Timing en fasering

23335 - Optimalisatie overstort en afkoppeling Scherendelle
Laatst bijgewerkt: 17 nov 2023

Welke werken worden nog uitgevoerd?

Voor de werken starten, maakt Aquafin afspraken met de nutsbedrijven om hen de kans te geven nutsleidingen zoals telefonie, internet, water, gas of elektriciteit te vernieuwen. Deze werken beperken zich meestal van het voetpad tot de berm. Door deze werken te combineren met rioleringswerken blijft je straat waarschijnlijk jarenlang van werken gespaard.

Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neem je best rechtstreeks contact met het betrokken nutsbedrijf.

Een gasreuk?
Bel het noodnummer van Fluvius: 0800 65 0 65

Toevoer van het drinkwater onderbroken, zand in de leidingen, …?
De Watergroep: 0800 40 244

Gastoevoer onderbroken? Elektriciteitspanne?
Fluvius: tel. 078 35 35 00

Storing van je internet, televisie of vaste telefoon?