Nieuws

NIV3005 - RioP Ninove: riolering Pollarestraat (O203054)
27 mei 2020

Riolerings- en wegeniswerken afgerond

 

De werken aan de rioleringsbuizen en de wegenis zijn klaar. De aannemer zal af en toe nog aanwezig zijn om de laatste opmerkingen weg te werken. Tussen de Vooruitgangstraat en de Brusselstraat moeten er nog werken gebeuren aan de kruispunten en aan het pompstation.

28 apr 2020

Volgende week asfaltwerken

 

De aannemer plant om op dinsdag 5 mei de toplaag asfalt aan te leggen in de Vooruitgangstraat en de Pollarestraat. Vrijdag 8 mei worden dan de kruispunten geasfalteerd. Nadien worden de belijningen aangebracht. Deze werken zijn sterk weersafhankelijk aangezien je bij regen geen asfalt kan leggen. De planning kan dus nog opschuiven.

 

Tijdens deze werken is de straat niet bereikbaar voor het verkeer. Op 5 mei en 8 mei kan je dus best je wagen voor de werkuren op een andere locatie parkeren. 

20 apr 2020

Werken hervat, asfalt begin mei

 

De aannemer heeft voldoende aangepaste werkmethodes om de werken te kunnen hervatten. Alles wordt in het werk gesteld om in de week van 4 mei de toplaag asfalt te kunnen leggen. Op dat moment zal de straat enkele dagen niet toegankelijk zijn met de wagen.

 

Respecteer veiligheidsmaatregelen Covid-19

 

Spreek je iemand van de aannemer aan op de werf? Bewaar dan a.u.b. de minimumafstand van 1,5 meter. Dit zowel voor je eigen gezondheid als die van de medewerkers van de aannemer. Alvast bedankt hiervoor.

18 mrt 2020

COVID-19: werken uitgesteld

 

Als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van COVID-19 worden de werken voor onbepaalde tijd uitgesteld. Zodra de werken terug kunnen worden hervat krijgt u van ons bericht.

05 feb 2020

Goten en boordstenen verzet naar 10 februari

 

In de Pollarestraat tussen Arbeidstraat en Brusselstraat zullen de goten en boordstenen niet deze week worden aangelegd. De aannemer plant deze werken in op maandag 10 februari, de opritten zullen enkele dagen niet toegankelijk zijn tot het beton is uitgehard.

29 jan 2020

Eind volgende week aanleg goten en boordstenen

 

Momenteel werkt de aannemer de huisaansluitingen af in het begin van de Pollarestraat. In het gedeelte tussen de Arbeidstraat en de Brusselstraat worden eind volgende week de goten en boordstenen aangelegd in ter plaatse gestort beton. Dit beton moet enkele dagen uitharden waardoor de opritten tijdelijk niet toegankelijk zullen zijn.

 

Als de weersomstandigheden het toelaten wordt de onderlaag asfalt aangelegd donderdag 13 februari.

24 dec 2019

Infobrief december

 

De bewoners kregen een tussentijdse infobrief met meer informatie over de werken na het bouwverlof. Die brief kan je hieronder terugvinden.

19 dec 2019

Bouwverlof gaat morgen in

 

Vrijdag 20 december gaat de aannemer in kerstverlof. Er wordt voor gezorgd dat de straat maximaal bereikbaar is tijdens de feestdagen. De werken hervatten op 8 januari, als het weer het toelaat.

02 dec 2019

Asfalt in de Pollarestraat

 

Vandaag wordt in de Pollarestraat de onderlaag asfalt aangelegd tot aan de Arbeidstraat. Dinsdag 3 december worden de prefab boordstenen geplaatst. De rest van de week zal de aannemer de woningen aansluiten op de nieuwe riolering. 

14 nov 2019

Rechtzetting: heraanleg wegenis volgende week

 

In een vorig bericht stond dat we pas in december zouden starten met de heraanleg van de wegenis, maar dat klopt niet: de aannemer zal volgende week al starten. Tussen de Vooruitgangstraat en de Arbeidsstraat gieten we op 18 november de goten en boordstenen, op 21 november volgt dan de onderlaag asfalt. Volgende week zullen deze straten dus tijdelijk niet met de wagen bereikbaar zijn.

06 nov 2019

Voor het kerstverlof onderlaag asfalt

 

Deze week werkt de aannemer verder aan de huisaansluitingen tot aan de hoek met de Arbeidstraat. Ook de fundering van de rijweg wordt momenteel gelegd, de aannemer zal daar nog enkele weken werk aan hebben. Intussen wordt de riolering gelegd tussen de Arbeidstraat en de Brusselstraat.

In de week voor het kerstverlof starten we met de heraanleg van de wegenis: eerst worden de goten en boordstenen aangelegd in beton en daarna de onderlaag asfalt. In die periode zal de Pollarestraat tussen Vooruitgang- en Arbeidstraat niet overrijdbaar zijn, tot de start van het kerstverlof.

28 okt 2019

Vervroegde heraanleg deel Vooruitgang- en Arbeidstraat, start rioleringswerken voorbij Arbeidstraat

 

In het gedeelte tussen de Leopoldlaan en de Vooruitgangstraat verwachten we deze week de parkeerstroken en het grootste deel van de voetpaden te hebben aangelegd. Tussen de Vooruitgangstraat en de Arbeidstraat veranderen we de planning. Om de hinder en ongemakken te beperken probeert de aannemer de wegeniswerken meteen uit te voeren na voltooiing van de huisaansluitingen, in plaats van te wachten op de voltooiing van het gedeelte Arbeidstraat en Brusselstraat. Op die manier hopen we de onderlaag asfalt te hebben aangelegd voor het kerstverlof, in plaats van begin volgend jaar. Deze planning is natuurlijk sterk afhankelijk van de weersomstandigheden: asfaltwerken kunnen niet doorgaan als de termperatuur aan de grond te laag is of als het regent.

 

In het gedeelte tussen de Arbeidstraat en de Brusselstraat starten we deze week met de rioleringswerken. De opbraakwerken zullen een 50-tal meter vooroplopen op de rioleringssleuf. Wij verwachten tegen het kerstverlof de riolering te kunnen aanleggen, de huisaansluitingen uit te voeren en de wegfundering aan te brengen. Binnen de werkzone is parkeren niet toegestaan. Zolang de opbraakwerken niet gebeurd zijn blijft parkeren mogelijk buiten de werkuren (07:00 - 17:00).

 

De bewoners kregen een infobrief met meer uitleg. Je kan de brief hieronder terugvinden.

17 okt 2019

Volgende week klinkerwerken in de Vooruitgangstraat

 

Maandag 21 oktober start de aannemer met de aanleg van de betonstraatstenen in de Vooruitgangstraat. Op die manier worden de voetpaden en de parkeerstroken afgewerkt. Ook in het eerste deel van de Pollarestraat worden betonstraatstenen aangelegd.

 

Vanaf maandag 28 oktober wordt de riolering in de Pollarestraat verder aangelegd, vanaf huisnummer 114 richting de Brusselstraat. In de tussentijd worden ook de huisaansluitingen verder uitgevoerd.

02 okt 2019

Werken Pollarestraat gaan verder: een overzicht

 

Vandaag en morgen wordt de riolering verder gelegd in de Pollarestraat. Langs de parkeerstroken worden prefab boordstenen geplaatst.

 

Op donderdag 3 oktober brengt de aannemer de onderlaag asfalt aan in de Vooruitgangstraat en een deel van de Pollarestraat. Het deeltje aan het kruispunt van de Kaatsweg en het jaagpad aan de Dender (Trekweg) krijgt een toplaag. Tijdens en vlak na de aanleg van de asfaltlaag zijn de woningen niet toegankelijk met de auto.

 

Verder worden de bermen van het bufferbekken geruimd en de huizen in de Pollarestraat worden aangesloten op de nieuwe riolering.

 

Van eind deze week tot midden volgende week gaan de werken verder met de aanleg van riolering, het plaatsen van prefab boordstenen langs de parkeerzones en de aanleg van drainerend schraal beton voor de parkings en voetpaden. Dit laatste tot ongeveer aan garage Eeman.

 

Op 15 oktober wordt de afsluiting rond het bufferbekken geplaatst.

13 sep 2019

Verdere planning heraanleg Vooruitgangstraat

 

In het kader van de heraanleg van de Vooruitgangstraat en het deel Pollarestraat richting Leopoldlaan heeft de aannemer een specifieke planning opgemaakt:

Vanaf 23/09: aanleg van goten en boordstenen in ter plaatse gestort beton

In de week van 2/10: aanleg van de onderlaag asfalt en de boordstenen langs de parkings

In de week van 8/10: leggen van de boordstenen langs de voetpaden

In de week van 14/10: aanleg van drainerende beton in de voetpaden en nadien uitvoering klinkerwerken.

06 sep 2019

Eind september onderlaag asfalt in Vooruitgangstraat & Pollarestraat

 

De aannemer werkt deze week de aanleg van de hoofdriolering langs de Pollarestraat af. Nadien worden de huisaansluitingen uitgevoerd, wat we momenteel doen langs de Vooruitgangstraat. Langs de Kaatsweg worden klinkwerken uitgevoerd.

 

In de derde week van september worden de goten en boordstenen aangelegd in de Vooruitgangstraat en een deel van de Pollarestraat. Eind september wordt dan de onderlaag asfalt gelegd. Nadien starten we met de aanleg van riolering in de Pollarestraat in de richting van de Brusselstraat.

27 aug 2019

Werken in de Pollarestraat

 

De aannemer is gestart met de aanleg van de riolering in de Pollarestraat. We beginnen aan de Vooruitgangstraat en werken richting de Leopoldlaan. Deze werken zouden zijn afgerond tegen eind oktober.

 

Omdat vanaf 26 augustus de Pollarestraat doodlopend wordt is het tijdelijk toegestaan de Pollarestraat uit te rijden richting kruispunt "Den Dollar". Om veiligheidsredenen blijft het verboden uit te rijden richting Meerbeke.

 

Meer informatie kan je terugvinden in bijgevoegde infobrief, die aan de bewoners werd bezorgd.

30 jul 2019

Herstart op 5 augustus

 

De eerste weken na het bouwverlof zal de aannemer het laatste del van de fase Kaatsweg/ Vooruitgangstraat uitvoeren. Tegelijk wordt de zone tussen de sporthal en de Dender verder voorzien van betonstraatstenen. De volgende fase zal naar verwachting starten tegen eind oktober.

 

09 mei 2019

Aanleg riolering in de kaatsweg, volgende week werken op het jaagpad

 

Deze week wordt het overstort aangesloten en wordt de vuilwaterleiding (diameter 1200mm) aangelegd in de Kaatsweg, langs de Kaatsclub.

 

Volgende week gebeurt de aansluiting onder het jaagpad. De werfzone mag dan niet worden doorkruist, tijdens de drukke schooluren zal er een stadswacht aanwezig zijn om de gebruikers van het jaagpad daarop te wijzen.

 

In de week van 20 mei wordt het bufferbekken aangelegd op de hoek van de Kaatsweg en het Sportpark.

25 apr 2019

Rioleringswerken beginnen langs Kaatsweg

Vanaf volgende week (week van 29 april) wordt langs de Kaatsweg gestart met de aanleg van de riolering en de buffergracht. De aannemer begint aan de Dender (Wandelweg) tot aan de Parklaan. Volgens de planning zou de fundering van de weg tegen 24 juni moeten liggen. In juli start dan de aanleg van de riolering aan de doorgang van de sporthal. Dit neemt ongeveer 3 weken in beslag. De werken in de Vooruitgangstraat plannen we vanaf 19 augustus. Om de riolering tot aan de Pollarestraat aan te leggen zijn ongeveer 9 weken voorzien. We verwachten dat we het eerste deel van de omvangrijke werken kunnen afronden tegen 14 oktober. Deze planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden en onverwachte gebeurtenissen.

15 mrt 2019

Start der werken 18/03, eerst enkele voorbereidingen

 

De voorbereidende werken ter hoogte van de Kaatsweg starten op 18 maart. Deze werken omvatten het rooien van bomen en het verplaatsen van de Finse piste en wandelpad in het stadspark. De eigenlijke wegenis- en rioleringswerken starten in mei 2019 en zullen duren tot het zomerverlof van 2020. Ze worden uitgevoerd in fases om de woningen maximaal bereikbaar te houden.