Projectoverzicht

20081C - Collector Berkstraat -> deel ZG Diest
Last update: 22 feb 2019

Startdatum: 01 oktober 2018

De werken zullen 10 maanden duren

Het afvalwater van de Berkstraat en het noordelijke deel van de Eugeen Coolsstraat wordt opgevangen en naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Diest getransporteerd langs de collector die onlangs in de staatsbaan werd aangelegd . Het regenwater wordt afzonderlijk afgevoerd. Het wordt beneden, langsheen de staatsbaan, opgevangen in baangrachten en in een recent gebouwd bufferbekken.

Nieuws en updates

 • 18 feb 2019

  Aanleg riolen Eugeen Coolsstraat schiet goed op

  Ondertussen is de aannemer ook goed opgeschoten met de aanleg van de riolen in de Eugeen Coolsstraat. We streven ernaar om de bermen (voetpaden/fietspaden) zolang mogelijk intact te houden. Als we de planning kunnen aanhouden, dan zou de werf tegen het bouwverlof kunnen afgewerkt worden. Dat is alvast onze bedoeling.

 • 18 feb 2019

  Huisaansluitingen zijn klaar in tweede deel Berkstraat

  De aannemer heeft de rioleringswerken in het tweede deel van de Berkstraat afgerond. Hij is ook helemaal klaar met de huisaansluitingen. Momenteel wordt de plaatsing van de lijnvormige elementen (goten en boorden) voorbereid. We verwachten dat in de week van 4 maart de greppels kunnen worden gegoten. Zo moet het mogelijk zijn om, afhankelijk van de weersomstandigheden, in de week van 11 maart de onderlaag asfalt te leggen.

 • 21 jan 2019

  In E. Coolsstraat starten eerst nutsbedrijven

  In de Eugeen Coolsstraat zijn de werken nog niet gestart. Volgens de planning zouden de nutsbedrijven hier in de tweede helft van februari beginnen met hun deel van de werken. Als ze klaar zijn, dan kunnen de rioleringswerken van start gaan. 

Dit project volgen

Contactpersonen

Contactcenter

03 450 45 45 (elke werkdag van 8u tot 19u)

Contactformulier

Kris Aerts - aannemer DCA

Locatie werfkeet: hoek Berkstraat - Staatsbaan