

  Einde: 11 september 2020

  De aannemer start ter hoogte van de brandweerkazerne en werkt richting Roesbrugge. Op dit moment kan de brandweer gemakkelijk weg richting Haringe. De aannemer legt vervolgens de riolering aan richting Roesbrugge tot aan de Krekelstraat. De weg wordt aangevuld met minder hindersteenslag. Eens dit is gebeurd, werkt de aannemer met twee rioleringsploegen verder. De brandweer kan dan immers via de Krekelstraat weg. De ene aannemersploeg zal de buizen aanleggen richting Professor Rubbrechtstraat, de andere ploeg start aan de brandweerkazerne richting Haringe.

 • fase 2: Professor Rubbrechtstraat

  Start: 10 augustus 2020 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 04 september 2020

 • fase 3: Haringestraat tem Haringeplein

  Start: 17 augustus 2020 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 31 december 2020

  Deze fase omvat de aanleg van de riolering in één weghelft van de Haringestraat en de bouw van het pompstation.

 • fase 4: Moenaardestraat en Hoogstraat

  Start: 01 januari 2021 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 18 april 2021

  Deze fase omvat de aanleg van het gescheiden rioleringsstelsel in de Moenaardestraat. De woonkern het begin van de Hoogstraat wordt via een pompstation en een persleiding aangesloten op de bestaande riolering in de Hoogstraat.

 • fase 5: Nachtegaalstraat

  Start: 01 mei 2021 - Deze werken zijn concreet ingepland

  Einde: 31 mei 2021

  In deze fase wordt een nieuwe riolering aangelegd in de Nachtegaalstraat van huisnummer 1c tot de perceelgrens van huisnummer 5. De bestaande riolering zal dienst doen als regenwaterafvoer.

Welke werken worden nog uitgevoerd?

Voor de werken starten, maakt Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door deze werken te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.

Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best contact met een van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

 • Fluvius
  Storingen: tel. 078 35 35 00
  Gasreuk: tel. 0800 65 065
 • De Watergroep
  Storingen: tel. 0800 40 244
 • Proximus
  Storingen: tel. 0800 22 800
 • Telenet
  Storingen: tel. 015 66 66 66