Rioolbeheer in Boom

Aquafin is verantwoordelijk voor het rioolbeheer van verschillende steden en gemeenten. Voor de gemeente Boom zijn we ook het rechtstreekse aanspreekpunt voor de inwoners voor (een deel van) de rioleringsdiensten. Zij kunnen op Aquafin rekenen voor een duurzaam rioolbeleid. Samen met de gemeente maken we werk van propere waterlopen en een leefomgeving in harmonie met water.

Boom en Aquafin staan samen garant voor een professioneel rioolbeheer

Volgens de Vlaamse en Europese wetgeving moet alle huishoudelijke afvalwater gezuiverd worden, vooraleer het in een beek of rivier geloosd wordt. Boom heeft een duidelijke visie ontwikkeld voor een optimale waterhuishouding op haar grondgebied. Daarin neemt een doorgedreven scheiding van regen- en afvalwater een centrale plaats in.

Voor de verdere uitbouw en het beheer van haar rioolstelsel, doet Boom een beroep op Aquafin. Dat betekent echter niet dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor het stelsel overdraagt. Boom blijft eigenaar van het rioolstelsel en beslist waar, wanneer en met welke middelen er gewerkt wordt.

In jouw gemeente voeren we op volgende locaties werken uit:

 

Ook op de website van de gemeente Boom vind je actuele info over lopende projecten.

Contact

Heb je een vraag over werken die Aquafin uitvoert in jouw buurt? Misschien vind je het antwoord wel op onze website of in de veelgestelde vragen.

Onze medewerkers van het contactcenter zijn iedere werkdag bereikbaar van 8u tot 19u op het nummer 03 450 45 45. Buiten de werkuren kan je terecht op het gratis noodnummer: 0800 16 603. 

Liever online? Dat kan ook. 

Aansluiting op de riolering

Wanneer er riolering in de straat ligt, ben je verplicht het huishoudelijk afvalwater van jouw woning hierop aan te sluiten. Voor nieuwe aansluitingen en informatie hierover, neem je best contact op met onze binnendienst voor gemeenten (03 450 48 18 of gemeenten@aquafin.be)

De uiteindelijke aansluiting op de hoofdriolering gebeurt door Aquafin. De graafwerken op jouw privé domein moet je zelf laten uitvoeren. Voor er een nieuwe aansluiting wordt gerealiseerd, moet u uw privé-rioleringsstelsel laten keuren en het attest bezorgen op de dienst openbare werken van uw gemeente.

De tarieven voor een aansluiting op de riolering zijn als volgt:

  • Aansluiting van een regenwaterafvoer (max. diameter 200 mm) op hoofdriolering = 550 EURO + (6 of 21%) BTW
  • Aansluiting van een huis- of handelspandriolering (inclusief regenwater en met een max. diameter van 200 mm) = 1.100 EURO per aansluiting + (6 of 21%) BTW
  • Aansluiting van een riolering met een grotere diameter dan 200 mm = raming + (6 of 21%) BTW