Wat doen we?

23123 - Renovatie collector Noordbeek - deel B

Na de werken van de nutsbedrijven komt de aannemer van Aquafin op de werf. De rioleringswerken verlopen meestal volgens een vast stramien.

Informatiefiche

Project nr
23123

Wie doet wat?

Doel van het project

Met deze werken wordt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel aangelegd onder de Dorpsstraat en het Laageind. Daarmee zullen het regen- en afvalwater apart worden afgevoerd. Het afvalwater loopt naar de rioolwaterzuivering van Antwerpen-Noord, het regenwater kan na de werken terug in de natuur worden gebracht via de Noordbeek.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal na de rioleringswerken een nieuw wegdek aanleggen. De gemeente Stabroek voorziet in de aanleg van nieuwe fietspaden langs het traject.