Nieuws

22910BV - Aanleg gescheid. riol. in Sparrenweg (tss huisnr 143 en 230)
11 jul 2023

Heraanleg even zijde na bouwverlof

 

 • Na het bouwverlof pakken we de even zijde van de weg aan.
 • We werken dan ook op het kruispunt aan de Heggenbossenweg.
 • We voeren er grondwerken uit en verleggen de gracht.
 • De nutsmaatschappijen zullen ook hun netten verleggen.
 • Meer informatie volgt later.
12 apr 2023

Rioleringswerken afgelopen, nu heraanleg

 

 • De rioleringswerken zijn zo goed als afgelopen. We voeren nog de laatste kleine afwerkingen uit.
 • Voor de heraanleg van de weg moet de ondergrond verbeterd worden. Die werken voeren we nu uit.
 • Waar het kan legt de aannemer al de onderfundering van de nieuwe rijweg.
20 feb 2023

Deze week start rioleringswerken oneven zijde

 

We starten deze week met de volgende fase van de rioleringswerken.

 

Planning:

 • Fase 1, vanaf de Gerhagenstraat, is afgerond.
 • De volgende fase is fase 2A, tussen de Gerhagenstraat en Sparrenweg 185 aan de oneven zijde.
 • Momenteel vernieuwen de nutsmaatschappijen daar hun netten.
 • De rioleringswerken voor deze fase starten deze week.

 

Omleiding:

 • De Sparrenweg is afgesloten in de richting van Engsbergen tussen Sparrenweg 185 en de Gerhagenstraat.
 • Voor deze rijrichting is een omleiding voorzien.
 • Richting Laakdal kan je doorrijden op 1 rijvak.
13 dec 2022

Pompstation in dienst op 16 december, volgende fase op 23 januari

 

Tot en met het kerstverlof werken we de laatste zaken af tussen de Gerhagenstraat en Boshuis. Proximus en Fluvius maken hun aansluitingen op het nieuwe pompstation, waarna we het vrijdag 16 december in dienst zullen nemen. Daarna worden de woningen op de nieuwe riolering overgekoppeld.

 

Het kerstverlof loopt van 23 december tot 9 januari. Tegen dan werken we de opritten verder af, zodat alle woningen tijdens de feestperiode bereikbaar zijn.

 

Vanaf 23 januari 2023 starten we met de werken tussen de Gerhagenstraat en Sparrenweg 185. We breken eerst de verharding op en leggen een tijdelijke steenslagverharding. Daarna leggen we de hoofdriolering aan.

18 nov 2022

Toplaag asfalt in de week van 21 november

 

Eerder deze week plaatsten we de onderlaag asfalt in de eerste fase, tussen Sparrenweg 155 en Boshuis. Volgende week werken we deze fase af door de toplaag asfalt te leggen. Gedurende enkele dagen zijn de opritten en garages weer niet bereikbaar, na de aanleg kan de straat terug open. We herstellen ook de asfaltverharding van de doorsteek aan de Gerhagenstraat. Op woensdag 23 november plaatsen we de elektromechanische onderdelen van het nieuwe pompstation.

 

Na de voltooiing van deze eerste fase schorsen we de rioleringswerken tot de start van de volgende fase. Die loopt van nr. 185 tot nr. 155 en starten we op in januari van 2023. We starten met de opbraak van de verhardingen en leggen daarna de hoofdriolering aan.

17 okt 2022

Overzicht werken Sparrenweg

 

Momenteel voert de aannemer in de Sparrenweg de huisaansluitingen uit vanaf huisnummer 155 tot het kruispunt met Boshuis (fase 1). Verder legt hij de fundering aan van de rijweg en van het fietspad.

 

De gracht aan het pompstation wordt ingebuisd en de kopmuren worden geplaatst. Het is de bedoeling dat dit deel van de werken grotendeels is afgerond tegen de kerstvakantie.

 

De rioleringswerken hervatten midden januari 2023. Dit is afhankelijk van de weersomstandigheden.

 

13 jul 2022

Start rioleringswerken op 1 augustus

Aannemer APK zal de rioleringswerken opstarten vlak na het bouwverlof, op 1 augustus. Vanaf die ochtend zal de Sparrenweg enkelrichting worden vanaf Engsbergen richting Schoot. Woensdag 3 en donderdag 4 augustus frezen we de asfaltverharding in de werkzone.

 

Je wagen verplaats je op deze dagen best buiten de werkzone als je hem tijdens de werkuren nodig hebt. Nadat we het asfalt hebben gefreesd plaatsen we steenslaghellingen zodat de opritten bereikbaar zijn met de wagen.